«

»

Kvě
28

Aktuality

   – Upozorňujeme prodejce štěňat a psů na nutnost předkládání očkovacích průkazů a potvrzení o odčervení.

Kupující upozorňujeme, aby si od prodejce vyžádali při koupi očkovací průkaz a potvrzení o odčervení. Vyvarujete se tak  případným nepříjemným situacím.

Upozornění pro všechny prodejce drůbeže, holubů, králíků !!!

Při prodeji drůbeže, holubů a králíků je nutné potvrzení od soukromého veterináře o provedené vakcinaci:

–  Králíci – musí být doprovázeni potvrzením, že byli vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny).

–  Holubi – starší 18 týdnů musí být doprovázeni potvrzením, že byli vakcinováni proti Newcastleské chorobě (paramyxoviróze holubů, pseudomoru drůbeže) podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem vakcíny – v průběhu 14 dnů až 6 měsíců před přemístěním (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny).

 Hrabavá drůbež a bažanti – starší 18 týdnů musí být doprovázeni potvrzením, že byli vakcinováni proti Newcastleské chorobě v průběhu 14 dnů až 6 měsíců před přemístěním proti Newcastleské chorobě (pseudomoru drůbeže) podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem vakcíny. Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena v souladu s Národními programy pro tlumení salmonel (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny).

Vodní drůbež z evidovaných chovů – starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že je klinicky zdravá.

Mláďata holubů, hrabavé drůbeže a bažantů, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu.