Historie spolku

Historie spolku dle dochovaných záznamů a následně

založené ZO ČSCH Kolín 1 až po současnost

 

Pokud Vás zajímá nejaktuálnější rok, klikněte zde

Píše se rok 1912.

První králíkářský spolek v Čechách je založen v Kolíně a to v roce 1877. Je to spolek, který sdružuje králíkáře z celých Čech. Jeho duší se stává kancelista hejtmanství v Kolíně Melich. Okolo sebe má statkáře, sládky a vůbec lidi, kteří mají krmnou základnu pro chov a hlavně peníze. Spolek měl i svého redaktora a to př. Uhlíře z Chrudimi. Členové spolku byli z okolí Pardubic, Poděbrad, Nymburka, Jičína a Jaroměře. Králíky pro spolek získával Jindřich Mastný z Lomnice u Jičína, který měl i spojení se zahraničím, jmenovitě: Francie, Belgie, Německo a Španělsko. Velký zájem byl o angory a králíky Ruské. Dále to byli králíci Angličtí a Belgičtí berani, jejichž významným chovatelem byl Václav Tuch z Nechanic u Hradce Králové. K dalším členům patří sládek Adolf Jeřicha z Rosic u Pardubic, Kesner z Vesky u Hr. Králové, Jan Baudyš, vedoucí pošty v Jaroměři. V roce 1890 přistupuje Jan Richtr, notář z Poděbrad, Václav Vokoun ze Sán a další. Václav Vokoun je písmák a tak máme díky němu několik informací. Píše, že notář Richtr koupil statek v Sánech č. 37 a chová zde králíky a drůbež. Ruší ovčinec a zavádí velkochov králíků francouzských beranů v počtu asi sto kusů. Na tuto dobu jistě pozoruhodná a ojedinělá věc.

V hostinci U Dubu v Kolíně, proti Karlu IV. se schází dne 20. září na své schůzi králíkářský spolek, kde kolínští chovatelé vystupují se svým požadavkem mít svůj vlastní spolek jen v rámci okresu. Zde také ihned dochází k ustavení prvního spolku chovatelů v Kolíně. Největším a prvním problémem je shánění zvířat do chovu. Ty se získávají od čeledínů a mládků. Nejedná se již jen o králíky, ale i o drůbež. Jelikož není peněz nazbyt, scházejí se zde v hostinci U Dubu chovatelé a zvířata mezi sebou vyměňují. Tyto výměnné schůze jsou prvním základem pozdějších známých trhů. Členů stále přibývá a tak se trh rozšiřuje již i před hostinec a dále na kouřimské předměstí až k hostinci U Víznerů. V tu dobu přejímá funkci předsedy po př. Melichovi př. Lenger Antonín, který je tajemníkem na poště. Chová králíky Ruské. Jednatelem se stává holič Josef Josífek, který chová králíky české straky a slepice Minorky. Místopředsedou je učitel ze Zásmuk, František Mrštík. Je svobodný a má strach říci své nastávající, že chová holuby. Ta, když se to dozví, ujišťuje svého nastávajícího, že ji to nevadí a může být svatba. Přítel Mrštík také dojíždí do Prahy, kde je sídlo Župy. Hospodářem spolku je př. Kedršt Josef, truhlář, který setrvává ve výboru až do roku 1950. Dále je členem výboru Bartoušek Josef, který byl členem výboru až do roku 1968. Vykonával funkce vedoucího králíků, registrátora, vedoucího polí a luk. K jeho velkým zásluhám patří i to, že jako první rozšířil v Kolíně chov angorského králíka. Dalšími členy jsou Steklý Josef, Procházka Josef, Lenger Josef a Kroutil, který vykonával funkci pokladníka až do roku 1950. Z dalších členů alespoň někteří: Ježil, Smetana, Mohrová, později Karas Ladislav a Dobiáš Jaroslav.

Spolek a jeho činnost se začíná zdárně rozvíjet. Na výstavách se kupují samičky a dávají se členům. Každý musí z takto obdrženého králíka vrátit spolku 1-2 mláďata do chovu pro další členy. Členové dále přibývají. Jsou to Skála, Šalda, Najbrt Josef. Počet dospívá k číslu 28. Spolek si najímá dvůr „U Rudolfa“, nynější Vodohospodářská správa. Zde se konají již pravidelné trhy.

 

Rok 1930

V roce 1930 zakládá př. Mrštík odbor chovatelů holubů. Sám se stává vedoucím. Jednatelem je Petránek z Bojiště, dále jsou zde Topol Karel z Dolan, Čejka Jan z Křečhoře, Čejka Josef z Kolína, Kaucner Alois z Libenic a Kukal Václav, řídící učitel měšťanky. Posledně jmenovaný Kukal měl syna Josefa, kterého již od mládí zasvěcoval do tajů chovatelství a prohluboval v něm lásku ke zvířatům. Josef Kukal se později stává nám všem známým funkcionářem a to ve funkci revizní komise Ústředního výboru našeho Svazu. Dalšími členy jsou učitel Linek ze Zálabí a Kohoutek Josef z Ovčár. Tento odbor měl pro začátek 18 členů. Předsedou odboru králíků a drůbeže se stává v roce 1930 přítel Dobiáš Jaroslav.

Píše se zde o trzích a výstavách. Jistě si každý z Vás řekne, kde spolek sehnal výstavní klece? Členové si je prostě udělali sami. Byli zde dva truhláři – Dobiáš a Kedršt a ostatní pomohli, jak mohli. Ve spolku byla veliká láska ke zvířatům. Každý nový člen obdržel od člena spolku buď hotovou samičku, nebo mládě do začátku chovu. Sám potom musel odevzdat dalšímu novému členu. Podle tehdejších zápisů se dozvídáme, že od nemocných nebo uhynulých zvířat se králíci neregistrovali. Z toho je vidět, že už tehdy se začínalo hledět na zdraví a kondici zvířat zařazovaných do chovu.Kolínský spolek byl v celém kraji velmi oblíben a to hlavně proto, že pomáhal nově se rodícím spolkům darováním zvířat, jako například byly darovány dvě samičky do Čestína. I na výstavách se začíná lepšit propagace. Tak například na posvícenské výstavě je instalován i kolovrátek a návštěvníkům je předváděno, jak se spřádá angorská srst.

 

Rok 1940-45

V roce 1940 pracuje výbor ve složení Lenger-předseda, Mrštík-místopředseda, Dobiáš-II. místopředseda, vedoucí králíků a drůbeže, Kedršt Josef-hospodář, Bartoušek Josef – registrátor, Procházka jednatel, Kroutil-pokladník, Karas Ladislav – tetovatel, Petránek, Pleskač, Najbrt – členové, Lenger Josef, Stehlík a Šalda mají na starost trhy. Důvěrníkem pro okolní vesnice se stává Stehlík z Ratboře.

Učitel Mrštík přináší novou literaturu a přednáší zvlášť každému odboru.

Do roku 1938 měl odbor holubů pouze stavěcí holuby a to všech barev. V roce 1938 přichází Kučera Václav s modrými pštrosy, Záruba Jiří se žlutými pštrosy, Pacovský František s modrými „kamzly“. Slavík má římany, Paleček Bohumír čejky. Pštrosy chová Suchý, Jaroš, Dajcner, Havlíček a Malina. V odboru králíků chová Zajíc Zdeněk a Pivokonský ze Sendražic Albíny, Kalenda a Kubelka chovají francouzské stříbřité. Dalšími členy odboru jsou Lončák, Matějka, Lopata, Košťál, Macháček, Lupínek Čeněk, Sixta Bedřich a další.

Dne 12. dubna 1941 se schází v restauraci „U Ptáčků“ (dnešní Družstevní dům) výroční členská schůze. Zde se Antonín Lenger stává čestným předsedou. Výbor je volen ve složení: Dobiáš – předseda, Mrštík – místopředseda, Procházka-jednatel, Kroutil -pokladník, Bartoušek, Kedršt, Pleskač, Karas, Najbrt Jos., Petránek, Mansfeldová, Lenger Josef – členové výboru. Revizní komise-Záruba Jiří. V té době se tvoří i odbor chovatelů koz. Jeho vedoucím je Vinduška Josef. Odbor má 32 členů. Této schůzi je rovněž přítomen za Župu přítel Martínek z Poděbrad.

Od roku 1941 se konají trhy i schůze v hostinci „U Ptáčků“. Zde s e musí platit poplatek za otop. Na výborové schůze 7 Kč, na členské schůze 14 Kč. V roce 1941 žádá přítel Mrštík výbor o zakoupení holubů červených stavěcích v Praze. Je povoleno a jsou přiděleny př. Mrštíkovi.

V roce 1941 se spojuje kolínský spolek se spolkem v Sendražicích. Tím přichází do Kolína i př. Čech Josef. Ve výboru zastupuje Sendražice př. Mohr František. V tomto období má spolek 500 holubářů, 800 králíkářů, 160 drůbežářů a 38 kozařů. Jistě jsou to na dnešní stav záviděníhodná čísla. Příspěvky za členství činí 18 Kč a za každý odbor 5 Kč. V tomto roce se koná výstava všech odborů o kolínském posvícení.

V roce 1942 se tetovalo 1697 králíků. Je doplněn výbor o přítele Macháčka, který se stává II. místopředsedou, dále o Zajíce Zdeňka a Klepala z Býchor. V tomto roce se koná v Sedlci velká výstava, kde se kolínští chovatelé zúčastňují ve velkém počtu jako vystavovatelé.

V roce 1944 se výbor opět doplňuje a to o přítele Lupínka, Plačka, Beneše, Steklého, Langa, Javůrka Miroslava, Javůrka Václava a Kalendu. Funkci pokladníka vykonává velmi obětavý funkcionář Beneš Josef a to až do roku 1961. Zároveň vykonává funkci registrátora.

V roce 1945 padl v boji proti fašistickým okupantům náš mladý člen Krása Oldřich. Ve svých 25 letech byl dobrým chovatelem a ještě lepším člověkem, který položil život v boji za naši svobodu.

V tomto roce pracuje výbor ve složení:předseda – Dobiáš Jaroslav, místopředseda-Macháček, jednatel-Kubát, členové-Kedršt, Petránek, Bartoušek, Karas, Kvíz, Jirsa Josef, Jirsa Jan, Jandák František, Zahradník. Revizoři Záruba a Suchý.

Jako další zajímavost uvádím přehled o počtu tetovaných králíků:

Rok – kusů

1941 – 1471

1942 – 1697

1943 – 2682

1944 – 1547

1945 – 1119

1946 – 496

 

Rok 1946

Jistě se někdo pozastaví nad poklesem v roce 1946. Není se čemu divit, je první rok po válce a lidé mají spoustu jiných starostí a chovatelství musí trochu stranou.

 

Rok 1950

Předseda Dobiáš končí na výroční schůzi v roce 1950. Novým předsedou se stává Jandák František, jednatelem Zahradník, místopředseda Macháček, II. místopředseda Jirsa, pokladník Beneš Josef, členové výboru-Kedršt, Bartoušek, Karas, Kubelka, Pleskač, Lupínek, Slavík, Brodský. Revizoři-Záruba a Pacovský.

 

Rok 1952

V roce 1952 se koná na hřišti AFK v Kolíně I. velká krajská výstava. V jejím předsednictvu jsou přátelé: Bartoušek, Jandák, Kalenda, Holý, Beneš, Slavík, Kučera Václav, Macháček, Zahradník, Beňo, Netyk, Lapáček, Záruba, Pacovský, Jirsa Jan a Jirsa Josef.

 

Rok 1955

Od roku 1955 se scházejí schůze „U Karla IV.“. Zde se také koná 28. srpna 1955 posvícenská výstava. V tomto roce pracuje výbor ve složení: Jandák, Macháček, Znamenáček, Beneš, Paleček, Kedršt, Holý, Jirsa, Bartoušek, Karas, Mansfeldová, Kvíz a Kučera Václav. Tímto rokem také začíná další část dějin kolínského spolku. Celý spolek se stěhuje do restaurace „Na Rychtě“. Zde se také koná dne 27. srpna 1956 první výstava na novém výstavišti.

 

Rok 1957

V roce 1957 přistupují noví členové. Jsou to Novák Jaroslav, bývalý předseda Okresního výboru Českého svazu chovatelů drobného zvířectva v Kolíně, Hovorka František, Runa Josef, Šeina Oldřich.

 

Rok 1958

Dne 7. února 1958 umírá dosavadní předseda Jandák. Na výroční schůzi je navržen a schválen za nového předsedu přítel Holý. Dále jsou ve výboru: Macháček Jaroslav-místopředseda, Beňo-jednatel, Beneš-pokladník, a dále členové Bartoušek, Jirsa Josef, Kučera Václav, Lang, Kedršt, Pleskač, Karas, Záruba, Pacovský, Reinl.

 

Rok 1959

Pro rok 1959 zůstává výbor ve stejném složení, pouze je doplněn o nové členy. Jsou to: Novák, Brindza a Turek. V tomto roce zastupuje náš okres v Ústředním výboru Macháček Jaroslav. Pro odbor holubů přivezl čestnou cenu NDR, o kterou každý rok soutěžíme. V tomto roce se koná I. celostátní výstava holubů výletků. Předsedou výstavy je Mácháček Jaroslav, jednatelem Beňo Jan, pokladníkem Beneš Josef. Ve výstavním výboru jsou dále: Novák, Hovorka, Šedina, Runa, Kučera, Lang, Javůrek Miroslav, Rainl, Jirsa Jan, Kvíz, Venc a Hudec. Na této výstavě bylo vystaveno 1720 kusů holubů! Protože bylo málo klecí, vypůjčovaly se další z Nymburka, Poděbrad a Úval. Výstava se konala 15. října 1959. Před touto výstavou se konala i tradiční posvícenská výstava v srpnu.

 

 

Rok 1960

Rok 1960 je pro naši organizaci kritický. Vznikají různé neshody. Na výroční schůzi se vzdává funkce předseda Holý a Kučera Václav, hospodář krmiva. 16. března je zvolen novým předsedou Macháček Jaroslav. Další funkce: místopředseda-Hudec Václav, jednatel-Beňo Jan, pokladník-Beneš, hospodář krmiva-Jirsa Jan, dále jsou ve výboru Lang, Karas, Bartoušek, Venc, Brindza, Javůrek Mir., Reinl, Šedina, Runa. I když se zdá, že je vše v pořádku, ukazují se další události, že tomu tak není. Při posvícenské výstavě se vzdává funkce jednatele Beňo Jan. Je svolána členská schůze, kde je jednatelem výstavy zvolen Záruba Jiří. Výstava se koná 21. srpna 1960. Na členské schůzi je volen nový jednatel organizace. Stává se jím za odstupujícího př. Beňu přítel Runa Josef, který plní zameškané úkoly. Pro zajímavost uvádím počty vystavených zvířat na srpnové výstavě. Je vystaveno 260 holubů, 80 kusů drůbeže a 142 králíků.

V roce 1960 se koná celostátní výstava drobného zvířectva v Plzni. Jako vystavovatelé se zúčastňují: Macháček, Záruba, Pacovský, Runa, Brebera, Hovorka, Šedina a Reinl. Do Plzně je vypraven autobus na zájezd. Zúčastňuje se 40 členů. Výstava byla hodnocena velmi kladně.

Aby se překlenula stále trvající krize v organizaci, schůzuje se téměř každou neděli. Buď to jsou schůze odborů, nebo výborové. Začíná se blýskat na lepší časy. Do organizace se začínají hlásit noví členové. Rok 1960 je prvním rokem, kdy má organizace více holubářů než králíkářů.

 

Rok 1961

Pro rok 1961 zůstává výbor ve stejném složení. Je nutno řešit další nepřízeň, která postihuje členy naší organizace. Místní národní výbor vydává vyhlášku o zákazu chovu drobného zvířectva ve městě. Výbor pověřuje komisi ve složení Macháček, Jirsa Jan, Pacovský a Šedina, aby záležitost projednala na Národním výboru. Jednání dopadlo dobře, protože nebylo nutno chovy likvidovat. V tomto roce umírá dlouholetý člen výrobu přítel Beneš Josef. Pohřbu v Nymburce se zúčastňují přátelé: Macháček, Pacovský, Jirsa Jan, Runa, Kučera. Nyní je nutno sehnat nového schopného pokladníka. Tento úkol dostali na starost přátelé Pacovský a Záruba, Toto se jim daří, je to přítel Kureljak Mikuláš. Organizace v něm získala nejen dobrého pokladníka, ale i řemeslníka, který zhotovuje pro naši organizaci spoustu výstavních klecí, takže i v tomto směru se stáváme soběstačnými.

K výroční schůzi v roce 1961 má naše organizace 128 členů. Na schůzi je přítomno 108 členů. Organizace má 80 holubářů, 36 králíkářů a 26 drůbežářů. V tomto roce se začínají v organizaci objevovat i kynologové. Ve funkci předsedy zůstává př. Macháček, místopředseda Pacovský Fr. a Lang František, jednatel Runa Josef, pokladník-Kureljak Mikuláš, hospodář krmiva-Jirsa Jan, vedoucí odboru kanárů-Jirsa Josef, vedoucí kynologie-Vlasák Václav, Prchal Boh.-registrátor, tetovatelé – Brindza a Karas, vedoucí polí – Bartoušek, zapisovatel Javůrek Ladislav, revizoři-Záruba a Kubelka. V srpnu se koná tradiční posvícenská výstava.

 

 

Rok 1962

Rok 1962 – zůstává výbor ve stejném složení. V tomto roce jsou uspořádány přednášky ve všech odborech. Holubářům přednáší př. Šubrt. Přednáška je praktická a teoretická a je velmi dobře navštívena. O drůbeži a králikách přednáší přítel Mikolášek z Hradčan u Pardubic.

 

 

Rok 1963

Rok 1963 je stejný jako rok 1962. Jsou pouze jiní přednášející. Holubářům přednáší př. Fiala, králíkářům a drůbežářům př. Míla Macelis. V tomto roce umírá náš člen Paleček Boh. Předsedou posvícenské výstavy je Macháček Jaroslav a jednatelem Beňo Jan.

 

 

Rok 1964

Na výroční schůzi v roce 1964 je zvolen předsedou Javůrek Ladislav, jednatelem Šedina Oldřich, místopředsedou Zajíc Zdeněk, pokladníkem Kureljak Mikuláš, hospodářem krmiva Jirsa Jan. Dalšími členy výboru jsou: Pánek, Bartoušek, Karas, Prchal, Brdíčko, Runa, Jirsa Josef, Vlasák Václav a Dušek. V tomto roce se opět koná o posvícení výstava.

 

 

Rok 1965

Rok 1965. Na výroční schůzi je zvolen předsedou Zajíc Zdeněk. Funkci místopředsedy vykonává Runa Josef, jednatele Beneš Jiří, pokladníka Kureljak Mikuláš. Ve výboru jsou dále: Jirsa Jan, Jirsa Josef, Vlasák, Brdíčko, Hudec, Ernyger, Navrátil, Pánek a Dušek. Začátkem roku jsou uspořádány přednášky ve všech odborech.

O holubech přednáší Vodák František, o králikách Palounek Štěpán a o drůbeži Macelis Míla. V tomto roce se koná II. Krajská výstava holubů. Je vystaveno 1628 kusů holubů. Na této výstavě je již použito přístřešků pro klece. Tyto přístřešky byly dohotoveny roku 1965. Předsedou výstavy je Jirsa Josef, jednatelem Beňo Jan a Runa Josef. Dále jsou v představnictvu: Ernyger, Šedina, Kureljak, Pánek, Záruba, Pacovský, Kvíz, Javůrek Miroslav, Lang, Dušek, Hudec, Drahokoupil a Beneš Jiří. Výstava se koná 20. října 1965. Před touto výstavou se konala tradiční výstava o posvícení. Bylo vystaveno 320 holubů, 182 králíků a 196 kusů drůbeže. Koncem roku se vzdává funkce jednatele Beneš Jiří.

 

 

Rok 1966

Začátkem roku 1966 se koná výroční členská schůze v restauraci „Na Sídlišti“. Funkce ve výboru jsou obsazeny takto: předseda Zajíc Zdeněk, místopředsedové a vedoucí odborů: Ernyger, Čech, Neumann, jednatel Runa, členové výboru Jirsa Jan, Jirsa Josef, Vlasák, Kureljak-pokladník, registrátor Brdíčko, tetovatel Karas. V tomto roce má naše organizace také výraznější zastoupení v Okresním výboru Českého svazu chovatelů drobného zvířectva. Šedina Oldřich je předsedou, Pacovský František pokladníkem. Členy okresního výboru jsou: Runa, Jirsa Josef, Macháček, Zajíc, Hudec a Čech. V roce 1966 navazujeme také družbu s chovateli v NDR, kteří zde byli na návštěvě. Na schůzi v hotelu „Savoy“ je družba dojednána. Je dohodnuta výměna násadových vajec a podobně. Místní výstava se koná 21. října. Předsedou výstavního výboru je Zajíc Zdeněk, jednatelem Runa Josef, pokladníkem Kureljak Mikuláš. Na výstavě je vystaveno 846 holubů, 450 králíků a 276 kusů drůbeže. Jsou zde již vystaveny nové druhy drůbeže vylíhnuté z vajec dovezených z NDR.

 

 

Rok 1967

V roce 1967 zůstává výbor stejný. Na schůzi odboru holubů přednáší Škopek Alois, drůbežářům Macelis. 19. března se koná veletrh holubů. Předsedou je Runa Josef, jednatelem Beňo Jan, pokladníkem Kureljak. O posvícení se koná výstava, kde je vystaveno 468 holubů, 192 králíků a 212 kusů drůbeže. Přítel Kureljak zhotovuje 400 kusů děr výstavních klecí. V tomto roce je také postavena kancelář na výstavišti. V říjnu 18. se koná Celostátní výstava výletků. Předsedou výstavy je Jirsa Jos., jednatelem Beňo Jan. Dále jsou ve výstavním výboru Kureljak, Ernyger, Jirsa Jan a další. Vystaveno je 1658 holubů.

 

Rok 1968

Píše se rok 1968. Výroční členské schůze „Na Sídlišti“ se účastní tehdejší předseda Svazu Sochůrek. V tomto roce je zhotoveno přítelem Kureljakem dalších 25 kusů voliér pro drůbež a 150 děr výstavních klecí pro králíky. Začátkem roku se koná veletrh holubů. K prodeji je zde nabídnuto 222 kusů holubů. Funkci předsedy veletrhu zastává přítel Runa Josef, jednatele Šťastný Jan.

V tomto roce je rozhodnuto, že bude organizace přispívat členům na očkování králíků proti myxomatoze na 1 ks 1,- Kč proto, aby se zvětšil počet očkovaných králíků a předcházelo se tak rozšiřování této nakažlivé nemoci králíků. V tomto roce se opět koná velká Krajská výstava holubů. Předsedou výstavního výboru je Jirsa Josef, jednatelem Beňo Jan. Ve výboru jsou dále Šedina, Kureljak, Ernyger a další. Vystaveno je 1672 holubů. 5. prosince 1968 je konaná výstava všech oborů. Předsedou výstavy je Zajíc Zdeněk, jednatelem Veselý Josef. Je vystaveno 786 holubů, 559 králíků, z toho 85 angor, a 242 kusů drůbeže.

 

Rok 1969

Začátkem roku 1969 se koná výroční schůze v restauraci „Na Sídlišti“. Schůzi jsou přítomni zástupci Svazu a to tajemník Kučera a předseda revizní komise Kukal Josef. Schůze má slavnostní ráz. Jsou zde předány odznaky II. stupně za zásluhy v chovatelství těmto členům: Macháček Jaroslav, který má kmenový chov králíků Vídeňských bílých modrookých, Jirsa Josef a Jirsa Jan, kteří mají plemenný chov holubů staváků žlutých sedlatých, Pacovský František, který má plemenný chov holubů staváků modrých sedlatých a Runa Josef, který má plemenný chov holubů moravských pštrosů modrých a drůbeže Vlašek koroptvích. Je zvolen nový výbor organizace. Předsedou se stává Neumann Bohuslav, jednatelem Veselý Josef, pokladníkem Kureljak Mikuláš, hospodářem krmiva Kučera Václav, hospodářem inventáře Palkovič Konstantin, vedoucím odboru králíků Karas Ladislav, odboru holubů Runa Josef, odboru drůbeže Čech Josef, kynologie Ernyger Rudolf, exotů a kanárů Jirsa Josef, registrátorem Knížek Petr. Dále jsou ve výboru: Šedina, Hudec, Cepek, Čálek a Havel.

Další akcí je jarní veletrh, kde je předsedou Šťastný Jan a jednatelem Beňo Jan. Odbor holubů koná přednášku, kde přednáší Čermák Jaroslav. Přednášku v odboru králíků má Palounek Štěpán. Přednáška je na téma – Nový vzorník králíků. Drůbežářům přednáší Míla Macefis.

V listopadu se koná velká okresní výstava drobného zvířectva. Předsedou výstavy je Neumann Bohuslav, jednatelem Veselý Josef, pokladníkem Kureljak Mikuláš.

Je vystaveno 786 holubů, 550 králíků a 218 kusů drůbeže.

 

Rok 1970

Pro rok 1970 zůstává složení výboru stejné. Do okresního výboru jsou zvoleni Neumann Bohuslav a Veselý Josef. Do odborných komisí okresu Runa Josef, Hudec Václav a Čech Josef. Odbor kanárů, který se velmi zdárně rozvíjí, objednává a zakupuje 60 klecí pro výstavu, kterou hodlá uspořádat v prosinci v kolínském muzeu. Tato výstava byla hojně navštívena. Největší radost jsme měli z velkého zájmu mládeže. Na výstavu byly organizované o hromadné návštěvy škol. Výstava splnila svůj účel. Do organizace se hlásí další zájemci a přistupují do odboru drůbeže.

Organizace se snaží získat i odpadové krmivo od Zemědělského nákupního podniku. Přátelé Lang a Pánek odpracovali každý 80 hodin brigády na Sile a za to je získáno odpadové krmivo.

I když jsem začala výstavou kanárů a exotů, která byla v pořadí v letošním roce poslední, je třeba se vrátit i k ostatním akcím. Je to především jarní veletrh, dále posvícenská výstava a konečně i III. Celostátní výstava výletků holubů, kde je vystaveno 1628 holubů. Předsedou výstavy je Jirsa Josef, jednatelem Beňo Jan, pokladníkem Runa Josef. Na této výstavě je uděleno 35 čestných cen. Další akcí je 16. listopadu Okresní výstava drobného zvířectva. Předsedou výstavy je Neumann Bohuslav, jednatelem Veselý Josef. V tomto roce byly ještě uspořádány dva zájezdy, a to do Chotěboře a do Brna na výstavy. 5. 12. zemřel náš nejstarší člen Kaucner Alois z Libenic.

 

Rok 1971

Výbor pro rok 1971 zůstává opět stejný. Na výroční schůzi je přijat plán práce velmi široký. Všichni členové se pouští s velkou chutí do práce. Začátkem roku se koná jarní veletrh. Předsedou je Runa Josef, jednatelem Beňo Jan. V červnu se koná Celostátní výstava králíků strakáčů. Na výstavě jsou vystaveni němečtí, čeští, plzeňští a angličtí strakáči. Výstava je uspořádána pod patronací klubů chovatelů uvedených plemen. Trochu jsme zklamáni, neboť tato patronace sestává pouze z toho, že nám kluby povolují expozice svých plemen. Čekali jsme alespoň hodnocení výstavy od výborů klubů nebo od ústřední odborné komise, ale toho se nám nedostalo. Těší nás jenom to, že jsme pro strakáče udělali dobrou věc. V říjnu se koná I. Polabská výstava holubů. Předsedou výstavy je Šedina Oldřich, jednatelem Beňo Jan. Je vystaveno 1469 holubů. Uděleno je 32 čestných cen. V listopadu se koná Okresní výstava drobného zvířectva. Předsedou je Neumann Bohuslav, jednatelem Ernyger Rudolf, pokladníkem Veselý Josef. Na výstavě je vystaveno 682 holubů, 386 králíků a 220 kusů drůbeže. Jako poslední a v pořadí pátá výstava v roce 1971 je III. výstava exotického ptactva a kanárů v prosinci v kolínském muzeu na náměstí. Předsedou výstavy je Jirsa Josef, členové výstavního výboru: Knížek Petr, Kubelka Josef a další.

 

Rok 1972

Dostáváme se k roku 1972. Pro tento rok odevzdalo evidenční listy 108 chovatelů. Výbor zůstává ve stejném složení. Dochází pouze ke třem změnám. Místo doktora Ernygera je zvolen do funkce vedoucího odboru Navrátil Josef, místo Havla Karla je zvolen Piskáček Jaroslav a místo Knížka Petra je zvolen Beňo Jan. Na výroční členské schůzi je přijato usnesení; k nejhodnotnějším bodům patří tyto:

1. Každý člen organizace odpracuje v letošním roce 30 brigádnických hodin pro potřeby ZO a NV.

2. Celoroční dodávku produktů splníme na 120%.

3. Založíme v Kolíně pionýrský chovatelský kroužek.

4. Na výstavbu plaveckého bazénu v Kolíně přispějeme částkou 1000,- Kč

5. Učiníme další kroky v projednávání možnosti výstavby výstavního areálu v Kolíně.

Začátkem roku jsme provedli stolní oceňování králíků spojené s hodnotnou přednáškou. Další akcí byla posvícenská propagační výstava. Předsedou výstavy byl Kučera Václav, jednatelem Piskáček Jaroslav. Na výstavě byly zastoupeny tak jako v roce 1971 všechny odbory, včetně kynologů a exotářů a kanárkářů. Výstava se těšila velkému zájmu veřejnosti. Bylo vystaveno 220 kusů holubů, 161 králíků, 102 kusů drůbeže, 100 kusů exotického ptactva a kanárů a 23 psů. Většina vystavených zvířat byla členů naší organizace.

Další akcí roku 1972 byla slavnostní členská schůze konaná dne 23. září na počest 60. výročí založení organizace chovatelů v Kolíně. Mnozí z vás jste se této schůze zúčastnili a máte jistě ještě v dobré paměti průběh celé schůze i družnou zábavu s tancem, které po schůzi následovaly.

II. Polabská výstava se konala ve dne 21. – 22. října. Předsedou výstavního výboru byl zvolen Jirsa Josef a jednatelem Beňo Jan. Spolu s celým výstavním výborem připravili hodnotnou akci. I přes některé malé nedostatky, vyplývající z poměrně malého zájmu některých členů ZO a tím vznikající nedostatek lidí potřebných na nespočet prací a úkolů, vyzněla výstava jako hodnotná akce poměrně širokého národního významu.

V prosinci se konala v kolínském muzeu na náměstí výstava exotického ptactva a kanárů. Výstava tradičně vkusně uspořádána se těšila opět širokému zájmu veřejnosti.

V roce 1972 byla odkoupena bouda od př. Macháčka na parcele, kde se začalo uskladňovat a vydávat krmivo. Dále došlo k dohodě mezi výborem ZO a několika členy o využití nevyhovujícího pozemnku ve Štítarech a to k vybudování chovatelského střediska. Další významnou akcí, na které se podíleli členové naší ZO, bylo dokončení adaptace budovy v ul. Karolíny Světlé, která slouží dodnes široké veřejnosti jako objekt OP Zverimex, kde jsou umístěny sklady a prodejna chovatelských potřeb a krmiv. Akcí, která se nepříjemně dotkla členů naší ZO-chovatelů psů, bylo vydání Vyhlášky o placení poplatků ze psů. Přestože jsme okamžitě požádali o výjimku a snížení poplatků, bylo nám sděleno, že ani organizovaným chovatelům nelze výjimku udělit. Toto nařízení se odrazilo i ve snížení členů odboru kynologie i v odchodu některých členů z organizace.

 

Rok 1973

K 1. lednu 1973 měla naše organizace celkem 112 členů. V tomto roce se nám podařilo založit pionýrský chovatelský kroužek, kde bylo 15 členů a jeho vedoucím se stal př. Šindelář z Velimi. Počátek roku byl poznamenám žádostí jednatele o uvolnění z funkce pro velké zatížení ve funkcích okresního výboru. Dále se jednalo o rezignaci na funkci vedoucího odboru králíků př. Karase, který nemohl ve funkci pracovat pro nástup do zaměstnání. Bylo dohodnuto, že funkci vedoucího odboru králíků zajistí do výroční schůze předseda př. Neumann a jednatel bude pokračovat do výroční schůze.

Dále jsme se odvolali proti Vyhlášce o placení poplatků ze psů k ONV Kolín, ale odpověď byla zamítavá s tím, že se jedná o konečné rozhodnutí. Byla zakoupena velká líheň pro potřeby ZO, instalaci provedli př. Piskáček a Šindelář. Byly provedeny zdravotní zkoušky u drůbeže asi osmi členů ZO, a tak byly položeny základy líhnařství v naší organizaci. V dubnu bylo provedeno stolní bodování králíků posuzovatelem Kratochvílem ze Sadské.

V červnu se koná II. speciální výstava králíků strakáčů. Bylo vystaveno asi o 50 králíků strakáčů méně než v roce 1971 na I. výstavě, přesto však byla výstava hodnocena velmi vysoko našimi předními odborníky i návštěvníky. Na výstavě byla vyzkoušena novinka. Všechny práce byly předem obsazeny dle potřeby určitým počtem chovatelů a skutečně odpracované hodiny na výstavišti byly hrazeny. Stanovena byla částka 6,- Kčs/hod. Bylo odpracováno 203 hodiny, které byly proplaceny. I když se nejednalo o větší výstavu v tomto roce – vystaveno bylo asi 320 králíků, byl i přes placení brigád čistý zisk z této výstavy největší a to 4 259,- Kčs.

Druhou výstavou roku byla propagační posvícenská výstava, která se konala opět za účasti všech odborů i kynologie. Výstava byla opět zdařilá a velmi hojně navštívená o čemž svědčí čistý zisk 2 318,- Kčs.

V měsíci září jsme jako organizace podpořili okresní výstavu ve Velkém Oseku. Členové naší ZO zde vystavovali více jak čtvrtinu všech vystavených zvířat. Klecné a dopravu jsme našim členům hradili.

Ve dnech 20. – 21. října jsme pořádali další Polabskou výstavu holubů. Pravděpodobně špatnou propagací, kterou je i rozesílání přihlášek, byla výstava málo obeslána. Necelých 700 holubů nesvědčí o tradici této výstavy, kde dříve bývalo i na 2 tisíce holubů.

V měsíci listopadu se uskutečnila okresní výstava. Byla to velmi zdařilá výstava, i když bylo opět málo lidí na práci. Na této byla poprvé instalována samostatná expozice mladých chovatelů.

V měsíci prosinci se uskutečnila opět v kolínském muzeu výstava exotů a kanárů. Výstava se opět líbila, ale bylo rozhodnuto posunout termín těchto výstav na měsíc listopad, kdy ještě není předvánoční ruch, který ovlivňuje negativně návštěvnost.

 

Rok 1974

K 1. lednu 1974 měla naše organizace celkem 128 členů a z toho 17 mladých chovatelů do 18 let. Byl navázán kontakt s Domem pionýrů a mládeže, kde se objevil zájem o chov exotů a kanárů. Jako instruktor byl vybrán př. Šťastník. V únoru jsme provedli opět stolní bodování, kde byl jako posuzovatel př. Drahňovský. Posuzování bylo spojeno s přednáškou. Dále se v měsíci srpnu, o kolínském posvícení, uskutečnila tradiční výstava opět za účasti všech odborů. V měsíci říjnu to byla opět Polabská výstava holubů a začátkem prosince výstava exotů a kanárů. Všechny výstavy opět skončili dobře a celkový čistý příjem z výstav činil 5 952,- Kčs. K dalším významným akcím patřilo i vypracování a vydání nového tržního řádu pro nedělní trhy, kde došlo k rozdělení na zvířata čistokrevná (tetovaná a kroužkovaná) a na zvířata užitková.

 

Rok 1976

Výroční členská schůze v roce 1976 se konala 25. dubna, když prakticky její první část se konala 22.2. Na těchto schůzích byl zhodnocen rok 1975. Bylo zde konstatováno, že v roce 1975 převzal funkci jednatele za př. Šindeláře př. Čech Karel. Při kolínském festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín se uskutečnila již III. speciální výstava strakáčů, kde bylo vystaveno 289 strakáčů. Propagační výstava o kolínském posvícení byla poznamenána zákazem vystavování králíků pro výskyt myxomatozy, a tak bylo vystaveno jen 200 kusů holubů a 40 kusů drůbeže. Na polabské výstavě v říjnu bylo vystaveno 900 kusů holubů a na okresní výstavě v listopadu bylo vystaveno 379 králíků. 397 holubů a 121 kusů drůbeže. Ve stejném termínu jako okresní výstava se konala tradiční výstava exotů a kanárů v Kolínském muzeu. V tomto roce začínáme víc a víc konstatovat, že se zhoršuje plnění povinností u většího počtu členů. Jako příklad můžeme uvést odbor chovatelů králíků. Z celkového počtu 44 chovatelů králíků splnilo odevzdávky produktů pouze 18 členů a jestliže se podíváme i na plnění brigád, pak vše splnilo pouze 12 členů. U ostatních odborů to bylo obdobné.

Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor ZO v tomto složení: předseda Zajíc Zdeněk, jednatel Čech Karel a pokladník Piskáček Jaroslav. Další členové výboru: Kučera V., Pálkovič, Klepal, Lacina, Venc, Cukr, Macháček, Havel, Dr. Ernyger, Malý K., a revizní komise: Hudec, Čálek, Veselý J.

Hodnotící členská schůze za rok 1976 se konala dne 12. prosince. Na této schůzi je kritizována špatná práce mládežnického kroužku naší organizace ve Velimi. V roce 1976 byly uskutečněny dva zájezdy a to do Žírče na výstavu s prohlídkou Safari ve Dvoře Králové a dále zájezd na Národní výstavu do Brna. V tomto roce bylo uskutečněno několik přednášek při nedělních trzích a začíná se tudíž blýskat na lepší časy v odbornosti chovatelství. V roce 1976 byly uspořádány tři výstavy. První byla v srpnu výstava exotů, kde bylo vystaveno 500 kusů ptáků. Na polabské výstavě v měsíci listopadu bylo vystaveno 886 holubů. Na okresní výstavě v měsíci prosinci bylo vystaveno 361 králíků, 300 holubů a 169 kusů drůbeže.

V měsíci srpnu rezignoval na funkci zapisovatele př. Klepal a jeho funkci přebral př. Minařík. Od 1. srpna 1976 byla ustavena nová kynologická organizace pod Svazarmem, a tak se snížil stav kynologů v naší zákl. org. na 15, všichni chovatelé služebních psů odešli.

 

Rok 1977

V roce 1977 se konají opět čtyři výstavy. První je v měsíci červnu a to IV. Speciální výstava strakáčů. Další výstavou je srpnová propagační výstava, která je pod patronací odboru exotů. Na výstavě vystaveno 120 králíků, 210 holubů, 120 ks drůbeže a 250 ks ptáků. Na polabské výstavě je vystaveno 673 ks holubů a na místní výstavě pořádané v prosinci 197 králíků, 198 holubů a 120 ks drůbeže. Na výstavě v muzeu je vystaveno 430 ptáků.

Jaro roku 1977 nás kolínské chovatele trochu „přimrazilo“. 1. dubna byla totiž vydána vyhláška o zákazu chovu drobného zvířectva prakticky na celém území města Kolína. Veškerá jednání, z kterých je pěkná hromádka dopisů, zápisů a rozhodnutí, hovoří o velkém úsilí výboru ZO při zajišťování výjimky ze zákazu. Teprve dne 20. prosince jsme dostali od Měst NV dárek k Vánocům a to v podobě výjimky ze zákazu, platné však pouze do 30. 9. 1978!, kdy se musí nejpozději všechny chovy likvidovat nebo přenést.

V roce 1977 potkala naší ZO další nepříjemná věc. Jednatel př. Čech byl zraněn při autonehodě a jeho léčení si vyžádalo velmi dlouhou dobu. Funkci jednatele převzal Dr. Ernyger.

První akcí roku 1978 bylo odvolání proti výjimce ze zákazu chovu zvířectva v Kolíně na dobu určitou a bylo požadováno na dobu neurčitou. Opět se rozběhly další dopisy a probíhala další jednání.

Na výroční schůzi, která se koná 19. února je zvolen nový výbor ZO. Předsedou se stává MVDr. Ernyger, jednatelem Veselý J. Dále jsou zvoleni: Cukr, Červinka, Jiroudek, Lacina, Palkovič, Piskáček, Šedina, Venc, Zajíc, Čálek, Hudec a Neumann. První dobrou akcí nového výboru bylo, že se podařilo projednat a prosadit trvalou výjimku ze zákazu chovu zvířat pro naše členy. V roce 1978 jsme provedli vyčištění a vyklizení zahrady u bývalého mlýna na Zálabí. Akce byla úspěšná a byla velmi příznivě hodnocena členy Měst NV i našimi spoluobčany. Naším přáním bylo v tomto místě vybudovat výstavní chovatelský areál. Našemu přání však nebylo vyhověno, protože dle sdělení odboru výstavby měl Měst NV s tímto místem jiné záměry.

 

Rok 1978

Začátkem roku 1978 byla s Měst NV dohodnuta spolupráce při snižování počtu volně létajících holubů ve městě. Odchyt byl proveden třikrát a bylo odchyceno 150 ks holubů.

V měsíci dubnu byla zajištěna objednávkou z tiskáren dodávka kotoučkových stvrzenek na vybírání tržného. Stvrzenky se osvědčily a byly kladně ohodnoceny i orgány našeho Svazu. Jak jistě víte, používají se dodnes. Rovněž byl přepracován a obnoven tržní řád.

V měsíci říjnu se uskutečnila polabská výstava holubů a v prosinci pak výstavy dvě, a to místní „Na Rychtě“, kde bylo vystaveno 377 králíků, 273 holubů a 164 kusů drůbeže. Ze 155 vystavovatelů na této výstavě bylo místních pouze 43! Druhou výstavou pak byla výstava exotů, která se konala poprvé v Kolíně VI. v restauraci „U Staré vodárny“, protože nás již v muzeu nechtěli! Výstava byla velmi zdařile připravena a propagována, ale s přenesením na jiné místo se ztratila tradice a zájem návštěvníkům se musel znovu budovat.

Začátkem roku bylo několik jednání s Pražskými drůbežářskými závody o výkupu králíků, jako výkupčí byl doporučen náš člen př. Cukr a po počátečních potížích se výkup rozjel k všestranné spokojenosti. Ke konci roku jsme měli stav členů naší ZO 106.

 

Rok 1979

První výstavou roku 1979 byla V. speciální výstava strakáčů. Na výstavě bylo vystaveno 258 strakáčů. Škoda jen, že zde nebyl vystaven žádný plzeňský strakáč, který je jedním z mála našich národních plemen. Další výstavou byla propagační výstava o kolínském posvícení v srpnu. Konala se tentokrát netradičně po tři dny. Bylo vystaveno 500 kusů zvířat včetně psů, které i v pondělí při „zlaté“ mohli obdivovat hromadné návštěvy dětí ze škol a školek. Každé z menších dětí dostalo malou pozornost, neboť to byla akce k Mezinárodnímu roku dítěte. Další zajímavostí této výstavy byla tombola, do které věnovali své příspěvky včetně živých zvířat členové ZO.

Další výstavou byla výstava exotů a kanárů konaná ve dnech 19.-21.října opět v restauraci U Staré vodárny v Kolíně VI. Na výstavě bylo vystaveno na 300 exotů a kanárů. Poslední výstavou byla IX. Polabská výstava holubů spojená s okresní výstavou králíků a drůbeže ve dnech 24. – 25. listopadu. Bylo vystaveno 670 holubů, 212 králíků a 100 kusů drůbeže. U holubů byl počet dostatečný, ale u králíků a drůbeže bylo zvířat málo. Možná, že bylo vinou požadování vlastního dodání a odvozu zvířat.

Dne 26. 6. se konala společná schůzka, na které jsme se zástupcem Měst NV p. Karkoškou jednali o předání našich návrhů možných míst na výstavbu výstavního areálu. Na náš návrh nám bylo z Měst NV odpovězeno, že by náš záměr byl nejvhodnější pozemek v Kolíně VI. Dopis ze dne 4. září měl být pro naši organizaci historickým v činnosti organizace. 9. listopadu se konala společná schůzka se zástupci Okresní zemědělské správy a ONV Kolín, kde jsme podepsali dohodu o převzetí přilehlých pozemků do užívání.

 

Rok 1980

7. února navštívili zástupci naší ZO Ing. Jetmara na Měst NV. Zde jsme se dozvěděli, že nám nemůže být pozemek do rozhodnutí hygienika přidělen. Nejsmutnější na tom všem bylo, že všichni, kteří se pohybovali kolem těchto jednání s výjimkou našich zástupců věděli, že všechny pozemky se nalézají v ochranném pásmu vodních zdrojů, a že my, jako chovatelé se snad budeme moci jen dívat. Začátkem měsíce dubna jsme se dozvěděli oficiálně, že umístění areálu ve Štítarech nebude možné.

Dne 12. června byla naší organizací předána nová žádost na přidělení nového pozemku v kolínských Borkách. Předtím jsme zmíněný pozemek prošli spolu s místopředsedou Měst NV p. Karkoškou. V měsíci říjnu jsme dostali od Měst NV územní příslib na tento nově vyhlédnutý pozemek. Ve výboru byly rozděleny úkoly, začaly se připravovat podklady pro projektovou dokumentaci.

Vedle těchto starostí jsme nezapomněli ani na naše výstavy. O kolínském posvícení se konala propagační výstava. Předsedou výstavy byl Cukr František, jednatelem Karel Čech. Výstava byla plánována rovněž jako v předcházejícím roce na tři dny. S tímto byli členové seznámeni. Přesto se však stalo, že někteří členové pod různými záminkami odváželi zvířata již v neděli v poledne, a tak muselo být rozhodnuto nevybírat již v pondělí vstupné, když bylo výstaviště poloprázdné. Takovýto přístup některých členů se vůbec neslučuje s úkoly naší chovatelské organizace a s přijatými usneseními.

Výstava okrasného ptactva se konala ve dne 17. – 19. října. Na výstavě bylo vystaveno 328 ks ptáků. Zlepšení přineslo zakoupení nových klecí.

Ve stejném termínu se konala již X. polabská výstava holubů. Celkem bylo vystaveno 786 kusů holubů. Výstava měla již tradičně dobrou úroveň.

Poslední výstavou v roce 1980 měla být ve dnech 8. – 9. listopadu Místní výstava. Vše bylo včas a řádně zajištěno, organizačně zabezpečeno, ale výstava se nekonala. Den po uzávěrce přihlášek bylo přihlášeno pouze 53 králíků, 31 holubů a 18 ks drůbeže! Ve výboru bylo rozhodnuto, že takováto akce by byla nejen akcí ztrátovou, ale i velkou ostudou pro naši organizaci.

První akcí roku 1981 byla v pořadí již VI. výstava strakáčů, poprvé doplněná o místní výstavu králíků ostatních plemen. Strakáčů bylo vystaveno 258, ostatních králíků 97, z toho od našich členů jen 59 od 17 členů. Opět se ozývaly hlasy, že strakáčů je na výstavě dost, ale to ostatní je na Kolín „slabé“.

Další výstavou byla tradiční posvícenská výstava. Zde je vystaveno 128 králíků, 161 holubů, 109 kusů drůbeže a 126 kusů ptáků. Výstavy se zúčastnilo jako vystavovatelů 53 našich členů, což byla asi polovina stavu ZO.

Na říjnové polabské výstavě bylo vystaveno 931 kusů holubů a jako novinka byla tato výstava spojena s výstavou drůbeže, které bylo vystaveno 124 kusů.

Čtvrtou výstavou byla výstava okrasného ptactva v Kolíně VI. Vystaveno zde bylo 323 ks ptáků, opět však asi jen od poloviny členů odboru.

 

Rok 1981

Dne 16. 2. 1981 jsme předali investiční záměr na výstavbu vlastního areálu. 10. dubna jsme předali návrhy typů hal, které by nám nejvíce vyhovovaly. 30. června byla studie na výstavbu výstavního areálu v Borkách vypracována. Dne 21. 7. jsme předali na Měst NV náš souhlas se studií. Zatím se dál nic nedělo, a tak jsme 2. 10. předložili na Měst NV návrh na vydání územního rozhodnutí. Odpovědí na tento náš návrh byla pozvánka k jednání o výstavbě výstavního areálu pro ZO ČSCH ve Štítarech, když se vždy předtím mluvilo o tom, že se bude stavět v Borkách. Dále nám bylo sděleno, že Rada Měst NV nesouhlasí s umístěním v Borkách! Při jednání 23. 12. na Měst NV jsme se dozvěděli, že JZD souhlasí s postupnou likvidací dvou kravínů ve Štítarech, kde by se měl vybudovat nový areál.

A to se už dostáváme do roku 1982 – 70. výročí organizovaného chovatelství v Kolíně. Dne 28. ledna se konala na Měst NV další schůzka, kde jsme byli seznámeni s tím, že do 30. června bude vyklizen a uvolněn objekt kravína „Mikulka“ a k 31. 12. druhý kravín. Bylo mnoho pro i proti. Konalo se několik jednání jak na Měst NV, tak i ve výboru ZO, až konečně bylo rozhodnuto, že přistoupíme i na tento nový návrh, že se výstaviště začne stavět ve Štítarech. Opět se rozběhl kolotoč s vypracováním dokumentace, vyjasňováním otázek pozemků, převody a podobně.

Na výroční schůzi, dne 28. února byl zvolen nový výbor. Do čela organizace byl zvolen př. Karel Čech, jednatelem př. Veselý a pokladníkem Piskáček Jaroslav. Další členové: Hudec, Palkovič, Lacina, Šťastný, Dvořák, Macháň, Beňo, Cukr, Dřevo Vlad., Ing. Franc. Členy revizní komise: Dr. Ernyger, Nechojdoma, Havlíček.

 

Rok 1982

Celý rok se nesl ve znamení stálých jednání ohledně pozemků ve Štítarech, a to jak na půdě města, ONV, tak i JZD. V měsíci dubnu vystoupil na plenárním zasedání přítel Čech. Toto vystoupení mělo veliký ohlas zvláště poté, kdy u řečnického pultu vytáhl z tašky živého králíka a začal hovořit o našich chovatelských problémech. Vystoupení mělo velký ohlas a bylo jednou z těch velkých dlaždic, z kterých se stavěl náš chodník k našemu novému působišti.

V létě se začínají horko těžko rozjíždět brigády ve Štítarech, dochází málo lidí. V červenci se hlásí do organizace manželé Šantorovi a začíná se zakládat odbor chovatelů koček. V měsíci srpnu se koná výstava, ale je vystaveno málo zvířat: 110 králíků, 80 kusů drůbeže, 120 holubů. Zisk z této výstavy byl 8 000,- Kč. Od ZZN je zakoupeno nákladní auto S5T pro potřeby ZO a stavby. Na podzim se konají další dvě výstavy drůbeže a holubů a výstava exotů. Ve Štítatech se pracuje na oplocení.

Slavnostní schůze k 70. výročí se konala 12. 12. v restauraci Na Sídlišti. Na plenárním zasedání Měst NV Kolín je naší ZO vysloveno čestné uznání za práci.

 

Rok 1983

V tomto roce je v červnu uspořádána VII. výstava králíků strakáčů a v srpnu posvícenská výstava. V létě je podsklepen celý objekt sociální budovy v areálu. V měsíci říjnu je stavba 120cm nad terénem a v listopadu se koná malá oslava v restauraci Na Sidlišti.

 

Rok 1984

V lednu se uskutečnilo stolní ocenění králíků Na Rychtě. V únoru se koná výroční schůze, do výboru a revizní komise jsou zvolení MVDr. Ernyger, Palkovič, Beňo, Kantora, Piskáček, Čech, Dřevo, Civín, Šedina, Šťastný, Dvořák, Runa, Král, Nechojdoma a Veselý. Byl také projednán a vydán nový tržní řád. V březnu bylo rozhodnuto o pořízení nové střechy na Mikulku a v červnu byla hotová včetně nové elektroinstalace. Srpen přinesl další posvícenskou výstavu, kde byli předvedeni králíci, drůbež, holubi, kočky a okrasné ptactvo. V říjnu se uskutečnila Polabská výstava holubů na Rychtě a ve stejném termínu výstava koček a okrasného ptactva ve Štítarech.

Bylo odevzdáno 4q jablek do mateřských školek z pozemků ve Štítarech, které obhospodařovali naši členové.

 

Rok 1985

V únoru se koná výroční schůze organizace. Na sociálním zařízení se provádí dokončovací práce. Stále se také jedná o parkovišti ve Štítarech. Objevují se názory na otevření nového areálu. Někteří členové prosazují otevření až po dokončení všech prací. Dále nemůže být areál otevřen, dokud nebude parkoviště. V dubnu byla sepsána žádost na Měst NV na vybírání vstupného-regulace návštěvnosti.

V červnu se koná VIII. výstava strakáčů. Provádějí se dokončovací práce na soc. budově. 25.6. – kontrolní den, do 15. 9. 1985 má být kolaudace. V srpnu se koná posvícenská výstava. V říjnu byl kontrolní den na areálu-není spokojenost se stavem prací, stavitel Šťastný je v nemocnici-urgence účasti na brigádách. Ukazatele stavby pro rok 1985 – splněny.

Další roky historie naší organizace:

 

Rok 1986

V lednu se koná stolní bodování králíků Na Rychtě. Mikulka je vybílena a vystěhována, sociální zařízení dokončeno. V dubnu se koná kontrolní den na areálu ve Štítarech. V měsíci srpnu byla tradiční posvícenská výstava na Rychtě s hudbou. Říjen – výstava okrasného ptactva ve Štítarech, vystaveno 281 ks. V listopadu pořádá ZO Okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže.

 

Rok 1987

V tomto roce umírají naši dlouholetí členové a funkcionáři – př. Hudec, Macháček a Neumann. V měsíci březnu se konala výroční členská schůze spojená s oslavou MDŽ. Tato akce byla velmi úspěšná a protáhla se až do ranních hodin. V květnu se uskutečnil zájezd do Žírče, spojený s prohlídkou zámku Kuks. V měsíci červnu se konala IX. výstava strakáčů poprvé v hale „Mikulce“ ve Štítarech. Tradiční posvícenská výstava drobného zvířectva a exotů se opět konala v měsíci srpnu na Rychtě. V říjnu byla uspořádána výstava Okrasného ptactva v malé hale „Mikulce“ ve Štítarech, kde bylo vystaveno 259 ks exotů a dále se konala Krajská výstava holubů a drůbeže na Rychtě.

 

Rok 1988

Organizace zakupuje malou mechanizaci VARI na údržbu pozemků. Plán vybudovat velkou halu v akci „Z“ nebyl MěNV schválen a proto organizace zahájila přípravy na vybudování haly ve své režii. Připravuje se přesunutí veškeré činnosti z Rychty do Štítar, které by mělo být dokončeno do konce roku. V říjnu byla uspořádána ve Štítarech výstava okrasného ptactva, kde bylo vystaveno 318 ks exotů. V listopadu byl dán příslib na stavební povolení a tak začíná příprava na vybudování nové haly.

 

Rok 1989

V průběhu roku se konají přípravy na vybudování nové haly – kopání a betonování patek, navážení písku pod podlahu a rovnání terénu. V měsíci červenci je navrženo jednání s JZD Křečhoř o možnosti odkoupení váhy před areálem, které se do konce roku podařilo zrealizovat. V měsíci srpnu se konala další posvícenská výstava na Rychtě a v měsíci listopadu se konala 1. Speciální výstava drůbeže Velsumek a Vyandotek. Vystaveno bylo 420 ks, toto množství překvapilo i samotné pořadatele výstavy. V prosinci se konala Okresní výstava králíků.

 

Rok 1990

Konají se přípravy na otevření chovatelského areálu ve Štítarech pro veřejnost, dokončuje se převezení veškerého výstavního fundusu do Štítar. Dne 14. ledna 1990 se koná první trh a zjišťuje se, že kapacita malé haly „Mikulky“ je pro konání těchto trhů nevyhovující. Proto veškerá činnost byla soustředěna na dokončení výstavby velké haly. Zajišťují se: vyasfaltování podlah, vyzdění obvodových zdí a zajišťuje se odborná firma na montáž haly. S vypětím všech sil je hala v měsíci prosinci dokončena a zkolaudována.

 

Rok 1991

Leden – konala se okresní výstava holubů, králíků a drůbeže spojená se speciální výstavou králíků Českých strakáčů. Tuto výstavu navštívilo 1363 návštěvníků. Př. Civín Václav žádá o zproštění funkce předsedy. Na výroční schůzi ZO v měsíci březnu tuto funkci přebírá př. Král Jiří. V dalších měsících se provádějí různé drobné a dokončovací práce a opravy výstavního inventáře. V srpnu se koná poprvé posvícenská výstava v areálu i s hudebním doprovodem. Byly instalovány 2 buňky Jednoty s občerstvením a tak k všeobecné spokojenosti nic nechybělo. Prosinec – první sobotu a neděli se konala okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů. Dále se zde uskutečnily 3 speciální výstavy – jedna králíků Českých strakáčů a dvě speciální výstavy klubů drůbeže Velsumek a Vyandotek.

 

Rok 1992

Konají se pravidelné nedělní trhy, řeší se rozšíření tržní plochy a parkování. Projednávají se problémy s pronajmutím pozemků ČSCH některým členům, kteří se řádně o tyto nestarají. V srpnu se opět konala tradiční posvícenská výstava a v prosinci výstava králíků, holubů a drůbeže.

Dne 18. prosince se koná slavnostní členská schůze k 80. výročí založení organizace.

 

Rok 1993

V roce 1993 jedná ZO Kolín se zástupci města, okresní organizací, kynologickou organizací chrtů a ÚV ČSCH o možném převedení závodní dráhy chrtů do majetku základní organizace Kolín1. Po několika bezúspěšných jednáních naše organizace od tohoto záměru nakonec upustila. Budují se prodejní pulty podle panelové cesty a vstupu do „Mikulky“. Zakoupilo se 50 klecí od ZO Břeclav, protože dosavadní výstavní fundus nestačí na počty vystavených zvířat. Odkupují se pozemky od paní Ulvrové, na kterých nám stojí části všech třech budov. V červenci 1993 zemřel př. Kučera Václav – chovatel moravských pštrosů černých šupinatých. V témže roce přistoupili do naší organizace – Anastasov Ivan, Ing. Céza Jiří, Cikán Bohuslav, Jandák Josef, Jandák Miloslav, Krupička Vlastimil, Moravec Ladislav, Senohrábek Pavel, Strnad Jaroslav, Šafařík Václav, Urban František, Zitta Vlastimil. Vaněk Petr, Mokrý Antonín, Kratochvílová Hana, Severýnová Pavlína. V prosinci se konají dvě výstavy – Okresní a Speciální výstava českých staváků.

 

Rok 1994

Začátkem roku probíhá jednání o odprodeji pozemků u Hasičárny v Kolíně s firmou VSK s. r. o. a o odkoupení pozemku ve Štítarech u Veterinárního střediska. Z prodeje firmě VSK sešlo, ale odkoupení pozemku ve Štítarech se podařilo. Ten byl předán k užívání 5 ti členům ZO Kolín. V tomto roce přichází do naší organizace 19 nových členů – Čech Jaroslav, Březina Josef, Michálek Jiří ml., Michálek Jiří st., Karban Luboš, Sochůrek Josef, Beňo Miloslav, Melcr Miroslav, Zajíc Jiří, Holeček Vilém, Dlouhý Josef, Typlt Bohuslav, Šplíchal Luboš, Štěrba Vlastimil, Tvrdík Josef, Kohlschreiber Jiří, Pátek Pavel, MVDr. Vlasák Václav. Dále se uskutečnily volby do výboru ZO, zvoleni byli – Beňo Jan, Civín Václav, Dřevo Vladimír, Jandák Josef, Kovalczuk Vladimír, Král Jiří, Piskáček Jaroslav, Veselý Josef, Vojáček Miroslav, Lacina Karel. Předsedou byl zvolen Král Jiří. Ve dnech 8. – 9. 10. 1994 se uskutečnil nákupní trh drůbeže.

 

Rok 1995

V tomto roce uskutečnila ZO zájezd na výstavu mladých králíků do Loun. Pořádal se opět nákupní trh drůbeže, který byl velice úspěšný. Konečně se podařilo převést budovy do majetku ZO ČSCH Kolín, odkupuje se dřevěná chatka pro potřeby občerstvení. Pro nemoc a stáří předává funkci dlouholetý pokladní př. Jaroslav Piskáček paní Vojtové Věře, funkci registrátora předává př. Čech Karel příteli Adamcovi Bohuslavovi. Opět se konají prosincové „speciálky“ králíků a speciální výstava českých staváků.

 

Rok 1996

V lednu se pořádal zájezd na celostátní výstavu poštovních holubů, v září na výstavu mladých králíků a v listopadu na celostátní výstavu Brno. Přicházejí noví členové – př. Březinová Žofie, Dlouhý Josef, Illman Karel, Belucz Lambert a Ing. Vlasák Bohumil. Naše řady opustili 4 členové – př. Kureljak ve věku 95 let, Strnad, Šárovec a Adamec. V tomto roce proběhly volby nového výboru. Členy se stali – Veselý Josef, Vojtová Věra, Dřevo Vladimír, Beňo Jan, Král Jiří, Vojáček Miroslav, Kovalczuk Vladimír, Civín Václav, Liska Vladimír, Jandák Josef, Lacina Karel. Předsedou byl zvolen Král Jiří. Provádí se plynofikace celého areálu, oprava septiku a vybudování nového prodejního plata za pokladnou. V listopadu byla okresní výstava drůbeže, exotického ptactva, holubů a králíků. V prosinci se tradičně konaly „speciálky“ králíků, kde bylo vystaveno 990 ks králíků od 174 vystavovatelů a speciální výstava českých staváků.

 

Rok 1997 – 2001

V roce 1997 bylo uspořádáno pět zájezdů na kulturní akce a výstavy. Do organizace přichází 10 nových členů – př. Hrubeš Pavel, Šálek Oldřich, Fiala Štěpán, Vočadlo František, Vaněk Stanislav, Svoboda Stanislav, Bárta Miroslav, Mašín Bedřich, Ing. Blažek Stanislav, Laube Zbyněk. Na výroční schůzi byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé odborů za rok 1996: Král Jiří – drůbež, Belucz Lambert- králíci, Šedina Oldřich- holubi, Senohrábek Pavel – poštovní holubi, Dřevo Vladimír – okrasné ptactvo. V srpnu se konala posvícenská výstava spolu s okresní výstavou okrasného ptactva. Ve dnech 8. a 9. Listopadu 1997 se pořádal nákupní trh mladé drůbeže, kde bylo vystaveno 1767 ks drůbeže a 214 ks holubů. V prosinci se konala okresní výstava králíků a klubové speciálky – bylo přihlášeno 1426 ks zvířat (na toto množství nestačila kapacita obou hal) a tak pozdní přihlášky a ti, kteří nezaplatili předešlou výstavu byli z této výstavy vyloučeni. Celkem bylo v obou halách vystaveno 1267 ks králíků od 221 vystavovatelů. Titul nejlepšího chovatele za rok 1997 získali: Cikán Bohuslav – poštovní holubi, Král Jiří – drůbež, Civín Václav – holubi, Král Jiří – králíci, Vácha Václav – okrasné ptactvo.

 

Rok 1998

Hned na začátku roku pořádají poštovní holubáři zájezd na celostátní výstavu poštovních holubů. Do organizace vstupují 4 noví členové – Suchánek Vladimír, Beneš Josef, Kaňka Jiří a Janovský Jiří. Je dokončena plynofikace areálu a provedena kolaudace. V listopadu se koná okresní výstava drůbeže a holubů a poprvé se uskutečnila soutěž mezi okresy Nymburk, Kolín a Kutná Hora. Bylo to velmi pěkné zpestření výstavy. 1. místo pro holuby získal Nymburk a v drůbeži Kolín. Pořádal se zájezd na výstavu mladých králíků do Týniště nad Orlicí, zájezd na Evropskou výstavu do Brna. Naši členové dostávají příspěvek 1000,- Kč na kolekci, kterou v Brně vystaví. Pořádáme prosincovou výstavu králíků, na které je vystaveno přes 1000 ks. Týden po této výstavě se koná speciální výstava českých staváků. Nejlepšími chovateli ZO ČSCH Kolín za rok 1998 se stali: Dřevo Vladimír – králíci, Šedina Oldřich – holubi, Král Jiří – drůbež, Havelka Jaroslav – okrasné ptactvo, Senohrábek Pavel – poštovní holubi.

 

Rok 1999

Poštovní holubáři pořádají zájezd na celostátní výstavu do Hluku. Veterinární správa vydala nový tržní řád. Veterinární službu zajišťuje MVDr. Pánek. Do organizace se hlásí 7 nových členů – Šálek Oldřich ml., Mokrý Jaroslav, Fiala Štěpán ml., Gottried Ladislav, Macháň Josef, Vlasák Tomáš, Kuba Jiří. Naše řady opouští významný funkcionář a velký podílník na získání a vybudování areálu ve Štítarech a chovatel králíků Hermelínů modrookých přítel Čech Karel. Probíhá volba nového výboru a členy se stávají: Král Jiří, Liska Vladimír, Dřevo Vladimír, Veselý Josef, Vojtová Věra, Pilař František, Civín Václav, Belucz Lambert, Jandák Josef, Beňo Jan, Hrubeš Pavel. Na schůzi výboru je zvolen předsedou Král Jiří. Opět se pořádá zájezd na výstavu mláďat králíků do Loun.

Ve dnech 23. a 24. 10. se koná meziokresní soutěž v Poděbradech. 1. místo získal Nymburk, 2. místo Kolín a 3. místo Kutná Hora. Dne 6. – 7. 11. se pořádala celostátní výstava mladé drůbeže. Bylo vystaveno 1730 ks drůbeže, kterou posuzovalo 31 posuzovatelů. Tato výstava byla nejlepší a největší co do návštěvnosti a počtu vystavených kusů. Rovněž servis okolo této výstavy byl na vysoké úrovni. Poděkování patří celé ZO ČSCH Kolín. V měsíci prosinci byla uspořádána výstava králíků.

 

Rok 2000

Tento rok byl opět zahájen zájezdem poštovních holubářů na celostátní výstavu poštovních holubů do Loun. Organizace získala 7 nových členů – Zicha Jaroslav, Kysilka Rudolf, Škopek Petr, Šanda Jaroslav, Mokrý Antonín, Šálek Tomáš, Drahovzal Václav, Vokoun Václav. Uskutečnil se zájezd do Šternberka na výstavu mladých králíků, opět se pořádal nákupní trh mladé drůbeže spolu s výstavou klubů češek, hedvábniček a velsumek. Tato výstava se příliš nevydařila, byla kritika na posouzení. Náklady na posuzovatele činily 41,8% z nákladů celé výstavy a to byla poměrně vysoká částka i pro naši organizaci. Dále se konala meziokresní soutěž – tentokrát 1. místo jak v drůbeži tak i holubech získal Kolín, 2. místo Kutná Hora a 3. místo získal Nymburk. Pořádal se zájezd na celostátní výstavu do Brna, někteří členové se zúčastnili zájezdu do Norimberka. Tradičně se pořádala prosincová výstava králíků se speciálkami klubů. Nejlepšími chovateli v roce 2000 byli: Šedina Oldřich – holubi, Šálek Oldřich ml. – drůbež, Vojáček Miroslav – králíci, Procházka Jiří – okrasné ptactvo, Ing. Céza Jiří – poštovní holubi a Šálek Oldřich ml. byl vyhodnocen jako nejlepší mladý chovatel.

