«

»

Pro
07

Informace pro prodejce

Prodejci, kteří si zaplatí místo pro prodej svých produktů, budou mít toto potvrzení vystavené pokladní ČSCH ZO Kolín při nedělních trzích u sebe. Doklad na požádání předloží správci trhu k případné kontrole.