«

»

Čvn
28

Soutěž o nejlepšího chovatele králíků ZO ČSCH Kolín 1 za rok 2015

Soutěže se může zúčastnit každý člen ZO a to předložením vyplněného tiskopisu (viz. příloha) s jedním plemenem, jednoho barevného rázu (může se zúčastnit i s jinými plemeny a barevnými rázy které chová ale každé plemeno a barevný ráz musí být na samostatném tiskopise). Hodnotí se výsledky celoroční práce v chovu králíků. Chovatel může obeslat libovolný počet výstav s libovolným počtem králíků, plemen i rázů. Do tiskopisu zapíše dle předtištěných kolonek čtyři nejlépe oceněné králíky z výstavy, kteří se budou započítávat do soutěže. Do soutěže se budou započítávat dvě až čtyři výstavy a to povinně „Okresní výstava Kolín“ a „Krajská výstava Lysá“ a potom další dvě nejlépe hodnocené výstavy. Při rovnosti bodů se budou započítávat další obeslané výstavy a to až do rozhodnutí. Body za účast na výstavách se budou započítávat dle stupně výstavy při vystavení minimálně jednoho králíka.

pokračovat >>>