 

Rok 2001

Tradičně začíná zájezdem poštovních holubářů na celostátní výstavu poštovních holubů tentokrát do Kroměříže. Čeká nás celá rekonstrukce správní budovy, na kterou je rozpočet přes 2 miliony Kč. Bude to velice náročná akce, tak jenom doufáme, že se vše podaří. Hlásí se další noví členové: Chadraba Karel st. a ml., Doc. Ing. Jedlička Zdeněk, Štefan Mikita, Matoušek Jiří, Šálek Michal, Kolakovský Lukáš. V měsíci červnu je dokončena nástavba správní budovy. V měsíci červenci se zajišťuje vybavení a dokončovací práce a příprava na kolaudaci. Srpen je ve znamení kolaudace budovy a až na malé nedostatky je budova zkolaudována. A tak již při listopadové výstavě mohou vystavovatelé využít ubytování přímo v areálu. V měsíci září byl pořádán zájezd na celostátní výstavu mladých králíků do Radostic.

V listopadu se konala Polabská výstava spojená s meziokresní soutěží. Bylo vystaveno 234 ks králíků, 456 ks holubů, 502 ks drůbeže a 249 ks okrasného ptactva. Mezi okresy soutěž skončila umístěním:

Holubi: 1. místo Kutná Hora, 2. místo Kolín a 3. místo Nymburk

Drůbež: 1. místo Kolín, 2. místo Nymburk, 3. místo Kutná Hora

Rok končí prosincovou výstavou králíků, kde bylo vystaveno přes 1200 ks králíků a týden po této výstavě se konala speciální výstava českých staváků.

Nejlepšími chovateli v roce 2001 byli:

Odbor králíci – Vaněk Stanislav

Odbor holubi – Drahovzal Josef

Odbor drůbeže – Šálek Oldřich st.

Odbor okrasné ptactvo – Holeček Vilém

Odbor poštovní holubi – Senohrábek Pavel

 

Rok 2002

Celostátní výstavy holubů Kingů v Holicích se zúčastnil s úspěchem př. Ing. Vlasák a př. Civín.

Př. Papež, Dlouhý a Kovalczuk ukončili chovatelskou činnost na pozemku ve Štítarech.

Proběhla oprava oken v patře na přístavbě. Na členské schůzi byli přijati noví členové – Plachý Petr a Křikavová Radka.

Nejlepší chovatelé za rok 2001:

Odbor králíci – Vaněk Stanislav

Odbor holubi – Drahovzal Josef

Odbor drůbeže – Šálek Oldřich

Odbor okrasné ptactvo – Holeček Vilém

Odbor poštovní holubi – Senohrábek Pavel

ZO uskutečnila zájezd na výstavu mláďat králíků do Lipníku nad Bečvou.

 

Rok 2003

Na výroční členské schůzi 15. 3. 2003 byl zvolen nový výbor ve složení: Král Jiří, Vojtová Věra, Veselý Josef, Civín Václav, Pilař František, Hrubeš Pavel, Jandák Josef, Dřevo Vladimír, Liska Vladimír, Šálek Oldřich a Belucz Lambert. Náhradník Beňo Jan.

Revizní komise: ing. Dolejš Radek, Lacina Karel a Beňo Miroslav. Náhradník Papež Ladislav.

Schůzová činnost na další období – 4 členské schůze a každý měsíc schůze výborová.

V roce 2003 se konaly dvě výstavy 8. – 9 .11. a 6. – 7.12.

Na ustavující schůzi 15. 3. 2003 předsedou navržen a zvolen př. Král Jiří. Místopředsedou Liska Vladimír, Jednatel Veselý Josef. Pokladník Vojtová Věra. Registrátor Belucz Lambert. Vedoucí odb. králíků Pilař František, vedoucí odb. holubů Civín Václav, vedoucí odb. drůbeže Hrubeš Pavel, vedoucí odb. okr. ptactva Dřevo Vladimír, vedoucí odb. poštovních holubů Jandák Josef. Člen výboru Šálek Oldřich ml., revizní komise – předseda Lacina Karel, členové ing. Dolejš Radek, Beňo Miloslav.

Trhy probíhají každou neděli. Byla zajištěna agentura, která zajišťuje dopravní situaci od března do června. Do ÚOK králíků navržen př. Hrubeš Pavel.

Listopadová soutěžní výstava – umístění

1. Nymbur 2691,5 bodů

2. Kutná Hora 2600 bodů

3. Kolín 2547,5 bodů

Na výstavě byly použity nové klece, které se líbily. Bohužel byla menší účast návštěvníků.

Na prosincové výstavě vystaveno 850 králíků.

Nejlepší chovatelé za rok 2003:

Odbor králíci – 1. Pilař František, 2. Matoušek Jiří, 3. Liska Vladimír

Odbor holubi – 1. Civín Václav, 2. Liska Vladimír a Lacina Karel

Odbor drůbež – 1. Hrubeš Pavel

Odbor poštovní holubi – 1. Senohrábek Pavel

Odbor okrasné ptactvo – 1. Senohrábek Pavel

Za rok otetováno 419 ks králíků ZO a v klubech 163 ks.

 

Rok 2004

Přijímání nových členů – Hejný Jiří, Holeček Vilém, Pohanka Lukáš.

Uzavřena smlouva s Městským úřadem Kolín na pronájem pozemků na 5 let. Zhotovena kanalizační přípojka. Byl proveden nátěr haly. Dále byl uspořádán zájezd na Evropskou výstavu do Prahy.

Přijímání nových členů – Nováčková Jana.

Listopadová soutěžní výstava – umístění

Holubi:

1. Kolín 5517 b.

2. Kutná Hora 5487 b.

3. Nymburk 5470 b.

Drůbež :

1. Kolín 2809,5 b.

2. Kutná Hora 2805,5 b.

3. Nymburk 2892 b.

 

Rok 2005

Konají se pravidelné nedělní trhy v našem chovatelském areálu. Zúčastnili jsme se Krajské výstavy v Lysé nad Labem. Umístění ZO Kolín bylo následující:

1. místo v drůbeži

3. místo v holubech

9. místo v králících

Byli přijati noví členové – Kloz Antonín, Svoboda Jiří, Pilařová Gabriela, Šibrava Alois.

Nejlepší chovatelé za rok 2004:

Odbor králíci – Suchánek Vladimír

Odbor drůbež – Šálek Oldřich

Odbor holubi – Holeček Vilém

Odbor okrasné ptactvo – Kolakovský Lukáš

Odbor poštovní holubi – Anastasov Ivan

Pro prodej okrasného ptactva je nutné předkládat veterinární potvrzení. Družba s chovateli ze SRN. Projednává se odprodej pozemků „u Hasičárny“. V této záležitosti byl pověřen předseda ZO a právní zástupce JUDr. Danišovič. Uskutečnila se listopadová výstava – celkem vystaveno 600 ks králíků. Byl odvolán zákaz svodů pernaté zvěře na trzích a výstavách. Projednána informace, že v měsíci lednu 2006 se nekoná Krajská výstava v Lysé nad Labem.

 

Rok 2006

Na výroční členské schůzi bylo přijato 5 nových členů. Jaroslav Dvořák, Michal Jorda, Josef Valtr, Ladislav Drahňovský a Pokorný Zdeněk. Byli schváleni delegáti na Okresní konferenci – př. Král Jiří, Nováčková Jana, Chadraba Karel, Civín Václav a Matoušek Jiří.

Nejlepší chovatelé za rok 2005:

Odbor králíků a odbor pošt. holubů – Král Jiří

U ostatních odborů nebyli nejlepší chovatelé vyhodnoceni z důvodu, že se pro ptačí chřipku nekonaly výstavy.

Byla projednána žádost Silnic a dálnic na odprodej části pozemku pro obchvat Kolín- žádost byla schválena. Dále byla projednána žádost na připojení na kanalizaci.

19. 5. 2006 zemřel dlouholetý člen ZO ČSCH Kolín př. Jan Beňo a 12. 5. 2006 př. Jaroslav Zicha.

V měsíci červnu – 2. 5. 2006 navštívili organizaci chovatelé ze SRN. Za zemřelého hospodáře př. Beňo Jana byl navržen a schválen př. Stanislav Svoboda. Na celostátní výstavu v Praze – Letňanech schválen příspěvek 2000,- Kč pro každého vystavovatele ze ZO Kolín. MVDr. Vlasák informoval výbor o ukončení své činnosti veterináře ze zdravotních důvodů. Výbor zajistí náhradu. Byla zhodnocena dobrá účast našich členů na celostátní výstavě mláďat králíků v Přerově. ZO uspořádala i zájezd na tuto výstavu.

Na členské schůzi byli přijati dva noví členové př. Faifer a Nikola Melcrová.

Hodnocení výstavy v listopadu:

drůbež : 1. Tuček Pavel

králíci: 1. Ing. Dolejš

holubi: 1. Civín Václav

Pochvala za výstavu ing. Dolejšovi a G. Pilařové. Výstava byla hodnocena jako velice pěkná. Na výstavě účast i družební organizace ze SRN. Poděkování př. Kovalczukovi, který se jim věnoval. Na členské schůzi 11. Listopadu 2006 přijati noví členové Jakub Kmoch a Roubalová Michaela. Prosincová výstava hodnocena velice kladně.

 

Rok 2007

ZO se zúčastnila Krajské výstavy v Lysé nad Labem. Získala následující ocenění:

  1. místo v drůbeži

  2. místo v holubech

Byla povolena stavba – rekonstrukce pokladny. V tomto roce slaví naše ZO 95 let od založení. Na výroční členské schůzi přijati další noví členové – př. Hnilička Marek, Janulíková Natálie, Jiroudek Vladimír, Kašová Jaroslava . Na okresní konferenci byli navrženi a zároveň schváleni př. Král Jiří, Civín Václav, Chadraba Karel st. a ml. a Pilařová Gabriela.

Jako nejlepší chovatelé za rok 2006 byli vyhodnoceni:

Odbor králíci – Ing. Dolejš Radek

Odbor drůbež – Hrubeš Pavel

Odbor holubi – Civín Václav

Odbor poštovní holubi – Král Jiří

Odbor okrasné ptactvo – Hejný Jiří

Byla vypovězena smlouva na odprodej pozemků „u Hasičárny“ s panem Táborským a bude se jednat s novým zájemcem. Výbor souhlasí s odprodejem pozemku ve Štítarech panu Papežovi. Na Národní výstavě mláďat králíků v Huspoečích vystavovalo 9 členů naší ZO. Dále byla provedena kolaudace pokladny. Na 2 dny zde byli i chovatelé ze SRN. 2 výstavy, které se uspořádaly v tomto roce, měly dobrou úroveň, ale slabší návštěvnost – 270 lidí na výstavu. Na Krajské výstavě v Lysé nad Labem se ZO umístila – 3. místo králíci, 2. místo drůbež.

 

Rok 2008

Nejlepší chovatelé za rok 2007

Odbor králíci – Pilař František

Odbor holubi – Civín Václav

Odbor drůbež – Šálek Oldřich

Odbor poštovní holubi – Král Jiří

Dne 1. 3. 2008 zemřel člen ZO př. Šibrava. Následně byli přijati noví členové ZO – Zbyněk Růžička, Milan Patočka a Roman Šálek. Na okresní konferenci schváleni př. Dřevo Vladimír, Veselý Josef, Šálek Oldřich, Hrubeš Pavel, ing. Dolejš Radek a Civín Václav. Na členské schůzi dne 15. 3. 2008 byl zvolen výbor ve složení: Král, ing. Dolejš, Vojtová, Civín, Liska Vl., Pilař, Dřevo, Hrubeš, Šálek O., Pilařová a Chadraba st..

Na ustavující schůzi zvolen výbor v tomto složení:

Předseda – Král Jiří

Místopředseda – Liska Vladimír

Jednatel – Pilařová Gabriela

Vedoucí odb. králíků – Pilař František

Vedoucí odb. drůbeže – Hrubeš Pavel

Vedoucí odb. holubů – Civín Václav

Vedoucí odb. exotů – Dřevo Vladimír

Pokladní – Vojtová Věra

Registrátor králík – Ing. Dolejš Radek

Členové výboru – Šálek Oldřich a Chadraba Karel st.

Kontrolní a revizní komise:

Předseda – Beňo Miloslav

– členové Belucz Lambert a Svoboda Stanislav.

Na schůzi byl navržen a schválen čestným členem ZO Kolín př. Veselý Josef.

Ve dnech 28. – 30. 3. se uskutečnila návštěva u chovatelů v SRN. Zúčastnil se př. Král, Pilař, Pilařová a ing. Dolejš. Byla provedena dohlídka Veterinární správou. Za neplnění některých opatření byla uložena pokuta ve výši 5000,- Kč, lhůta nápravných opatření 2 měsíce. Byl vydán zákaz prodeje ovcí a koz na trhu. Bude přepracován tržní řád.

Dne 11. 5. 2008 byl nejsilnější trh – prodáno 5664 vstupenek.

Probíhají stavební úpravy – v hlavní budově byla vyměněna dřevěná okna za plastová. Dne 22. 6. se uskutečnila členská schůze. Přijati noví členové a to ing. Regina Davídková a Josef Šubrt. Členství ukončeno př. Feiferovi. Na celostátní výstavě mláďat králíků v Březové u Sokolova vystavovalo 7 členů naší ZO. Na členské schůzi dne 12.10.2008 přijati noví členové ZO Ivan Anastasov, Jiří Nevyjel, Petr Lněnička, Josef Sochůrek a Josef Pilát. Naše řady opustil chovatel holubů Plachý Petr. Byl zhotoven stánek pro veterinární dozor. Dále byla podepsána smlouva o prodeji pozemků „u Hasičárny“. Na listopadové výstavě prodáno 344 vstupenek. Na další členské schůzi 16. 11. 2008 přijat nový člen Petr Kopásek. Z funkce jednatelky odstupuje Pilařová Gabriela pro pracovní zaneprázdněnost.

V prosinci opouští naše řady dlouholetý chovatel a funkcionář Josef Veselý. Patřil mezi chovatele, který celý život zasvětil ZO ČSCH Kolín a chovu českých strakáčů. Vykonával dlouhodobě funkci jednatele a s přítelem Pánkem patřil mezi chovatele, kteří vyšlechtili zakrslého českého strakáče. Je opravdu málo tak obětavých chovatelů, jako byl př. Veselý.

Na veterinární dozor nedělních trhů byli zajištěni 4 veterináři.

 

Rok 2009

Dne 28. 3. 2009 se konala členská schůze. Byli přijati noví členové Ladislav Moravec, Jiří Hovorka, Jiří Zalužanský, Josef Charvát, Miloš Calda a Čeněk Pozdník.

ZO ČSCH Kolín odstoupila od kupní smlouvy s firmou Immorent Vega s.r.o.. Byla podána žádost o vykácení topolů v areálu podél správní budovy.

Nejlepší chovatelé za rok 2008

Odbor králíci – Král Jiří

Odbor drůbež – Hrubeš Pavel

Odbor holubi – Šedina Oldřich

Odbor poštovní holubi – Hnilička Marek

Odbor exotické ptactvo – Hejný Jiří

Byl zvolen nový jednatel ZO ČSCH Kolín – Pozdník Čeněk a byli přijati noví členové a to př. Fridrich a Herčík. Členství bylo ukončeno př. Davídkové, Růžičkovi a Kopáskovi. Byla schválena jednodenní výstava. Dále bylo odhlasováno, že při neúčasti na 50% členských schůzí bez řádné omluvy, bude ukončeno členství pro neplnění povinností. Poplatek za registraci králíků 2,50 Kč za 1 kus. 14 členů se zúčastnilo Celostátní výstavy mladých králíků v Lysé nad Labem.

Na listopadové výstavě se bude konat memoriál př. Veselého v chovu Českých strakáčů.

Na Okresní výstavě vystaveno 442 ks králíků.

Hodnocení výstavy:

Králíci:

1. místo – Pozdník Čeněk

2. místo – Pelant Jan

Holubi:

1. místo – Civín Václav

2. místo – Drahovzal Josef

3. místo – Pozdník Čeněk

Byl uspořádán zájezd na Evropskou výstavu do Nitry. Na této výstavě příkladně reprezentovala i naše ZO ČSCH Kolín. Př. Václav Civín získal šampionku Evropy a mistra Evropy v holubech, př. Chadraba ml. získal šampiona Evropy na králíky, př. Liska Vladimír získal 2 čestné ceny na holuby Moravské pštrosy červené, př. Laubová Iva získala čestnou cenu na králíky a př. Šálek Oldřich získal čestnou cenu na drůbež Antverpské vousáče.

Výsledky hodnocení Krajské výstavy v Lysé nad Labem:

1. Kolín, 2. Mělník, 3. Příbram.

Ke konci roku 2009 má naše organizace ZO ČSCH Kolín celkem 79 organizovaných členů.

 

Rok 2010

Brány chovatelského areálu byly otevřeny v neděli 3. ledna 2010. Jednalo se spíše o chovatelské posezení a popovídání s dobrými přáteli a příznivci chovatelství. Na klasickou burzu bylo ještě brzy.

V roce 2010 pracoval výbor ve stejném složení jako v roce 2009. Projednávala se běžná agenda, byly stanoveny termíny výborových, členských schůzí, termín výroční členské schůze, termíny brigád, termíny konání výstav a ostatní organizační záležitosti.

Výroční členská schůze se konala dne 20. 3. 2010. Přítomno bylo 66 členů, omluveno 5 členů. Schůzi zahájil předseda př. Král Jiří. Zprávu o činnosti přečetl jednatel př. Pozdník Čeněk, pokladní zprávu přečetla pí Vojtová. Dále byli přítomni seznámeni se zprávami jednotlivých odborů:

Odbor králíků. Př. Pilař zhodnotil rok 2009. Na listopadové výstavě vystavovalo 13 členů. Nejlepší chovatel ZO Kolín – 1. Pozdník Čeněk, 2. – 3. místo Ing. Dolejš Radek a př. Ing. Suchánek Vladimír, 4. – 6. místo př. Karban Luboš, Král Jiří, Pozdník Čeněk.

Odbor holubů. Zprávu za rok 2009 přednesl př. Civín Václav. ZO má 28 chovatelů holubů. Na krajské výstavě v Lysé nad Labem vystavovalo 16 členů ZO. Nejlepší holubář ZO – 1. Civín Václav, 2. Drahovzal Josef a 3. Pozdník Čeněk.

Odbor drůbeže. Zprávu za rok 2009 přednesl př. Hrubeš Pavel. ZO má 18 drůbežářů. Nejlepší drůbežář – 1. Šálek Oldřich, 2. Vojáček Miroslav a 3. Hrubeš Pavel.

Odbor exotů. Zprávu za rok 2009 přednesl př. Dřevo Vladimír. Na výstavě v Kolíně bylo vystaveno 255 ks exotů od 13 chovatelů. Nejlepší chovatel exotů př. Vácha Václav.

Poštovní holubi. Zprávu přednesl př. Jandák Josef. 15 členů ZO chová poštovní holuby. Uskutečnilo se 20 závodů. Nejlepším poštovním holubářem v roce 2009 byl př. Hnilička Marek.

Dále zprávu o registraci přednesl Ing. Dolejš Radek, registrováno 709 ks králíků. Registrovalo 24 chovatelů.

Zprávu revizní komise přednesl př. Svoboda Stanislav.

Na okresní konferenci byli navrženi a schváleni delegáti př. Civín Václav, Liska Vladimír, Šálek Oldřich, Pilař František, Ing. Dolejš Radek, Král Jiří, Pozdník Čeněk a Nováčková Jana.

Duben 2010. Tento měsíc nelze přehlédnout. Dne 18. dubna 2010 navštívilo naši burzu přes 4000 návštěvníků. A ještě jedna mimořádná událost se vztahuje k tomuto měsíci. Dne 21. dubna 2010 byl předseda naší ZO ČSCH Kolín př. Jiří Král na mimořádném zasedání Ústředního výboru Českého svazu chovatelů zvolen předsedou Ústředního výboru Českého svazu chovatelů.

Měsíc květen a červen 2010. To jsou nejhezčí trhy. Ke koupi jsou nejen zahrádkářské výpěstky, ale i chovatelské a zahrádkářské potřeby, kuřata, housata, káčata, exotické ptactvo, akvarijní rybky, krmiva pro všechna zvířata. Zkrátka vše na co si vzpomenete. Srdečně Vás zveme.

Dostáváme se k datu 27. 6. 2010. Konala se členská schůze naší ZO. Účast 58 členů, 4 omluveni. Zprávu o činnosti ZO za uplynulé období přednesl jednatel př. Čeněk Pozdník, zprávu pokladní pí Vojtová. Předseda poblahopřál členům ZO k významnému životnímu jubileu – př. Čeněk Pozdník 65 let, Ing. Bohuslav Vlasák 65 let, Stanislav Apolen 65 let, Drahovzal Josef 70 let, Zdeněk Pokorný 80 let.

Měsíc červenec – 23. 7. 2010 uskutečnili zástupci ZO ve složení př. Král, Pozdník, Pilař, Ing. Dolejš, Pilařová družební návštěvu u chovatelů ve SRN ve Steinheidu u příležitosti konání jejich místní výstavy králíků.

Dále se uskutečnil zájezd do Uherčic na výstavu mladých králíků v sobotu 4. září 2010. Zájem členů byl malý, nepodařilo se naplnit autobus. Za kolínskou organizaci vystavovalo pouze 7 členů. V měsíci říjnu byli přijati dva noví členové – př. Miroslav Lhotka a př. Ladislav Vokolek.

A to už se blížíme ke konci roku 2010, kdy se konaly tradičně naše výstavy. Počasí příliš nepřálo, byly silné mrazy a sněžilo.

6. listopadu 2010 – Okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva spojená se speciálními výstavami klubů chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých hnědookých, Zaječích a klubů chovatelů drůbeže Velsumek a Vyndotek. Výstavy se zúčastnilo 99 vystavovatelů, vystaveno bylo 285 králíků, 295 holubů, 252 ks drůbeže. Posuzování proběhlo 5. 11. 2010. Pohár Josefa Veselého na nejlepšího Českého strakáče černého získal Hovorka Jiří.

Králíky posuzovali: D. Caithamlová, M. Pavelka, Č. Pozdník, P. Sirotek a J. Vlastník;

Holubi: H. Dufek, D. Hrubá, Z. Musil a J. Bíroš;

Drůbež: J. Bayer, R. Bayer, J. Nováčková a J. Vilhelm.

Na expozici okrasného ptactva bylo vystaveno 261 ptáků od 16 chovatelů, uděleno 5 čestných cen. Hodnocení exotického ptactva se zhostili místní posuzovatelé V. Dřevo a J. Svoboda.

V rámci propagace na tuto výstavu, která byla provedena ve školkách a školách, navštívilo tuto výstavu v pátek 5.11.2010 celkem 308 dětí. Výstava se jim líbila.

