«

»

Kvě
23

ČSCH SE RÁZNĚ OHRAZUJE

ČSCH SE RÁZNĚ OHRAZUJE
Český svaz chovatelů se rázně ohrazuje proti připravovanému evropskému
zákonu o zdraví zvířat, který téměř zničí všechny mezinárodní akce s drůbeží,
holuby a jinými ptáky a již ukončil Evropskou výstavu drobného zvířectva
2022 v Polsku. Evropská unie opět pracuje na legislativě, která ohrožuje
budoucnost chovatelství.


Nový zákon definuje, mimo jiné, povinnost registrace a možné výjimky, které
jsou pro chovatele prakticky nulové. Chystá se povinná registrace všech chovů
spojená s přísnou státní veterinární kontrolou a rovněž s vysokými finančními
náklady.


Prakticky téměř každý chovatel „ptactva chovaného v zajetí“ bude mít
povinnost zaregistrovat se ve vnitrostátní databázi se zeměpisnými
souřadnicemi místa, kde jsou zvířata držena. To bude platit i pro soukromé
osoby, které mají jen pár slepic na vejce.


Pro státní veterinární správy jednotlivých zemí to bude téměř nemožná práce a
bude velmi nákladná. S největší pravděpodobností některé z těchto nákladů
budou účtovány registrovaným osobám.


Naštěstí tento nový zákon ještě není zveřejněný a může být změněný.
Argumenty jsou pádné:o přehnaná míra, zájmové chovy nepředstavují zvýšené infekční riziko;
o nové administrativní povinnosti odradí chovatele;
o nelze registrovat každého chovatele ptactva a udržovat databázi aktuální,
systém bude pro daňové poplatníky velmi drahý;
o Evropa má jiné zásadní starosti, na které by se měla zaměřit, jako je
klima, náklady na energii, válka na Ukrajině a její důsledky pro všechny.
Český svaz chovatelů se již v této záležitosti rázně ohradil, kontaktoval
s žádostí o pomoc i české europoslance. Oslovil také svoje pobočné spolky
s informacemi, kam zaslat nesouhlasné reakce k připravovanému zákonu.

Celá zpráva je k nahlédnutí zde.