«

»

Dub
07

Schůze výboru

Příští schůze výboru ZO ČSCH Kolín se bude konat ve čvrtek dne 18. 6. 2020 od 18:00 hod ve správní budově v Kolíně Štítarech.