13. listopadu 2010 – Speciální výstava klubů chovatelů Belgických obrů, Německých obrovitých strakáčů a Francouzských beranů. Na této výstavě bylo vystaveno 450 ks králíků, z toho Francouzských beranů 188 ks, Belgických obrů 174 ks a Německých obrovitých strakáčů 88 ks. Titul šampiona na Belgické obry získal Novotný Jan, Franěk Pavel, Vrána Jiří, Vartýř Josef. Titul mistra klubu získal Novotný Jan, Vartýř Josef. Titul šampiona na Německé obrovité strakáče získal Andrle Jiří, Vokel M., Tůma Pavel. Titul vícešampiona na Německé obrovité strakáče získal Vozdecký F., Kreidl B.. Titul mistra klubu na Německé obrovité strakáče získal Tůma Pavel. Titul šampiona na Francozské berany získal Boštík S., Mouka A., Petrřík M., Šimic J., Slezáček P., Toriška J., Šebek J., Pelán V., Malík J., Vítek M., Dobrovolný Z..

4. prosince 2010 – Místní výstava králíků a speciální výstava klubů chovatelů králíků Českých albínů a Hototských, Českých strakáčů, Novozélandských červených a ukázka klubů chovatelů zakrslých králíků. Bylo vystaveno 611 ks králíků od 83 vystavovatelů. Hototských bílých a Českých albínů bylo vystaveno 108 ks, Novozélandských červených bylo vystaveno 188 ks a Českých strakáčů 125 ks. Zakrslých králíků bylo 112 ks. Na místní výstavě králíků se vystavovalo 78 ks králíků.

Poslední výstava, která se konala v našem areálu dne 10. – 12. 12. 2010 byla Celostátní výstava Českých staváků. Tuto výstavu pořádal Klub chovatelů Českých staváků. Vystaveno bylo 1283 ks holubů. Výstavy se zúčasnili i zahraniční vystavovatelé. Soutěžilo se o Memoriál Karla Krále (pro početně chované rázy), Memoriál Františka Hudce (soutěž pro pruhované mimo bělopruhých), Memoriál Arnošta Zákona (soutěž pro bělopruhé), Memoriál Mirka Nováka (soutěž pro málo chované rázy) a Memoriál Vojtěcha Mrštíka (soutěž pro novošlechtění).

V měsíci prosinci díky pokroku při vykupování pozemků už také začaly práce na výstavbě mostu přes Štítarské údolí. Právě tento stavební objekt je limitující pro celou délku zprovoznění „Obchvatu Kolína“. Obchvat vede podél spodní části našeho areálu ZO ČSCH Kolín. Tím se nám trochu zkomplikovala možnost parkování našich obchodníků i návštěvníků. Bohužel jsou i smutnější zprávy. V roce 2010 zemřeli 3 naši členové ZO ČSCH Kolín – přítel Valtr Josef, Hejný Jiří, Dlouhý Josef a Liska Bohuslav. Čest jejich památce.

Ještě se v krátkosti vrátíme k měsíci listopadu. Ve dnech 12. – 14. 11. 2010 se na výstavišti v Lysé nad Labem konala Celostátní výstava drobného zvířectva. Za naši ZO ČSCH Kolín se výstavy zúčasnilo 19 členů. Tak to byl rok 2010. Uvidíme, co nám přinese ten nadcházející.

 

Rok 2011

Začíná nám další rok, rok 2011.

Areál byl otevřen v neděli 2. ledna 2011. První akci v měsíci lednu uspořádal odbor poštovních holubů a to na celostátní výstavu poštovních holubů ve Hluku u Uherského Hradiště dne 8. ledna 2011. Ze základní organizace Kolín se zájezdu zúčastnilo 6 členů, ostatní doplnili členové z Kutné Hory a Čáslavi, takže autobus byl plně obsazen. Byla to velmi pěkná výstava, příjemné posezení s přáteli a navázání nových kontaktů. Ve večerních hodinách jsme se spokojeni vrátili domů.

Druhou akcí v měsíci lednu 2011 byla účast na Středočeské krajské výstavě v Lysé nad Labem ve dnech 14. až 16. ledna 2011. Tato výstava je soutěžní mezi okresy. Soutěž vyhrál okres Kolín za velkého přispění kolínské organizace. V soutěži vždy bodovalo 7 kolekcí. Nejúspěšnější byli chovatelé drůbeže, kteří získali 1. místo; 4. místo získali chovatelé holubů a 5. místo chovatelé králíků. Z kolínské organizace u drůbeže bodovali př. Král Jiří, Pozdník Čeněk a Šálek Oldřich; v holubech př. Civín Václav, Calda Miloš, Holeček Vilém a Charvát Josef; u králíků př. Liska Vladimír, Pilař František, Melcr Miroslav a Pozdník Čeněk. Děkujeme všem členům  za příkladnou reprezentaci naší ZO ČSCH Kolín.

Pokračujeme v další činosti ZO.

Výbor se sešel 24. 2. 2011 a 10. 3. 2011. Projednávaly se organizační záležitosti, termíny výstav, zajištění trhů, počty odpracovaných brigádnických hodin, navržené termíny zájezdů na výstavu exotů do Olomouce a Přerova. Byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé za rok 2010:

– Př. Melcr – odbor králíci,

– Př. Jorda – odbor drůbeže,

– Př. Civín – odbor holubi,

– Př. Dřevo – odbor exoti.

V březnu 26. 3. 2011 se konala první výroční členská schůze. Přítomno bylo 55 členů, omluveno 14 členů, neomluveno 9 členů. Nejlepším chovatelům za rok 2010 př. Civínovi, Melcrovi, Jordovi a Dřevovi byli předány poháry. Řady ZO se rozšířily o nového člena Jana Lněničku. Dále bylo na schůzi odsouhlaseno, že každý člen odpracuje 20 brigádnických hodin. Po nesplnění nebudou hrazeny výhody na výstavy a kroužky. Zproštěni byli členové od 70 let. Zprávy odborů přednesli předsedové jednotlivých komisí. V areálu se pracovalo na úklidu prostranství a opravách výstavního fundusu.

Další výborové schůze se uskutečnily v měsíci dubnu, květnu a červnu. Tématem byly běžné záležitosti činnosti ZO. Kromě toho se v měsíci červnu dne 26. 6. konala členská schůze ZO ČSCH. Přítomno bylo 52 členů, omluveno 7 členů. Byli přijati noví členové – Jaroslav Havránek, Josef Švehlík. Registrátor Ing. Dolejš informoval, že je registrováno 201 ks králíků, z toho 96 okresně a 105 ks klubově.

Návštěvnost na trzích se zvýšila, protože v těchto měsících se vysazuje zelenina, okrasné dřeviny, balkónové květiny, letničky. K tomu patří i různé zahradnické nářadí. Na své si přišli i chovatelé, kteří prodávali housata, kuřata, kachňata, exotické ptactvo, akvarijní rybky a pod.. Jedním slovem „ráj“.

 Z jarních měsíců jsme se přehoupli do letního období. Měsíce červenec a srpen – to jsou měsíce dovolených. Přesto se trhy pořádaly pravidelně každou neděli. Za areálem pokračovaly práce na „Obchvatu Kolína“. Byl proveden úklid areálu – vysekání trávy, opravy a natření klecí.

Čas neúprosně běží a je tu podzim. V září se výbor sešel dne 8. 9. 2011. Hlavním tématem byla účast na Celostátní výstavě mladých králíků  v Lysé  nad Labem  ve dnech 16.-18.9.2011. Odvoz byl stanoven na středu 14. 9. od areálu ZO v 15:30 hod.. Zajistil Ing. Dolejš, př. Pilař a př. Liska. Doprava zvířat z výstaviště Lysá n/L. v neděli 18. 9. kolem 15:00 hod. do areálu ZO Štítary. Vše proběhlo dobře. Touto cestou našim členům, kteří se na této akci podíleli, děkujeme.

Říjen – výborová schůze se konala 6. 10. 2011 ve schůzové místnosti areálu ZO. Přítomni př. Král, Pozdník, Liska, Civín, Ing. Dolejš, Hrubeš, Dřevo, Belucz, Chadraba, Pilař, Vojtová. Byl vypracován a odsouhlasen program členské schůze, která byla stanovena na 9. 10. 2011. Byla přednesena zpráva registrátorem Ing. Dolejšem – registrováno 719 ks králíků, z toho místní 301 ks, okresní a kluby 418 ks. Dále se projednávala agenda a činnost ZO. Jak je výše zmíněno, druhá členská schůze se tedy konala dne 9. 10. 2011. Na jejím začátku – minutou ticha byla uctěna památka zesnulého člena naší ZO př. Karla Laciny. Dále  schůze pokračovala dle stanoveného programu. Jednatel př. Pozdník přednesl usnesení z minulé členské schůze, které bylo schváleno bez připomínek. Pokladní pí Vojtová seznámila přítomné s pokladní zprávou. Hlavním bodem jednání schůze byla příprava Okresní výstavy v termínu 4. – 5. 11. 2011 v našem chovatelském areálu. Byli jmenováni a odsouhlaseni garanti za jednotlivé odbory:

– u holubů př. Civín a př. Papež,

– u exotů př. Dřevo,

– u drůbeže př. Hrubeš, př. Šálek,

– u králíků  př. Pilař, př. Chadraba st. a př. Chadraba ml..

Příjem zvířat ve čtvrtek 3. 11. 2011 od 14:00 hodin. Brigáda na stavění klecí dne 29. 10. 2011 od 8:00 hod., likvidace klecí v neděli dne 6. 11. 2011 dopoledne. Tolik k výstavě. Dále se členská základna rozšířila o nové členy – byli přijati Dastych Josef a Debelková Monika. Celá schůze proběhla v přátelské atmosféře. Schůzi ukončil předseda ZO př. Král Jiří.

IV. čtvrtletí roku začíná měsícem říjnem, pokračuje měsícem listopadem – to je dušičkové období. Prostranství tržiště bylo zaplněno barevnou škálou květů chryzantén, ke koupi bylo velké množství košíčků, svíček, věnečků na uctění památek zesnulých. Výbor ZO zasedal 8. 11. 2011. Byla zhodnocena Okresní výstava drobného zvířectva, tradičně doplněná speciálními výstavami klubů chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých hnědookých, Zaječích a klubů chovatelů drůbeže Velsumek a Vyandotek, která se konala 4.-5.11.2011 v našem areálu ZO Kolín Štítary. Pátečního posuzování se zhostilo 7 posuzovatelů králíků; 5 posuzovatelů holubů; 2 posuzovatelé okrasného ptactva. Výstava byla ve dvou halách. Celkem bylo vystaveno 344 ks králíků, 341 ks holubů, 278 ks drůbeže  od 106 chovatelů, dále pak 351 exotů od 16 chovatelů. Tento den, stejně jako loni, byl bezplatně zpřístupněn dětem mateřských a základních škol. Přišlo se podívat celkem 380 dětí. Touto výstavou však naše chovatelská sezóna neskončila. A tak na třetí členské schůzi 20. listopadu se připravovala další výstava a to „Místní výstava králíků se speciálkami klubů ČS, ČA a Hb, Nč a králíků zakrslých“,  termín 3. prosince 2011 a dále účast na Celostátní výstavě v Lysé n/L. ve dnech 18. až 20. 11. 2011.

Tradiční výstavy králíků dne 3. 12. 2011, jejíž součástí jsou i speciální výstavy klubů chovatelů Českých strakáčů, Českých albínů a Hototských, Novozélandských červených a Zakrslých králíků se zúčastnilo 112 vystavovatelů. Bylo vystaveno 909 ks zvířat. Jejich kvalitu posuzovalo 14 posuzovatelů s vedoucím Ing. Zadinou. Organizátoři se snažili vytvořit co nejlepší atmosféru, aby výstava splnila účel nejen po stránce odborné, ale stala se i záležitostí společenskou.

Rok s rokem se sešel a je tady prosinec. V měsíci prosinci jsme doplnili výstavní fundus o 25 ks výstavních klecí na drůbež a 70 ks klecí na větší plemena králíků. Byla zastřešena část prodejních stánků a bylo provedeno ozvučení celého areálu ZO. Ale nejen to. Z každého koutu na nás dýchala atmosféra Vánoc. V kádích se proháněli kapři, prodávali se vánoční stromečky – tradiční smrčky, borovice i jedličky, adventní věnečky. K tomu všemu nechyběly opečené klobásky, dobrá káva, grog a svařák. I v tomto adventním čase se již tradičně konala dne 9. – 11. prosince 2011 Celostátní výstava klubu chovatelů holubů Českého staváka, kde bylo vystaveno téměř 1200 ks holubů. A také v předvánočním termínu se konala poslední výborová schůze. Diskutovalo se o činnosti ZO, co jsme letos dokázali, co by se dalo vylepšit při pořádání výstav, prostě takové přátelské popovídání. Na závěr předseda př. Král popřál všem pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2012.

 

Rok 2012

Milí  chovatelé, „…čas letí jako bláznivý …“, jak se zpívá v jedné známé písni. Ano opravdu tomu tak je. Máme tu rok 2012. Tento rok je pro nás jubilejní. Slavíme 100. výročí založení organizace.

Areál byl otevřen 8. ledna 2012. První akcí roku 2012 byla účast našich chovatelů na 7. ročníku Středočeské výstavy Náš chovatel v Lysé nad Labem ve dnech 13.-15. ledna 2012. Odvoz zvířat se uskutečnil 11. ledna 2012 v 16:00 hod. od areálu ZO ČSCH Kolín. Dovoz pak byl v neděli 15. ledna v odpoledních hodinách. Základní organizaci prezentovali př. Hrubeš, Pozdník, Král, Charvát, Jorda, Calda, Dastych, Hovorka, Herčík, Laubová, Lhotka, Liska, Pilař, Šálek, Švehlík, Vokolek. Hodnocení bylo více než vynikající. V drůbeži jsme byli první, v králících třetí, v holubech šestí. Titul nejlepší okres, tedy 1. místo v chovu drobných zvířat získal Kolín. Byl to skvělý zážitek a vstup do nového roku.

Výborové schůze se uskutečnily 19.1., 23.2.2012. Byl schválen tržní řád, plán práce, plán výstav:

– 3.11.2012 Okresní výstava holubů, drůbeže, králíků a exotického ptactva spojená se speciálními výstavami klubů chovatelů drůbeže Velsumek a Vyandotek a klubů chovatelů králíků Českých strakáčů, Japonských, Moravských bílých hnědookých a Zaječích.

– 9.11.2012 Výstava králíků velkých plemen – Beranů, Belgických obrů a Německých obrovitých strakáčů.

– 30.11.-2.12.2012 Celostátní výstava Českých staváků

– 15.12.2012 Stolní posuzování králíků.

Dále byly projednávány organizační záležitosti.

Dne 24.3. se uskutečnila výroční členská schůze. Přítomno bylo 69 členů, omluveno 13 členů. Na této schůzi byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé v jednotlivých odborech:

– V okrasných holubech 1. místo získal př. Vladimír Liska, 2. místo př. Václav Civín, 3. místo př. Josef Charvát.

– U králíků získal 1. místo a 3. místo Ing. Radek Dolejš, 2. místo př. Josef Švehlík.

– U drůbeže získal 1. místo př. Čeněk Pozdník, 2. místo př. Luboš Karban a 3. místo př. Jiří Král.

– V exotech obdržel 1. místo př. Luboš Karban.

– U poštovních holubů získal 1. místo př. Josef Lesák.

Byli přijati 2 noví členové – Vinšová Johana a Šibrava Jakub. Bylo odsouhlaseno odpracování 15 brigádnických hodin v roce. Při nesplnění nebudou mít chovatelé nárok na výhody (zvýhodněná cena kroužků a hrazení poplatků na výstavách). Netýká se členů nad 70 let. Dále pak účast na dvou členských schůzích minimálně.

Další schůze výboru se konala 19. dubna 2012. Bylo schváleno usnesení z minulé schůze. Pokladní přednesla zprávu o stavu pokladny, registrátor konstatoval, že registrace se oproti loňskému roku nemění. Výbor odsouhlasil opravu výstavního fundusu, přidělání přístřešků a opravu sklepů.

Jak bylo zmíněno na začátku roku, naše organizace slaví v tomto roce 100. výroční založení spolku.

Dne 13. dubna 2012 se při této příležitosti uskutečnilo slavnostní setkání ke 100. výročí založení chovatelského spolku. Rekapitulace našich dějin byla vydána formou „Almanachu“, který je k nahlédnutí na našich webových stránkách : www.cschkolin.cz. Mezi pozvanými hosty mimo jiné, nechyběli ani zástupci MěÚ Kolín. Všem členům a hostům byly předány pamětní listy a členům ZO pak svazová vyznamenání za zásluhy o chovatelství I., II. a III. stupně.

Svazové vyznamenání I. stupně obdrželi:

– Miloš Calda, Václav Civín, Josef Drahovzal, MVDr. Rudolf Ernyger, Jaromír Herčík, Pavel Hrubeš, Josef Jandák, Vladimír Kovalczuk, Jiří Král, Ladislav Papež, Bedřich Sixta, MVDr. Václav Vlasák, Miroslav Vojáček, Josef Svoboda.

Svazové vyznamenání II. stupně obdrželi:

– Ivan Anastasov, Lambert Belucz, Josef Beneš, Ing. Jiří Céza, Josef Dastych, Vilém Holeček, Miroslava Hrubešová, Karel Chadraba st.,  Knížek Petr, Vladimír Liska, Miroslav Melcr, František Pilař, Jiří Procházka, Václav Šafařík, Oldřich Šálek, Pavel Senohrábek, František Urban, Václav Vácha, Ing. Bohumil Vlasák, Josef Sochůrek.

Svazové vyznamenání III. stupně obdrželi:

– Miloslav Beňo, Josef Březina, Ing. Radek Dolejš, Václav Drahovzal, Jaroslav Havránek, Jiří Hovorka, Karel Chadraba ml., Josef Charvát, Ing. Zdeněk Jedlička, Vladimír Jiroudek, Michal Jorda, Luboš Karban, Jaroslava Kašová, Václav Kokeš, Lukáš Kolakovský, Jiří Kuba, Iva Laubová, Josef Lesák, Petr Lněnička, Gabriela Pilařová, Ladislav Moravec, Stanislav Svoboda, Jaroslav Šanda, Josef Tvrdík, Stanislav Vaněk, František Vočadlo, Ladislav Vokolek, Jan Meszároš.

Po slavnostním aktu k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Laura. Byla to hezká oslava té naší  „100“.

Aprílové počasí vystřídalo sluníčko. Návštěvnost vzrůstala. Areál hýřil barvami, z téměř každého koutu se ozývalo švitoření ptáků, housat, kuřat – přišly nejkrásnější měsíce – duben, květen, červen.

Výbor se sešel 19.4., 17.5., 14.6.2012. Projednávalo se školení adeptů drůbežářů ve dnech 2. a 3.6.2012 v našem areálu, soutěž mladých chovatelů na začátku měsíce srpna, zhotovení 600 nových děr na holuby, zhotovení přístřešků na zbytek tržiště. Bylo schváleno provedení zateplení velké haly a oprava její střechy. Bohužel jsou i smutné zprávy. V měsíci dubnu zemřel chovatel holubů dragounů př. Havránek, v měsíci květnu dlouholetý chovatel holubů moravských pštrosů př. Oldřich Šedina. Čest jejich památce.

Výstavba obchvatu se dotkla i našeho areálu, resp. byly vykáceny krásné velké smrky a jedle pod velkou halou. Sice nerostly na našem pozemku, přesto jich byla škoda. Mysleli jsme, že vinou výstavby Obchvatu popraskaly okna ve velké hale, ale bylo zjištěno, že na vině je vadná střecha, nikoliv zmíněná stavba Obchvatu. Začaly se projednávat opravy.

Další členská schůze se konala 24. 6. 2012. Přítomno bylo 52 členů, omluveno 24 členů. Byly předneseny zprávy jednotlivých odborů, pokladní a registrátora. Zatím tetováno 253 ks králíků, z toho 54 okresně a 199 kluby. U příležitosti životního výročí byly předány odměny jubilantům:

př. Šanda – 60 let,

př. Dřevo – 70 let,

př. ing. Jedlička – 70 let,

př. Březina – 75 let,

př. Jandák – 75 let,

př. Urban – 75 let. Všem přejeme hodně zdraví, pohody a mnoho chovatelských úspěchů.

Organizace se rozrostla o nové členy – byli přijati Miroslav Batelka, Ing. Jaromír Petránek, Ladislav Nezbeda a Markéta Nešporová. Dalším tématem bylo zajištění soutěže mladých chovatelů, která proběhne v našem areálu ve dnech 2.8.2012; účast členů ZO na Celostátní výstavě v Hodoníně ve dnech 7.9.-9.9.2012 vč. svozu a odvozu zvířat. Během schůze chovatelé nahlásili počty kroužků, které chtějí objednat na chovnou sezonu 2013. Jak bylo zmíněno, 2. srpna 2012 se uskutečnilo v našem areálu Celostátní kolo soutěže mladých chovatelů. Akci měla na starost př. Nováčková Jana, Chadraba Karel ml., Lněnička, Dřevo, Ing. Dolejš, Šibrava, Hrubeš, Pilař. Členové pak zajistili dodání králíků, drůbeže a exotů.

Léto – to je období odpočinku, dovolených, relaxu. Přesto se trhy i v tomto období konaly pravidelně každou neděli i s poměrně velkou návštěvností. Údržba areálu byla samozřejmostí.

Pravá chovatelská sezóna začíná na podzim. Podzim je čas výstav, čas chovatelského bilancování.

Ve dnech 7.-9. září 2012 se chovatelé naší ZO zúčastnili 42. Celostátní výstavy mladých králíků a 4. Celostátní výstavy mladé drůbeže v Hodoníně. Dle zhodnocení ředitele výstavy př. Jaroslava Bayera zde vystavovalo 585 chovatelů – 2911 ks králíků, 942 ks drůbeže a 135 ks holubů mnoha plemen a barevných rázů. Jediným záporem byl nedostatek světla ve výstavních prostorech u králíků, zvláště v ranních hodinách, kdy bylo i venku podmračené počasí. Tento faktor mohl negativně ovlivnit i posouzení tzv. barevných pozic. Skvělého úspěchu zde dosáhli chovatelé př. Pozdník a př. Melcr. Oba získali tituly „mistr ČR“. Př. Pozdník za kolekci králíků Zaječích a př. Melcr za kolekci králíků Moravských bílých hnědookých.

