«

»

Pro
29

Schůze

Schůze výboru ČSCH ZO Kolín se bude konat ve čtvrtek 1. března 2018 od 17:00 hod. ve správní budově ČSCH ZO Kolín – Štítary.

Výroční členská schůze se bude konat dne 17. března 2018 od 9:00 hod. v jídelně bývalého podniku Tatra – Strojírny Kolín.