«

»

Bře
28

Volby 2023

ÚVV ČSCH vyhlásil na svém únorovém zasedání (v souladu s čl. 1 odst. 5 platného Volebního řádu ČSCH) rok 2023 rokem VOLEBNÍM, a to do všech organizačních složek Českého svazu chovatelů.