Dne 3.11.2012 se konala v našem areálu ZO ČSCH Kolín – Štítary Okresní výstava holubů, drůbeže, králíků a exotického ptactva spojená se speciálními výstavami klubů chovatelů drůbeže Velsumek a Vyandotek a klubů chovatelů králíků Českých strakáčů, Japonských, Moravských vílých hnědookých a Zaječích. Vystaveno bylo 406 ks králíků, 283 ks holubů, 223 ks drůbeže celkem od 108 chovatelů. Nechyběla velká expozice exotů.

Dne 10.11.2012 se uskutečnila rovněž v našem areálu ZO ČSCH Kolín V. Speciální výstava velkých plemen klubu chovatelů králíků Belgických obrů, Německých obrovitých strakáčů a Beranovitých králíků. Výstavu si zajišťují výše jmenované kluby, naše organizace zapůjčuje výstavní fundus a ubytování. Cituji slova představitelů klubu předsedy Belgických obrů př. Františka Janouška, předsedy Německých obrovitých strakáčů př. Pavla Tůmy a předsedy Beranů př. Antonína Mouky : „Tato výstava je přehlídkou těch nejkvalitnějších králíků, které můžou kluby představit. Jak se nám to daří, to necháme na posouzení odborným posuzovatelům a Vám členům klubu i Vám divákům a přátelům klubu a příznivcům vystavených plemen. Chceme touto výstavou poukázat na to, že i v dnešní době lze chovat králíky nejen pro jejich krásu, ale i pro radost, potěšení a představit chovatelství jako zájmovou činnost přinášející člověku možnost ve svém volném čase zdravým a zajímavým způsobem trávit volné chvíle odpočinku“. 

Dne 16.-18.11.2012 se konala na výstavišti v Lysé n/Labem Celostátní výstava králíků, drůbeže a holubů. A že bylo na co se dívat. Bylo přihlášeno více než 5000 zvířat. Samozřejmě, i zde se prezentovali chovatelé naší ZO Kolín a to:

Za odbor holubů – př. Calda Miloš, Civín Václav, Drahovzal Josef, Liska Vladimír, Holeček Vilém.

Za odbor králíků – př. Chadraba Karel ml., Chadraba Karel st., Král Jiří, Pozdník Čeněk, Švehlík Josef, Vinšová Johana, Ing. Dolejš Radek, Laubová Iva, Liska Vladimír, Hovorka Jiří, Melcr Miroslav, Melcrová Niky.

Za odbor drůbeže – př. Hrubeš Pavel, Chadraba Karel ml., Chadraba Karel st., Král Jiří, Pozdník Čeněk, Šálek Oldřich, Švehlík Josef. Každému vystavovateli patří poděkování, že svými zvířaty pomohl vytvořit pěknou podívanou pro návštěvníky z řad jak odborné, tak i široké veřejnosti.

Ve dnech 30.11. – 2.12.2012 v našem areálu ZO Kolín Štítary pořádal Celostátní výstavu klub Českého staváka. Tato speciálka se stává u nás tradicí, klub ji v našem areálu pořádá už 20 let.

Největším chovatelským svátkem roku 2012 byla 27. Evropská výstava drobného zvířectva, která se konala ve dnech 7.-9.12.2012 v Lipsku. O tento svátek nepřišli ani chovatelé naší ZO. Byl pro ně uspořádán zájezd dne 8.12.2012. Vstávalo se sice v brzkých ranních hodinách, ale zážitky stály za to. Výstavy se zúčastnilo více než 12000  vystavovatelů, kteří vystavili více než 96 000 zvířat. Byli mezi nimi i chovatelé naší ZO. Velkého úspěchu dosáhl člen naší ZO  př. Josef Dastych, získal Evropského šampiona na holuba Polského rysa.  A ještě něco pro zajímavost, všechny klece seřazené za sebou tvořily řadu dlouhou více než 50000 metrů. Výstavu navštívilo více než 48 000 návštěvníků.

Dne 15.12.2012 proběhlo v našem areálu stolní bodování králíků místo prosincové výstavy. Ohodnoceno bylo cca 48 králíků od 20 chovatelů. Po bodování si chovatelé vyměnili své zkušenosti s chovy i odchovy bodovaných plemen, informovali o vakcinování, krmení a pod.. Byl to pohodový den s přátelskou atmosférou, bez jakýchkoliv stresů a emocí. Tolik o výstavách v roce 2012.

Nyní zpět k činnosti výboru. Výbor se dále pravidelně scházel 1x za měsíc a to 13.9., 11.10., 29.11., členská schůze se pak konala 14.10.2012. Projednávaly se organizační záležitosti, brigády v areálu na úpravách prostranství a na výstavách, dokončení zastřešení prodejních plat, nákup nových klecí, postup prací na zateplení střechy velké haly a stavební úpravy sklepa a ochozu podél hlavní budovy. Přítel František Pilař podal informaci o návštěvě našich chovatelů u chovatelů v SRN. Dle registrátora Ing. Radka Dolejše stav registrace je následující: registrováno 680 ks králíků, z toho 230 okres a 450 ks kluby. Byli přijati noví členové do organizace – Eliška Končelová, Roman Jeřábek, Lukáš Kos a jako čestný člen předseda družební organizace ze SRN př. Lothar Biller. Celkem má organizace 86 členů + čestného člena ze SRN. 

Závěrečné výborové klání se uskutečnilo v úterý 18. prosince 2012 v restauraci u Uhlíře v Kolíně. Mezi pozvanými byli i protějšky členů výboru – manželky. Zvláště jim patřilo poděkování pana předsedy Jiřího Krále za jejich trpělivost, podporu, prostě za ten „servis“, kterým tak výborovým funkcionářům umožňují provozovat hobby činnost. Bylo to příjemné posezení s upřímnými lidmi. Nakonec si navzájem popřáli pohodové prožití Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do nadcházejícího Nového roku 2013 a v pozdějších hodinách se rozešli domů.

 

Rok 2013

První víkendová neděle 6. ledna 2013 otevřela brány chovatelského areálu ve Štítarech. Přišli opravdu jen ti pravidelní návštěvníci a chovatelé. Nebyly to trhy v pravém slova smyslu, bylo to první setkání s přáteli. Pro malý počet návštěvníků i prodejců byl vstup zdarma. Chovatelská sezóna sice začala, ale řady opustil př. František Vočadlo. Čest jeho památce. Tak trošku smutné na samém začátku roku.

Jako každoročně, tak i v tomto měsíci lednu roku 2013 se chovatelé naší ZO zúčastnili dne 11.-13.1.2013 Středočeské výstavy Náš chovatel 2013 na výstavišti v Lysé nad Labem. Výstaviště tak otevírá výstavní sezónu roku 2013.

– Drůbež zde vystavoval př. Jiří Král, Čeněk Pozdník, Oldřich Šálek, Michal Jorda.

– Králíky vystavoval př. František Pilař, Josef Švehlík, Ing. Radek Dolejš, Vladimír Liska, Zdeněk Pokorný, Jiří Hovorka, Miroslav Melcr, Nikola Melcrová, Jiří Král, Čeněk Pozdník, Johana Vinšová.

– Holuby pak vystavoval Vladimír Liska, Josef Dastych, Václav Civín, Josef Charvát, Miloš Calda, Vilém Holeček, Čeněk Pozdník.

Okres Kolín za drůbež získal 1. místo, za králíky 3. místo, za holuby také 3. místo.

Celkově se okres Kolín (K + D + H) umístil na 1. místě se 7292 body.

Bylo přihlášeno 13 okresů včetně Prahy. Úctyhodné zahájení chovatelské sezony roku 2013.

Pracovní činnost na začátku roku 2013: 

Výbor zasedal 17. ledna, dále 14. února 2013. Byly projednány zprávy jednotlivých odborů, registrátora, pokladní, hospodáře. Rozebíraly se jednotlivé výstavy, které by měly být v našem chovatelském areálu v roce 2013. Dále pak brigády, nejen na samotných výstavách ale i na opravách výstavního fundusu a prostředí uvnitř areálu. Oprava střechy na velké hale, respektive její dokončení, rovněž tak oprava ochozu u správní budovy vč. dokončení. Nezapomínáme však ani na kulturní stánek – určitě uspořádáme zájezdy na výstavy, které se budou konat mimo náš okres.

Dne 2. března 2013 se konala VČS v bývalém podniku Tatra – Strojírny Kolín, na které bylo přítomno 74 členů ZO, 18 bylo omluveno. Svým obsahem to byla schůze tak trochu výjimečná. Volil se zde jednak nový výbor ZO a revizní komise. Kandidátka výboru sestávala ze 14 kandidátů, z nichž se volil 9 členný výbor. Kandidátka revizní komise sestávala ze 4 členů a volila se 3 členná revizní komise. A jaký byl výsledek? Do výboru byli zvoleni tito kandidáti: Jiří Král, Petr Lněnička, Čeněk Pozdník, Věra Vojtová, Ing. Radek Dolejš, František Pilař, Vladimír Liska, Luboš Karban, Pavel Hrubeš. Do revizní komise byli zvoleni tito kandidáti: Miloslav Beňo, Stanislav Svoboda, Stanislav Apolen.

Dále byli do základní organizace přijati noví členové – Michal Priskin, Tomáš Zárybnický, Vladimír Suchánek, Tomáš Both, Jiří Svoboda.

Členská základna byla seznámena s Tržním řádem ZO ČSCH Kolín Kolín 1 pro chovatelské trhy drobných zvířat v chovatelském areálu ve Štítarech a se stanovením základních veterinárních podmínek pro konání výstav drobného zvířectva. Oba dokumenty byly odsouhlaseny Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Středočeský kraj se sídlem v Benešově. Při prezentaci byla také provedena kontrola členských průkazů a platily se členské známky na další období. Schůze proběhla v přátelské atmosféře.

O týden později 7.3.2013 se nově zvolení členové sešli na ustavující schůzi. Pro další 5-leté období bude výbor pracovat ve složení:

Jiří Král – předseda,

Petr Lněnička – místopředseda

Čeněk Pozdník – jednatel,

Věra Vojtová – pokladní,

Ing. Radek Dolejš – registrátor,

František Pilař – vedoucí odboru králíků,

Vladimír Liska – vedoucí odboru holubů,

Pavel Hrubeš – vedoucí odboru drůbeže,

Luboš Karban – vedoucí odboru exotů.

Revizní komise bude pracovat ve složení:

Miloslav Beňo – předseda,

členové – Stanislav Apolen, Stanislav Svoboda.

Přejeme všem zvoleným chovatelům hodně zdraví, pevné nervy a hlavně ať jim ten chovatelský elán vydrží po celé funkční období.

Venku je nevlídno, prodejci se již chystají prodávat svoje jarní výpěstky sadbové zeleniny, jarní kytičky, výrobky z proutí, pomlázky, kraslice. Velikonoce – svátky jara jsou za dveřmi. Ale při pohledu z okna mne napadá lidová pranostika „březen – za kamna vlezem“ a tak budeme doufat, že se nenaplní další pranostika „duben – ještě tam budem“. A navíc 31. března 2013 nám začíná letní čas.  Milí chovatelé, návštěvníci, prodejci, příznivci chovatelství,  těšíme se na Vaši návštěvu v našem chovatelském areálu ZO ČSCH Kolín 1 – Štítary. Trhy probíhají pravidelně každou neděli. Nabízí se zde nejen celá škála zahrádkářských produktů ale i trh všech zvířátek. Ani výbor nespí na vavřínech. Další schůzka výboru se uskutečnila 4. dubna 2013, 2. května 2013 a 6. června 2013. Vyřizovala se běžná agenda ZO, termíny brigád na úpravách areálu, výdej kroužků. Bylo dohodnuto, že kroužky na drůbež budou vydávány u př. Krále. Dále bylo projednáno a schváleno, že členům, kteří nezaplatili členské příspěvky, bude zaslána upomínka ohledně zaplacení. Registrátor př. Radek Dolejš informoval, že registrace králíků bude na stejné úrovni jako v roce předešlém a zároveň seznámil členy výboru s registrací př. Melcra, kde došlo k nesrovnalostem a navrhl pozastavení registrace u př. Melcra do vyjasnění – výbor tuto skutečnost odsouhlasil. Dále byl připraven program členské schůze, která se uskuteční 23. června 2013. Organizaci opět navštívili chovatelé ze SRN. Posezení bylo zajištěno v restauraci Koruna v pátek 14. června 2013, o víkendu jim byla zajištěna účast na Kmochově Kolíně. Na jednání v měsíci červnu výbor odsouhlasil zapůjčení klecí ZO ČSCH Staňkovice na jejich místní výstavu zdarma.Bohužel i ve druhém čtvrtletí došlo k úmrtí našeho člena – v měsíci květnu opustil naše rady př. Jiří Zálužanský.

Na začátku měsíce června, konkrétně dne 8. – 9. června 2013 proběhlo v našem areálu školení adeptů drůbeže. Školení se zúčastnili lektoři: Ivan Pavel, Ladislav Štolba, Jaroslav Kalaš, Jiří Král, Alois Sedlák, Pavel Hrubeš. Adepti: Lukáš Marcinkech, Pavel Dvořák, Pavlína Machová, Jana Anna Koukalová, Martin Loukota, Jakub Šedivý, Vladimír Eisenreich, Ladislav Hejkal. Adepti byli seznámeni se zásadami posuzování včetně praktických ukázek. Na závěr adepti provedli vědomostní testy a praktickou zkoušku. Je to takový krůček vpřed, že o chovatelství má zájem i mladá generace.

Organizace pokračuje ve své činnosti. Členská schůze se konala 23. 6. 2013. Vedoucí odborů přednesly zprávy svých odborů. Př. František Pilař informoval přítomné o Valné hromadě v Praze a Okresní konferenci v Kolíně. Př. Jana Nováčková přednesla připomínky ke stanovám – vyřízením byl pověřen jednatel OV Kolín př. Ing. Radek Dolejš. Předseda ZO př. Jiří Král poblahopřál př. Josefu Dastychovi a Josefu Benešovi k jejich životnímu jubileu, oba slavili 75 let. Krásný věk. Tak ještě jednou hodně zdraví. Jako noví členové do ZO ČSCH Kolín byli přijati př. Milan Herodes, Milan Patočka a Petr Pernica. Přijatí noví členové budou rok čekateli (ve zkušební době) a až po té budou přijati za nové členy. Členská základna toto znění odsouhlasila. V diskusi registrátor př. Ing. Radek Dolejš poukázal na porušování registračního řádu u př. Miroslava Melcra. V této záležitosti byla ustavena kárná komise ve složení př. Čeněk Pozdník, Ing. Radek Dolejš a Petr Lněnička, která registraci s př. Melcrem projedná a podá zprávu výboru ZO ČSCH Kolín. Dále byla podána informace ohledně úprav areálu ve sklepě (podlaha, obložení a schody) a informace k listopadové výstavě. Jiné náměty a připomínky nebyly, předseda př. Jiří Král přítomným poděkoval za účast a členskou schůzi ukončil.

A to už jsme ve druhém pololetí roku 2013. Letní měsíce červenec a srpen jsou tak trochu měsíce relaxační ale chovatelé i návštěvníci si svoje trhy nenechají ujít ani v tomto období. Co kdyby jim něco uniklo? Jsme rádi, že se štítarské trhy tak svědčily a mají tak stále svoje příznivce. Po prázdninové pauze se výbor sešel 5. září 2013. Bylo schváleno usnesení z minulé členské schůze, zprávy odborností a registrátora, zpráva pokladní. Př. František Pilař připomněl CV mláďat králíků v Lysé nad Labem. Registrátor př. Ing. Radek Dolejš informoval, že do dnešního dne bylo zaregistrováno od 15 chovatelů 123 ks okresně a 254 ks klubově. Ke zprávě pokladní nebyly žádné připomínky. Termín členské schůze byl stanoven na 13. 10. 2013 od 9:30 hod. ve spolkové místnosti ve správní budově ZO ČSCH Kolín. Bylo schváleno, že s pozvánkami na tuto členskou schůzi budou zaslány nové evidenční listy a přihlášky na Okresní výstavu. Dále byly projednávány záležitosti ohledně listopadové výstavy. Úkoly byl pověřen př. Jiří Král a př. Čeněk Pozdník, termín brigády si zajistí př. Svoboda. Ve věci výměny členských průkazů – nové průkazy do členské schůze zajistí př. František Pilař.

Čtvrté čtvrtletí roku 2013 nezačalo příliš šťastně. Schůzka výboru se konala 3. října 2013. Prvním bodem jednání bylo zahájení kárného řízení s př. Miroslavem Melcrem. Zprávu přednesl př. Ing. Radek Dolejš. Protože př. Miroslav Melcr neuvedl okolnosti svého případu a nevysvětlil výboru svůj prohřešek, bylo přistoupeno k návrhu trestu. Výbor o rozhodnutí hlasoval – 9 hlasy byl př. Melcr vyloučen ze ZO ČSCH Kolín. Proti tomuto rozhodnutí se může př. Miroslav Melcr odvolat. No, co se dá dělat – i nepříjemné záležitosti se musí nějak vyřešit. Další bod programu byla zpráva registrátora – k dnešnímu dni t.j. k 3. 10. 2013 registrováno 577 ks, z toho 167 ks okresně a 410 ks v klubech. Ještě byly projednány organizační záležitosti k výstavě – stavění klecí bude v pondělí 28. 10. 2013  od 8:00 hodin. Byla podána informace: na členské schůzi budou vybírány členské příspěvky – při odběru časopisu Chovatel 650,- Kč; bez odběru časopisu Chovatel 290,- Kč; mladí chovatelé s odběrem časopisu Chovatel 550,- Kč; mladí chovatelé bez časopisu Chovatel 165,- Kč. Dále bylo rozhodnuto o prodeji starých klecí – voliéra 250,- Kč/kus; 100,- Kč klec na králíky a 50,- Kč klec na holuby. Jiné podněty a připomínky nebyly – předseda př. Jiří Král schůzi ukončil.

V měsíci říjnu se konala i členská schůze ZO ČSCH a to 13. října 2013. Atmosféra na této schůzi nebyla příliš povzbuzující. Na začátku byla uctěna památka za zemřelé členy naší ZO a to př. Rudolfa Ernygera, který zemřel v červenci 2013 a př. Petra Knížka, který zemřel v září 2013. Další bod – kárné řízení s př. Melcrem nebylo ukončeno. Po té měla schůze již svůj běžný program. Byly vybírány členské příspěvky na rok 2014. Pro ty, kteří se schůze nezúčastnili – termín zaplacení je do konce listopadu 2013 u pokladní paní Vojtové. Na celostátní výstavu do Lysé nad Labem, která se koná 15. – 17. listopadu 2013 je zajištěn dovoz a odvoz zvířat. Odvoz ve středu 13. 11. 2013 v 15:00 hod. od areálu ZO. Byly stanoveny termíny brigád na Okresní výstavu holubů, drůbeže, králíků a exotického ptactva spojená se speciálními výstavami klubů chovatelů drůbeže velsumek a vyandotek a klubů chovatelů králíků českých strakáčů, japonských, moravských bílých hnědookých a zaječích, která se koná v našem areálu ZO dne 2. listopadu 2013. Stavění klecí 28. října od 8:00 hod., ve čtvrtek příjem zvířat, v pátek posuzování. Výstava je jednodenní a tak výdej zvířat se uskuteční již v sobotu od 15:00 hod. Likvidace klecí v neděli a zároveň se provede stavění klecí na výstavu králíků velkých plemen, která se koná 9. listopadu 2013. Tuto výstavu si zajišťují kluby samostatně, naše organizace jim propůjčuje prostory. V diskusi bylo projednáno nevybírat klecné od chovatelů z Krakovan, kde máme klecné na výstavě ZO Krakovany také zdarma. Za umístění v celostátní soutěži mladých chovatelů bylo odsouhlaseno zaplacení celoročního předplatného časopisu Chovatel MCH naší ZO př. Johaně Vinšové. Další náměty k projednání nebyly – schůze byla ukončena.

Předposlední schůze výboru ZO se konala 21. listopadu 2013. Přítomné přivítal předseda př. Jiří Král. Jednatel př. Čeněk Pozdník přečetl usnesení z minulé schůze, které bylo schváleno bez připomínek. Ve zprávě odborů př. Pavel Hrubeš přednesl objednávku kroužků a pochválil účast na CV v Lysé nad Labem. Ing. Radek Dolejš seznámil přítomné s registrací – celkem registrováno 662 ks z toho 180 ks okresně a 476 v klubech. V bodě organizační záležitosti byl schválen prodej voliér do ZO Krakovany, byl schválen příspěvek našim poštovním holubářům na zájezd do Brna na Evropskou výstavu holubů. Bylo schváleno regenerační křížení králíků MCH př. Johaně Vinšové. Na členské schůzi bude ukončeno členství těm chovatelům naší ZO, kteří nezaplatili členské příspěvky na rok 2014. Kárné řízení s př. Melcrem nebylo dořešeno. Byl stanoven termín konání členské schůze na 19. 1. 2014. Po krátké diskuzi byla schůzka výboru ukončena jejím předsedou př. Jiřím Králem.

Za zmínku ještě stojí, že v prosinci 13. – 15. 12. 2013 uspořádal klub Českého staváka v našem areálu ve Štítarech svoji tradiční Celostátní speciální výstavu holubů Českých staváků.

Závěrečné klání naší organizace bylo završeno 19. 12. 2013 schůzí výboru, kde byla zhodnocena činnost naší ZO a nemluvilo se již o žádných problémech a starostech. Všichni byli již předvánočně naladěni.

Posledním bonbónkem na závěr roku bylo stolní bodování králíků, které se uskutečnilo 21. prosince 2013. Odborné posouzení zajišťoval př. Čeněk Pozdník. Svoje chovy si dalo zhodnotit celkem 18 chovatelů. Pro účastníky bylo zajištěno občerstvení. Povídalo se o všem možném, zkrátka bylo fajn a veselo. Opravdu příjemný sobotní zážitek před blížícím se koncem roku 2013.

Úplně na konec. Krajská Veterinární správa vydala kladné rozhodnutí pro konání nedělních trhů v areálu ZO ČSCH Kolín 1 – Štítary pro rok 2014.

 

Rok 2014

První trhovou nedělí dne 5. ledna 2014 začal chovatelský rok v našem areálu ZO. Prodejců bylo poskrovnu. Zato příznivců chovatelství dorazilo dost. Při kávě, klobásce a nějakém tom pivku se probíralo chovatelství všeho druhu. O týden později 10. – 12. ledna 2014 se konala v Lysé nad Labem výstava Náš chovatel. I naši členové se této výstavy zúčastnili: – př. Miloš Calda, Vladimír Liska, Čeněk Pozdník, Josef Dastych, Jiří Král, Ing. Radek Dolejš, Miroslav Melcr, Petr Lněnička, Karel Chadraba, Ivana Laubová, Josef Charvát, Josef Švehlík, Stanislav Vaněk, Zdeněk Pokorný, Johana Vinšová. Odvoz zvířat byl zajištěn ve středu 8. ledna 2014. A jaké byly výsledky? To můžete posoudit sami.

