Zápisy ze schůzí

Výroční členská schůze 2022

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Kolín 1 ze dne 12. 3. 2022  Přítomni: dle prezenční listiny  Předseda př. Král přivítal přítomné a zahájil schůzi. Seznámil přítomné s programem  schůze, ten byl schválen bez doplnění.  Zapisovatelem byl zvolen př. Lněnička a ověřovatelem př. Beňo.  Byla zvolena mandátová komise ve složení př. Formánek, př. Lhotka …

Zobrazit stránku »