Výstava NÁŠ CHOVATEL Lysá nad Labem 10.-12.1.2014

Umístění Kolína v okresní soutěži Středočeského kraje:

Králíci:

6. Kolín – 2635,5 bodů,

Holubi:

2. Kolín – 2641 bodů,

Drůbež: 1. Kolín – 2021 bodů

Celkově: 1. Kolín – 7297, 5 bodů,

2. Mělník – 7258 bodů,

3. Příbram – 7251,5 bodů

V roce 2014 se konaly 3 členské schůze a to 19.1.2014, 22.6.2014, 12.10.2014. V lednové schůzi byl projednáván případ př. Melcra. Po obsáhlém jednání členská základna rozhodla o ukončení jeho členství v ZO Kolín. Dále bylo z důvodu neplnění si svých základních povinností ukončeno členství př. Herodesovi, Jeřábkovi, Končelové, Kosovi, Šibravovi a Zárybnickému. Na vlastní žádost odešla rodina Koukalova a př. Pařík.

Výroční členská schůze se konala 1x a to 15.3.2014. Byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé za rok 2013:

– drůbež – př. Jaroslava Kašová

– králíci – př. Ing. Radek Dolejš

– holubi – př. Václav Civín,

– exoti – př. Vladimír Dřevo

– poštovní holubi – př. Ing. Vladimír Suchánek

Po Velikonočních svátcích v měsíci dubnu 23. – 26.4.2014 uspořádal MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství Výstavu o životním prostředí k oslavě Dne Země. Hlavní program výstavy tvořily poznávací soutěže s tématikou životního prostředí. Soutěže byly pro děti, mládež, ale i pro dospělé. Naše ZO prezentovala svoji činnost ukázkou živých zvířat a ukázkou různých druhů krmiv. O výstavku se postaral př. Jiří Král s manželkou a př. Čeněk Pozdník.

Dále na říjnové členské schůzi 12.10.2014 bylo schváleno, že členové, kteří se podíleli na výstavbě areálu od samého začátku – nebudou platit členské příspěvky. Za členy je zaplatí základní organizace. Za další bylo schváleno placení kroužků o 1,- Kč navíc, tedy 3,- Kč a za registraci poplatek 3,50 Kč za kus. Členům byly předány evidenční listy na rok 2015.

Vlastní výstavu uspořádala ZO ČSCH Kolín jednu a to 1.11.2014 Okresní výstavu drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva spojenou se speciálními výstavami klubů chovatelů drůbeže Velsumek, Vyandotek, Hempšírek a klubů chovatelů králíků Českých strakáčů, Japonských, Moravských bílých hnědookých a Zaječích, klubů chovatelů holubů Českých voláčů sivých. Vystaveno bylo 442 ks králíků, 340 ks holubů a 270 ks drůbeže od 131 chovatelů. Posuzování proběhlo v pátek 31. října, což bylo zejména pro chovatele drůbeže výhodné, neboť zde byla ještě možnost hodnotit nedospělá zvířata predikátem. Králíky pod vedením Čeňka Pozdníka posuzovali: př. Andrlík, Caithamlová, Michel, Patras, Víšek a Vlastník. Holuby posuzovali pod vedením Vladimíra Záhory pánové Klepešta, Knoter, Sčebel a Straka. Drůbež, kde vedoucím byl Jaroslav Bayer, posuzovali př. Dvořák, Mojžíš, Nedělka, Rohrer a Vilhelm. Nedílnou součástí výstavy byla expozice exotického ptactva, která představovala 48 klecí drobných exotů a 31 voliér s velkými papoušky a okrasnou drůbeží, které na výstavu dodalo 12 chovatelů. Výstava byla opět doplněna kolekcí drobných hlodavců z chovu L. Kolakovského. Během posuzování navštívilo výstavu několik MŠ a ZŠ. Všem se dostal odborný výklad a bylo jim umožněno si některá zvířata i pohladit.

Ke konci roku 20. prosince 2014 se tradičně konalo stolní bodování králíků. Posouzení opět provedl posuzovatel – odborník posuzovatelů králíků př. Čeněk Pozdník. Toto hodnocení má velký ohlas mezi chovateli králíků, je to zároveň takové hezké ukončení chovatelského roku.

Po celý rok 2014 výbor pracoval ve složení:

předseda – Jiří Král

místopředseda – Petr Lněnička

jednatel – Čeněk Pozdník

pokladní – Věra Vojtová

vedoucí odboru králíků – František Pilař

vedoucí odboru drůbeže – Vladimír Liska

vedoucí odboru exotů – Luboš Karban

registrátor – Ing. Radek Dolejš

revizní komise – předseda Miloslav Beňo, členové Stanislav Apolen a Stanislav Svoboda.

V roce 2014 opustil řady chovatelů dlouholetý člen Ladislav Drahňovský. Čest jeho památce.

Byli přijati noví členové: Jaroslav Heler, Pavel Kaše, Dušan Štulajter, Tomáš Kacafírek, Josef Formánek, Lukáš Hamsa, Zdeněk Hák.

Krásná životní jubilea slavili tito členové: Pavel Hrubeš – 75 let, Karel Chadraba – 60 let, Václav Vácha – 70 let, Josef Charvát – 75 let, Václav Kokeš – 55 let, Josef Sochůrek – 65 let, Miloš Calda – 75 let, Stanislav Vaněk – 80 let, Jiří Hovorka – 55 let, MVDr. Václav Vlasák – 80 let, Jaroslava Kašová – 65 let. Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a zvláště mnoho chovatelských úspěchů v nadcházející chovatelské sezóně.

V průběhu roku se prováděly opravy výstavního fundusu, úpravy prostranství, ve spodní hale byla vyměněna 2 popraskaná okna, upravoval se terén za velkou halou po dokončení Obchvatu.

V prosinci Krajská Veterinární správa vydala povolení pro konání trhů na rok 2015  a v témže měsíci byla podána žádost na MěÚ Kolín na příspěvek na oplocení našeho areálu. 

 

Rok 2015

Stalo se tradicí, že ZO se zúčastňuje lednové výstavy v Lysé nad Labem. Tentokrát se konala jubilejní 10. výstava Náš chovatel ve dnech 17. – 18. 1. 2015. Do meziokresní soutěže se přihlásilo všech třináct okresů včetně Prahy.

A zde je umístění:

Králíci:

1. Příbram – 2660,5 bodů,

2. Mladá Boleslav – 2649,0 bodů,

3. Kolín – 2644,5 bodů

Drůbež:

1. Kolín – 2005,0 bodů,

2. Mělník – 1980,5 bodů,

3. Praha – 1965,0 bodů

Holubi:

1. Nymburk – 2671,0 bodů,

2. Mělník – 2660,0 bodů,

3. Kolín – 2649,0 bodů

Celkové pořadí meziokresní soutěže:

1. Kolín – 7298,5 bodů,

2. Mělník – 7284,5 bodů,

3. Příbram – 7253,0 bodů

Ze základní organizace Kolín se výstavy zúčastnili: př. Miloš Calda, Ing. Radek Dolejš, Jiří Král, Vladimír Liska, Petr Lněnička, František Pilař, Čeněk Pozdník, Oldřich Šálek, Josef Švehlík, Stanislav Vaněk, Ing.Bohumil Vlasák. Čestnou cenu získali:

– přítel Jiří Král na zdrobnělé Velsumky a králíky Zaječí,

– přítel Miloš Calda na holuby Čsms

K tomu není co dodat, přejeme co nejvíce takových chovatelských úspěchů.

Dne 8. ledna 2015 ve věku nedožitých 85 let opustil řady chovatelů ZO přítel Jan Mészáros. Čest jeho památce.

K 31. lednu 2015 má ZO Kolín 83 členů. Nyní se přesuneme do pracovních záležitostí. V I. čtvrtletí roku 2015 se výbor sešel 3x a to 8. 1., 5.2. a 5.3.2015. Vedoucí jednotlivých odborů seznámili výbor se svými zprávami. Př. Hrubeš informoval o ceně kroužků na drůbež – kdo neodpracoval brigády, je cena 5,- Kč/kus, ostatní 3,- Kč/kus. Stejná cena je i u kroužků pro holuby. Registrátor Ing. Radek Dolejš ve své zprávě uvedl, že je registrováno celkem 629 ks zvířat, z toho 177 ks okresně a 452 ks klubově. Př. Markéta Nešporová a Monika Debelková požádaly o pozastavení členství v ZO. Ze stavebních úprav byla v měsíci březnu dokončena 1. strana výměny oken ve velké hale. Po výborových schůzích se konala i 1. výroční členská schůze dne 28.3.2015. Projednávaly se organizační záležitosti ZO, plán práce, plán brigád, termíny výstav, připomínky ke stanovám. Byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší chovatelé ZO za uplynulý rok.

Za odbor králíků: 1. místo získal Ing. Radek Dolejš, 2. místo František Pilař a 3. místo Josef Švehlík.

Za odbor holubů: 1. místo získal Miloš Calda, 2. místo Ladislav Liska, 3. místo opět Miloš Calda.

Za odbor PH: 1. místo získal Ing. Vladimír Suchánek, 2. místo Pavel Senohrábek a 3. místo Milan Patočka.

Za odbor drůbeže: 1. místo získal Luboš Karban, 2. místo Pavel Kaše a 3. místo Jiří Kuba.

Za odbor exotů byl jako nejlepší chovatel vyhodnocen př. Miroslav Batelka.

Dále př. Jana Nováčková zhodnotila práci MCH. Z MCH ZO ČSCH Kolín obsadila mladá chovatelka Johana Vinšová na výstavě v Nitře krásné 2. místo. Gratulujeme. Na okresní konferenci byli navrženi a následně schváleni tito delegáti: Ing. Radek Dolejš, František Pilař, Miloš Calda, Johana Vinšová, Vladimír Liska, Josef Švehlík, Jana Nováčková, Vladimír Dřevo a Pavel Hrubeš. Do organizace byli přijati 2 noví členové – př. Michal Jorda, který už v minulosti byl členem ZO a Lukáš Halamka. U příležitosti svých životních výročí byli odměněni jubilanti – př. Josef Sochůrek 65 let, př. Vladimír Jiroudek 70 let, př. Jiří Procházka, př. Miroslav Vojáček a př. Jiří Kuba 75 let. Přítomní jubilantům popřáli hlavně hodně zdraví a chovatelských úspěchů do dalších období. Výroční členskou schůzí končí I. čtvrtletí roku 2015. Jaro se ukazuje ve své kráse. Přibývá nejen počet prodejců ale i návštěvníků a příznivců chovatelství.

Další schůzová činnost výboru pokračovala 2. dubna, 14. května a 11. června 2015. Výbor pracoval ve stejném složení. Za zmínku stojí, že areálu bylo přiděleno číslo popisné z důvodu trvalého sídla organizace, které bylo umístěno na budově pokladny. Adresa sídla nyní je: ČSCH ZO Kolín, Za školou 236, 280 02 Kolín. Z dalších činností probíhalo posekání trávy, byla zhotovena skříňka na elektriku. Mimo to se připravoval  program na členskou schůzi, která se konala 21. června 2015. Na této schůzi byly předneseny zprávy jednotlivých odborů, zpráva registrátora – registrováno 42 ks a klubově 100 ks zvířat. Přítomní členové si objednávali kroužky na holuby a drůbež na chovatelský rok 2016. Dalším bodem bylo zajištění výstav v Kolíně a oprav v areálu ZO. V diskusi informovala př. Jana Nováčková o účasti našich MCH na hitparádě v Ostravě. Za okres Kolín se zúčastnila Johana Vinšová a Lukáš Hamsa. Lukáš v chovu holubů obsadil 2. místo a Johana v chovu králíků 3. místo. Z celkového počtu zúčastněných okresů tak Kolín obsadil 6. místo. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci a přejeme hodně takových chovatelských úspěchů.  I v druhém čtvrtletí roku slavili svá jubilea chovatelé ZO a to př. Čeněk Pozdník a Ing. Bohumil Vlasák 70 let, př. Josef Drahovzal 75 let a př. Zdeněk Pokorný úctyhodný věk – 85 let. Hlavně pevné zdraví popřáli jubilantům všichni zúčastnění.

Po prázdninové odmlce se výbor pravidelně scházel každý měsíc a to vždy první čtvrtek v měsíci. Činnost se převážně zaměřovala na konání podzimních výstav, jejich zajištění po všech stránkách (stavění klecí, dezinfekce klecí a případné opravy, zajištění propagace, inzerce v časopise Chovatel, zajištění posuzovatelů a garantů a pod.). Dále se prováděla údržba zeleně a oprav areálu. V měsíci říjnu se konala členská schůze. Byly připomenuty termíny brigád na stavění a bourání klecí a zároveň sepsány seznamy členů, kteří se brigád zúčastní. Byl přijat nový člen př. Jaroslav Cejkhons. Významné životní výročí oslavil př. Stanislav Apolen a to 70 let.

Každoročně se chovatelé ZO ČSCH Kolín zúčastňují v září (tentokráte 4. – 6.9.2015) Celostátní výstavy mladých králíků a mladé drůbeže a v listopadu (20.-22.11.2015) Celostátní výstavy drobného zvířectva v Lysé nad Labem. Odvoz zvířat na listopadovou výstavu byl stanoven na den 18. 11. 2015 v 15.00 hod. od areálu ZO Kolín, dovoz se dohodl na místě. Přepravu zajistil př. Pavel Kaše. ZO ČSCH Kolín reprezentovali tito členové: Př. Jiří Hovorka, František Pilař, Josef Švehlík, Ing. Bohumil Vlasák, Ing. Radek Dolejš, Karel Chadraba ml., Karel Chadraba st., Vladimír Liska, Petr Lněnička. Kromě chovatelských akcí probíhaly v areálu pravidelné nedělní trhy. Podzim je tradičně zaměřen k uctění památky zesnulých – prodejci nabízeli květiny, věnce, svíčky. Konec listopadu a začátek prosince pak na adventní čas.  Víte, že 1. svíčka na adventním věnci znamená – Víru, 2. svíčka – Naději, 3. svíčka – Pokoj a 4. svíčka – Lásku? Ale to jsme trochu předběhli čas a tak se vrátíme k uspořádaným výstavám.

Dne 31. října 2015 se v areálu konala Speciální výstava klubu chovatelů Belgických obrů, klubu chovatelů Německých obrovitých strakáčů a klubu chovatelů Beranů. Výstavu obeslalo 71 chovatelů a bylo vystaveno přes 500 zvířat.

Dne 7. listopadu 2015 se konala Okresní výstava drůbeže, králíků, holubů, okrasného ptactva spojená se speciálními výstavami klubů chovatelů drůbeže Velsumek a Vyandotek, klubů chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých hnědookých a Zaječích, rozšířená o expozici králíků Českých strakáčů a klubu chovatelů holubů Českého voláče sivého. Výstavu obeslalo 99 chovatelů, vystaveno bylo přes 350 ks králíků, 330 ks holubů a zhruba 280 ks drůbeže. Nechyběla ani krásná expozice okrasného ptactva, kterou připravilo 13 chovatelů. Odborné posouzení zajišťovali: posuzovatelé králíků – vedoucí Čeněk Pozdník, dále Caithamlová Dana, Chadraba Karel st., Michel Jaromír, Nováčková Jana, Ing. Patras Jiří a Vlastník Jaroslav. Posuzovatelé holubů – vedoucí Záhora Vladimír, dále Dufek Hubert, Sčebel Jiří, Straka Alexandr, Mgr. Víšek Jaroslav. Posuzovatelé drůbeže – vedoucí Bayer Jaroslav, dále Dvořák Pavel, Možíš Libor, Vilhelm Josef. I tentokrát se přišly na výstavu podívat děti z MŠ a ZŠ Kolín. Obdivovaly vystavená zvířata a každý by si to nějaké zvířátko nejraději odnesl domů. Budeme doufat, že se v některém z dětí probudí chovatelský talent a že se tak později stane členem naší ZO. Výstavu si také přišli prohlédnout starosta Města Kolína Mgr. Bc. Vít Rakušan a I. místostarosta Mgr. Michael Kašpar.

Dne 5. 12. 2015 se konalo 1. Štítarské setkání chovatelů Vídeňských králíků. Výstavu obeslalo 23 chovatelů tohoto plemene. Vystaveno bylo 161 ks, z toho Vm – 85 ks, Vč – 21 ks, Vb – 16 ks, Vš – 24 ks a Vmš – 15 ks. Odborné posouzení provedli posuzovatelé – př. Chadraba Karel, Pozdník Čeněk a Šitar Josef. Uvidíme, zda se tato jednorázová akce bude opakovat i v příštích letech.

Ve dnech 11. – 13.12.2015 uspořádal klub chovatelů holubů Českého staváka v našem areálu ve Štítarech opět svoji tradiční Celostátní speciální výstavu holubů. Počet vystavených zvířat přesáhl 1300 ks.

Dne 19. 12. 2015 se uskutečnilo stolní bodování králíků. Tato akce probíhá v atmosféře Vánoc a má tak takové své místo na závěr chovatelské sezóny. Svá zvířata si nechalo ohodnotit 28 chovatelů od posuzovatele králíků Karla Chadraby st.. Na konci se opět trochu posedělo a popovídalo při malém občerstvení, kávičce i zákusku. Tolik k uspořádaným výstavám v našem areálu. Těšíme se na další chovatelský rok 2016.

 

Rok 2016

Brány se otevřely v neděli 3. ledna 2016. Sešlo se několik skalních chovatelů a příznivců a zahájili tak novou chovatelskou sezónu. Dne  15. – 17. ledna 2016 se chovatelé opět zúčastnili výstavy Náš chovatel na výstavišti Lysá nad Labem. Umístění bylo následující:

Králíci: – 1. místo Příbram 2.659,5 b., 2. místo Ml. Boleslav 2.648,5 b., 3. Nymburk 2.641,5 b., 4. Kolín 2.637,0 b., 5. Mělník 2.634,5 b., 6. Praha 2.634,5 b., 7. Beroun 2.627,5 b., 8. Benešov 2.624,0 b., 9. Praha západ 2.621,5 bodů.

Drůbež: – 1. místo Mělník 1.983,0 b., 2. Kolín 1.973,0 b., 3. Příbram 1.950,5 b., 4. Nymburk 1.947,5 bodů.

Holubi: – 1. místo Nymburk 2.675 b., 2. Mělník 2.669 b., 3. Praha 2.656 b., 4. Kolín 2.654 b., 5. Benešov 2.652 b., 6. Praha západ 2.651 b., 7. Příbram 2.647 b., 8. Praha východ 2.636 b., 9. Ml. Boleslav 2.613 bodů.

Celkové pořadí meziokresní soutěže: 1. Mělník 7.286,5 b., 2. Nymburk 7.264,0 b., 3. Kolín 7.264,0 b., 4. Příbram 7.257,0 bodů.

Ze základní organizace Kolín se výstavy zúčastnili: Př. Miroslav Batelka, Miloš Calda, Josef Dastych, Zdeněk Hák, Vilém Holeček, Jiří Hovorka, Pavel Hrubeš, Karel Chadraba ml., Karel Chadraba st., Michal Jorda, Tomáš Kacafírek, Pavel Kaše, Jiří Král, Vladimír Liska, Petr Lněnička, František Pilař, Zdeněk Pokorný, Čeněk Pozdník, Josef Švehlík, Ing. Bohumil Vlasák.

Čestnou cenu získali:

Zdeněk Pokorný – králík Japonský;

Zdeněk Hák – králík Zaječí;

Tomáš Kacafírek – holub Rys modrý šupkatý; 

Josef Dastych – Pohár č. 35 – Rys stříbrný šupkatý;

Miloš Calda – Český stavák červený plamínek;

Vilém Holeček – Český voláč sivý pruhový tmavohrotý;

Pavel Hrubeš – Pohár 21 – drůbež Vyandotka stříbrná černě lemovaná;

Pavel Hrubeš – zdrobnělá Česká slepice zlatá kropenka;

Jiří Král – zdrobnělá Velsumka rezavě koroptví.

Co tomu říkáte? Krásná reprezentace. Děkujeme a přejeme hodně takových ocenění nejen v chovatelské sezóně 2016 ale i v dalších letech.

Pro rok 2016 – 2020 platí nový Tržní řád, do kterého Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj zapracovala bod IV. citujeme:“Všichni prodejci, kteří v tržnici nebo na tržišti prodávají zvířata nebo živočišné produkty, musí mít jmenovku prodejce, která obsahuje jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území ČR, jde-li o právnickou osobu“. Celé znění Tržního řádu je vyvěšeno ve všech halách ZO (velká hala, mikulka).

Od začátku roku 2016 výbor pracuje ve stejném složení jako v roce minulém. Zabýval se pracovními i organizačními záležitostmi organizace a přípravou na výroční členskou schůzi. Ta se konala 12. března 2016 v jídelně bývalého podniku Tatra Kolín. Účast členů na této schůzi byla poměrně dobrá, dostavilo se 68 členů ZO. Byl schválen plán práce na rok 2016, plán výstav na rok 2016 – 5.11.2016 Okresní výstava; 12.11.2016 Výstava velkých plemen; 19.11.2016 Ukázková výstava králíků Novozélandských červených; 3.12.2016 Specilální výstava Vídeňských králíků; 9.-11.12.2016 Speciální výstava holubů Českých staváků a na konec roku 17.12.2016 Stolní oceňování králíků. Dalším bodem bylo projednávání brigád. Odsouhlasilo se, jako v roce minulém, že každý člen do 70 let odpracuje 15 brigádnických hodin. V případě nesplnění nebudou poskytovány výhody tj. hrazení klecného na celostátní a speciální výstavy, slevy na kroužky. Při opakovaném nesplnění si svých členských povinností bude ukončeno členství.

Členská základna vzala na vědomí: kontrolu usnesení z minulé VČS, zprávu jednatele, zprávu pokladní, zprávu revizní komise, zprávy jednotlivých odborů a zprávu registrátora. Do ZO ČSCH Kolín se hlásí dva noví členové – Miloslav Simon a Ing. Jaroslav Tichý. Miloslav Simon nebyl bohužel přijat, protože se na schůzi nedostavil. Zároveň byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé za rok 2015 a to:

odbor drůbeže – př. Jana Nováčková

odbor králíků – př. Josef Švehlík

odbor holubů – př. Miloš Calda

odbor exotického ptactva – př. Miroslav Batelka

odbor poštovních holubů – př. Pavel Senohrábek.

Životní jubilea oslavili tito členové: př. Jaromír Herčík 80 let; př. Vladimír Kovalczuk 75 let; př. Josef Lesák 70 let a př. Jiří Nevyjel 60 let. Na Okresní konferenci dne 6.4.2016 byli delegováni: př. František Pilař, Ing. Radek Dolejš, Josef Švehlík, Miloš Calda, Jana Nováčková, Věra Vojtová, Čeněk Pozdník, Pavel Hrubeš, Jiří Král, Vladimír Liska, Petr Lněnička, Jaroslav Heler.

Členská základna odsouhlasila, že prodejci, prodávající zboží v areálu ZO ČSCH Kolín si budou zboží navážet pouze v neděli ráno před začátkem trhů. Ve všední dny bude areál uzavřen, protože docházelo ke ztrátám majetku organizace. Žádné jiné připomínky k projednávaným bodům nebyly, tudíž předseda ZO ČSCH Kolín Jiří Král výroční členskou schůzi ukončil a popřál všem šťastný návrat domů.

Po VČS se výbor sešel 14. dubna 2016, 15. května 2016, 9. června 2016. Byla podána informace o vydání kroužků pro jednotlivé odbory a jejich zaplacení. Př. Pilař hovořil o zájezdu do družební organizace ve SRN. Paní pokladní předložila pokladní zprávu. Byl schválen příspěvek chovatelům poštovních holubů na zájezd – na osobu 500,- Kč. Do areálu se vloupali zloději – vyvrátili pouze vrata, jiné škody nebyly způsobeny. Registrátor zaregistroval 161 ks zvířat, z toho 48 ks okresně a 113 ks kluby.

Dne 22. května 2016 byla v areálu ZO ČSCH Kolín provedena veterinární kontrola Veterinární správou Kolín, zast. MVDr. Haškem na dodržování Zákona 166/1999 Sb., kde provozovatel tržnice je povinnen vést evidenci osob, které v tržnici nebo na tržišti prodávají zvířata nebo živočišné produkty. Touto evidencí byla pověřena Alena Králová. Evidence je vedena pro velkochovatele, drobnochovatele a prodejce psů a koček. Veterinárnímu dozoru byly tyto seznamy předloženy a kontrola neshledala závady. Dále byl při kontrole podrobněji projednáván prodej psů, štěňat, koček i koťat a po vzájemné dohodě bylo navrženo, aby byl prodej výše uvedených zvířat v areálu zakázán. Toto bude zapracováno do dodatku Tržního řádu ZO ČSCH Kolín a předloženo členské základně ke schválení.

Co se týká návštěvnosti nedělních trhů, období v měsíci dubnu, květnu a červnu je nejúspěšnější. Každoročně prodejci nabízí svoje výpěstky pro zahradu, okna, skleníky, pařeniště a tak si i kupující mají z čeho vybírat.

Dne 26. června 2016 se konala členská schůze. Účast členů byla poměrně dobrá. Během schůze proběhla objednávka kroužků na rok 2017. Byli přijati noví členové – Novák Vlasta, Kafková Dana a Knížek Jaroslav. Přítel Ing. Radek Dolejš podal zprávu z konání Valné hromady ČSCH v Praze a zároveň jako registrátor konstatoval, že bylo zaregistrováno 203 ks králíků. Předseda Jiří Král přečetl dodatek k Tržnímu řádu, který se týkal zákazu prodeje psů, štěňat, koček i koťat. Dodatek byl členskou základnou schválen a tak od 1. 8. 2016 je v areálu ZO ČSCH Kolín prodej těchto zvířat zakázán. Informační cedule budou vyvěšeny ve vývěsních skříňkách, halách i na webu ZO ČSCH Kolín. V další části členské schůze bylo popřáno našim jubilantům a předány odměny. Byli o tito členové – František Pilař 60 let; Líbalová Jana 65 let; Svoboda Stanislav 70 let; Václav Drahovzal 75 let. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví. Členskou schůzí je ukončeno I. pololetí chovatelského roku 2016. Poté je prázdninová pauza. Ne, že by se nic nedělo, probíhají různé nátěry zařízení, sekání trávy, úklid sklepních prostor apod..

Činnost výboru je opět na podzim. V září a říjnu výbor hlavně projednával listopadovou výstavu po všech stránkách, přípravu členské schůze, termíny konání ostatních výstav, které se budou konat v areálu ZO: 5.11.2016 Okresní výstava; 12.11.2016 Výstava velkých plemen; 26.11.2016 Výstava Vídeňáků a Nč; 9. – 11.11.2016 Výstava Českých staváků a 17.12.2016 Stolní bodování. Brigáda na stavění Okresní výstavy byla stanovena na 29.10. od 8:00 hod., bourání 6.11. od 8:00 hod.. Dne 19.11. stavění klecí na Vídeňáky a Nč, 26.11.2016 bourání. Vše proběhlo bez problémů. Dokonce byl čas i na menší občerstvení a kávičku.

Další členská schůze se uskutečnila 23. 10. 2016. Účast členů by se měla zlepšit, někteří členové mají dost velkou absenci. Pokud se nedostaví na další schůzi, budou vyvozeny závěry. Nyní k programu. Během schůze byly vybrány evidenční listy a příspěvky na rok 2017. Členská schůze schválila přijetí nových členů a to př. Syrovátka Antonína a Vránu Jaromíra. Registrátor registroval 573 ks králíků z toho 169 okresně a 404 kluby. V příjemnější části členské schůze byli u příležitosti životních jubileí odměněni členové ZO – př. Josef Pilát 55 let; př. Jiří Král 70 let; př. Vladimír Liska 65 let; př. Josef Tvrdík 70 let a př. Josef Svoboda 75 let. Při pohledu na seznam musíme konstatovat, že nám ta členská základna stárne a mladých chovatelů je opravdu málo. Je to asi dobou, protože mladá generace preferuje jiné koníčky. S tím nic nenaděláme, je to však škoda. Vraťme se k naší činnosti ZO ČSCH.

Dne 5. 11. 2016 se konala Okresní výstava drůbeže, králíků, holubů, okrasného ptactva spojená se speciálními výstavami – klubu chovatelů drůbeže velsumek a vyandotek; – klubu chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých hnědookých a Zaječích, rozšíř. o expozici králíků Českých strakáčů; – klubu chovatelů holubů Českého voláče sivého. Celkem bylo vystaveno 440 ks králíků, přes 300 ks holubů a 200 ks drůbeže od 123 chovatelů. Krásná byla expozice okrasného ptactva od 14 chovatelů. Králíky posuzovali pod vedení Čendy Pozdníka – Dvořák Bohumil, Caithamlová Dana, Heřmanský Jan, Chadraba Karel st., Ing. Patras Jiří, Vlastník Jaroslav. Holuby posuzovali pod vedením Vladimíra Záhory – Ing. Knotner Jiří, Sčebel Jiří, Straka Alexandr, Mgr. Víšek Jaroslav. Důbež posuzovali pod vedením Jaroslava Bayera – Dvořák Pavel, Hradec Milan ml., Možíš Libor. Snad se nám výstava podařila, všem vystavovatelům i návštěvníkům se líbila a tak se těšíme na další v roce 2017. 

Na listopadovém výboru se projednávalo zhodnocení Okresní výstavy. Podrobnou zprávu po finanční stránce přednesla pokladní paní Vojtová, co se týče účasti návštěvníků – ta byla o něco menší než v roce 2015. Dále výbor konstatoval přínos nových členů, kteří se zapojili do brigád a vyslovil jim pochvalu. Byli to členové – př. Vlasta Novák, Ing. Jaroslav Tichý a Jaromír Vrána. Dalším bodem bylo projednání odvozu zvířat na Celostátní výstavu drobného zvířectva CHOVATEL 2016 ve dnech 18.-20.11.2016 v Lysé nad Labem. Odvoz zvířat i dopravu zpět zajišťoval př. Pavel Kaše. Ze základní organize Kolín se zúčastnili výstavy chovatelé – Miloš Calda, Jaroslav Cejkhons, Ing. Radek Dolejš, Jaroslav Heler, Jiří Hovorka, Pavel Hrubeš, Karel Chadraba ml. i Karel Chadraba st., Tomáš Kacafírek, Vladimír Liska, Petr Lněnička, Vlasta Novák, František Pilař, Johana Vinšová, Ing. Bohumil Vlasák. Naše organizace na tuto výstavu zapůjčila výstavní klece. Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci.

Poslední schůze výboru se uskutečnila 13. prosince 2016. Předseda př. Jiří Král zhodnotil činnost celé organizace, zmínil o úpravách – výměně oken ve velké hale(hala se pěkně prosvětlila), výměně zářivek v jídelně správní budovy a dalších pracech, které se týkaly úprav prostorů v areálu. Připomenul členům výboru, aby více apelovali na členskou základnu ve věci brigádnické činnosti a větší účasi na členských schůzích. Na závěr popřál všem hlavně hodně zdraví a chovatelských úspěchů v nadcházejícím roce 2017.

Úplný konec chovatelské sezóny je ve znamení stolního bodování, které proběhlo 17. prosince 2016 ve správní budově. Svá zvířata si dalo ohodnotit 36 chovatelů. Hodnocení provedl př. Karel Chadraba st.. Nechybělo chutné občerstvení, káva či dobré vínko. Akce se protáhla až do odpoledních hodin. To je zhruba výčet všeho, co se událo v roce 2016.

 

Rok 2017

Trhy začaly na samém začátku roku 2017 a to 1. ledna. Brzy se však chovatelé a prodejci společně sešli ve správní budově, kde živě diskutovali o uplynulé chovatelské sezóně, protože paní zima ukázala svou pravou tvář.

Výbor poprvé zasedal ve čtvrtek 5. ledna 2017. Projednávaly se organizační záležitosti, bylo odsouhlaseno zrušení členství za neplnění si povinností a to př. Ivaně Laubové, Lukáši Halamkovi a Jiřímu Svobodovi. Dále se projednávala účast na CV poštovních holubů v Lysé nad Labem 13.-15.1.17 včetně zajištění dopravy. Jenomže došlo k velkému třesku. Ve Středočeském kraji se vyskytla ptačí chřipka. Dne 9. ledna 2017 z důvodu výskytu vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) vydala epizootologická skupina Ústřední veterinární správy Rozhodnutí o zákazu konání všech výstav a svodů. Krajská výstava v Lysé nad Labem byla zrušena. Tento zákaz platil i pro naši organizaci a tak je také v našem chovatelském areálu ve Štítarech zakázán prodej hrabavé a vodní drůbeže, exotického ptactva i holubů od 9. ledna 2017 až do odvolání.

Měsíc únor a březen 2017.

Výbor zasedal 16.2. a 2.3.2017. Trhy se konají pravidelně, bohužel stále ještě bez prodejců veškeré drůbeže, exotů i holubů. Byl odsouhlasen termín VČS na 23.3.17. Schůze se konala v jídelně bývalého podniku Tatra Kolín s uspokojivou účastí členské základny. Byly předneseny zprávy – jednatele, pokladní a RK, zprávy jednotlivých odborů. Př. Jana Nováčková, jako členka pro práci s mládeží, přednesla zprávu o činnosti mladých chovatelů. Byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé za rok 2016: odbor holubů – Tomáš Kacafírek, odbor králíků – Ing. Radek Dolejš, odbor drůbeže – Vlasta Novák, odbor exotického ptactva – Miroslav Batelka, odbor PH – Ing. Vladimír Suchánek. Jako nový člen byl přijat Zdeněk Jirovec. Nechyběla ani společenská kronika. Své životní jubileum oslavili př. Oldřich Šálek 65 let; Stanislav Svoboda 75 let; Josef Svoboda 75 let; Josef Švehlík 75 let; Ladislav Papež 80 let. Všem oslavencům za přítomné popřál předseda Jiří Král a to hlavně pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Ještě jedna pozitivní zpráva – 8.3.2017 zrušila SVS nařízení zakazující svody veškeré drůbeže, ptactva a holubů a tak od 12.3.2017 je znovu obnoven prodej výše uvedených zvířat všude a tak i v našem areálu.

Měsíc duben, květen, červen 2017. Výbor se schází pravidelně. Tyto měsíce tradičně patří k těm oblíbeným – jak po stránce návštěvnosti, tak i co se týče prodejců. Ze všech stran se ozývá štěbetání housat, káčat, pípání kuřat, švitoření exotů a k tomu všemu září barevná plata květin a sadby. Pastva nejen pro oči ale i peněženky kupujících. Nikdo neodchází s prázdnou. Bylo registrováno 216 ks zvířat, okres 78 ks a kluby 138 ks. Výbor schválil opravu sekaček na trávu, výměnu oken v Mikulce včetně jejího vymalování a vymalování zasedačky, opravu kopírky. Členská schůze se konala 18.6.2017. Během schůze proběhla objednávka kroužků. Z výboru odstoupil př. Luboš Karban. Na post člena výboru tak postoupil jako první náhradník př. Karel Chadraba starší. Byl přijat nový člen př. Jiří Matoušek. Za zmínku stojí i to, že Karel Chadraba mladší složil posuzovatelské zkoušky a stal se tak novým posuzovatelem králíků. Jubilea oslavili př. Ing. Jaroslav Tichý 70 let; Jaroslav Šanda 65 let a Vladimír Dřevo 75 let. V organizačních záležitostech se především hovořilo o termínech výstav v areálu ČSCH ZO Kolín včetně zajištění brigád. Po červnové schůzi následuje jako každý rok 2měsíční prázdninová pauza v jednání výboru. Drobně práce na úpravách areálu však probíhají i o těchto prázdninách.

Odpočatí a dobře naladěni se členové výboru sešli 31.8.2017. Projednalo a schválilo se zajištění dopravy na CV mladých králíků do Lysé n/L., schválilo se zakoupení tetovacích kleští na zakrslé králíky, zakoupení nových podlážek pod klece a zhotovení háčků na visačky na klece a další drobné organizační záležitosti. Hlavním bodem jednání výborové schůze 14.9.17 bylo zajištění podzimních výstav v areálu a to: Okresní výstava – termín konání 4.11. – stavění klecí 28.10., bourání a zároveň stavění pro Výstavu velkých plemen 5.11.2017. Pro klub Vídeňáků stavění 12.11.17. Poté Ing. Radek Dolejš informoval o objednání členských známek na rok 2018 a vyplňování evidenčních listů.

V září byla vylepšena společenská místnost ve správní budově. Vymalovala se, položilo se nové lino na podlahu a zakoupily se nové židle. Pěkně to prokouklo.

V pořadí druhá členská schůze se konala 22.10.2017 ve správní budově ZO ČSCH Kolín. Účast členů byla poměrně dobrá, bylo by dobré získat více mladých chovatelů. Na schůzi bylo uděleno čestné členství v organizaci př. Ing. Jiřímu Cézovi, Josefu Jandákovi, Ladislavu Papežovi, MVDr. Václavu Vlasákovi, Zdeňku Pokornému a Vladimíru Kovalczukovi. Svá životní výročí oslavili – Vilém Holeček 70 let; Miroslava Hrubešová 70 let; Mgr. Bedřich Sixta 75 let;Věra Vojtová 85 let. Všem popřál předseda ZO hlavně hodně zdraví. Mimo to byli přítomní seznámeni s termíny konání výstav a brigádami. Brigáda na Okresní výstavu se uskuteční 28.10., příjem zvířat 2.11.2017. Bourání a zároveň stavění pro výstavu Velkých plemen 5.11.2017, stavění pro Vídeňáky 12. listopadu 2017. Tak jenom budeme doufat, že se přijde podílet co nejvíce našich členů. Dále byl program schůze věnován evidenčním listům a placení příspěvků. Co se týče registrace – dle registrátora Ing. Radka Dolejše bylo registrováno 670 ks zvířat, z toho 186 okresně a 484 kluby. Přítel František Pilař informoval o návštěvě chovatelů z družební organizace SRN u nás. Návštěva se uskutečnila ve dnech 6.-8. října 2017. Předseda družební organizace SRN př. Lother Billert je členem naší ZO. Předseda Jiří Král informoval o dokončených úpravách v areálu ZO, poděkoval přítomným za účast a ještě jednou připomenul přítomným plnění si svých povinností vůči ZO.

Poslední schůze výboru se uskutečnila 9.11.2017. Bylo provedeno zhodnocení Okresní výstavy, která se konala 4.11.2017. Na výstavu bylo prodáno 215 ks vstupenek. Celkem bylo přihlášeno 449 ks králíků, 328 ks holubů, 231 ks drůbeže od 125 vystavovatelů . Králíky posuzovali pod vedením Č. Pozdníka: D. Caithamlová, K. Chadraba, B. Dvořák, Bc. P. Dvořk, Ing. J. Patras, J. Heřmanský a J. Vlastník. Vedoucím posuzovatelů holubů byl V. Záhora, dále posuzovali: K. Klepešta, J. Sčebel, A. Straka a J. Víšek. Drůbež pod vedením J. Bayera posoudili: P. Dvořák, T. Horynka, M. Hradec a J. Nováčková. V horní hale uvítala návštěvníky expozice exotického ptactva doplněná o drobné hlodavce a akvarijní rybky. Svá zvířata předvedlo 14 vystavovatelů. Byly uděleny tři čestné ceny. Na krásný pár eklektusů různobarvých získal čestnou cenu M. Batelka, dále byly oceněny rozely mladého chovatele J. Lněničky a alexandři velcí od J. Macha. Výstava exotů byla pro veřejnost otevřena i během nedělního trhu. Poměrně dost kvalitních zvířat bylo prodejných, což skýtalo dobrou příležitost k nákupu chovných zvířat. Pro členy klubů zde pak byla příležitost nejen ke zhodnocení činnosti, ale zejména k přátelským posezením a setkáním. Během pátečního posuzování výstavu tradičně navštívily děti z MŠ a ZŠ z Kolína a okolí. Od průvodců z řad členů ZO se děti nejen dozvěděly celou řadu zajímavých informací, ale měly možnosti si vybraná zvířata také pohladit a zeptat se na vše, co je zajímalo.

Zázemí poskytla naše ZO i pro další výstavy:

1) 11.11.2017 to byla výstava Velkých plemen. Celkem bylo vystaveno 574 ks králíků z toho 202 ks Belgických obrů, 155 ks Německých obrovitých strakáčů a 217 ks Francouzských beranů.

2) Ve dnech 24.-25.11.2017 uspořádal klub chovatelů Vídeňských plemen Speciální klubovou výstavu společně s klubem chovatelů Novozélandských červených králíků. Vídeňáky obeslalo 39 vystavovatelů s počtem 327 ks králíků. Novozélandských červených bylo vystaveno 176 ks od 20 vystavovatelů. Pěkné ocenění na králíka VŠ získal Ing. Radek Dolejš a to nejlepší 0.1(P0.1) – 95,5 bodů. Protože se tato výstava konala bezprostředně po Celostátní výstavě v Lysé n/L., sešel se proto menší počet zvířat, než byli chovatelé těchto plemen zvyklí. I tak to byla poměrně vydařená výstava.

3) 8.12.-10.12.2017 se konala celostátní výstava českých staváků. Letošní rok byl pro holuby problémový, zejména po stránce veterinární. Řadu chovů holubů „nbavštívila“ ademoviróza – nemoc mladých holubů. To se odrazilo na této výstavě, několik pravidelných účastníků chybělo. Přesto se počet holubů vyšplhal na 1205 ks. Přehlídku českých  staváků ve Štítarech zastoupilo: za Středočeskou pobočku 25 vystavovatelů; Jihočeskou pobočku 8 vystavovatelů; Západočeskou pobočku 10 vystavovatelů; Severočeskou pobočku 6 vystavovatelů; Východočeskou pobočku 11 vystavovatelů; Jihomoravskou pobočku 6 vystavovatelů; Moravskoslezskou pobočku 17 vystavovatelů; Vysočinu 12 vystavovatelů a také 2 zahraniční chovatelé.

Závěrečnou akcí v areálu ČSCH ZO kolín bylo stolní bodování, které se konalo 16. prosince 2017. Králíky posuzoval náš dlouholetý a zkušený posuzovatel králíků a člen naší ZO př. Čeněk Pozdník. Celkem ohodnotil 38 ks zvířat. Podívat se přišlo i mnoho členů bez zvířat a hostů z jiných organizací. Nedílnou součástí bylo i malé občerstvení ve formě obložených mís, teplých i studených nápojů a zákusků ke kávě či čaji. Všem se toto, dá se říci tradiční prosincové klání, velice líbilo, protože se protáhlo až do odpoledních hodin. S přáním hodně zdraví a spokojenosti do Nového roku 2018 se rozcházeli do svých domovů.

 

Rok 2018

Tento rok bude tak trochu rokem výjimečným, je rokem volebním jak pro veřejnost, tak i pro chovatele. Na začátku roku budeme vybírat podruhé v historii naší státnosti svého prezidenta přímo my, občané České republiky a o něco později a to v březnu budou chovatelé volit nové členy výboru ZO ČSCH, na podzim to budou volby do zastupitelstev. Ale nepředbíhejme událostem a vezmeme to postupně od začátku roku.

Burza byla otevřena 7.1.2018 za přítomnosti prodejců i návštěvníků. Další neděli účast na trzích ještě posílila, i když se v tomto termínu konala v Lysé n/L. výstava Náš chovatel. Ze základní organizace Kolín se výstavy konané dne 12.-13.ledna 2018 zúčastnili: Miloš Calda, Ing. Radek Dolejš, Vilém Holeček, Jiří Hovorka, Miroslava Hrubešová, Karel Chadraba ml., Karel Chadraba st., Jiří Král, Vladimír Liska, Jiří Matoušek, František Pilař, Oldřich Šálek, Josef Švehlík, Stanislav Vaněk.

Zde jsou výsledky soutěže okresů Středočeského kraje na výstavě Náš chovatel 12 – 13. 1. 2018 VVL Lysá n/Labem.

Králíci:

Příbram – celkem 2654,0 bodů

Kolín – celkem 2651,0 bodů

Mělník – celkem 2648,5 bodů

Drůbež:

Mělník – celkem 1314,5 bodů

Beroun – celkem 1311,5 bodů

Kolín – celkem 1306,0 bodů

Holubi:

Nymburk – celkem 2671,0 bodů

Kolín – celkem 2656,0 bodů

Benešov – celkem 2650,0 bodů

Celkové pořadí soutěže okresů:

Kolín – celkem 6613,0 bodů

Mělník – celkem 6609,0 bodů

Příbram – celkem 6477,0 bodů

Čestné ceny získali:

Miloš Calda                  – holub český stavák bílý

Vilém Holeček              – holub český voláč sivý pruhový tmavohrotý

Ing. Radek Dolejš        – králík vídeňský modrý, králík vídeňský šedý

Jiří Matoušek               – králík zaječí tříslově černý

 

V měsíci lednu 2018 a to 25.1. zesnul ve věku 80 let přítel Josef Jandák, dlouholetý člen kolínské organizace, chovatel poštovních holubů. Čest jeho památce.

 

Krajská veterinární správa vydala 25.1.2018 Rozhodnutí pro konání svodu vodní a hrabavé drůbeže z chovů evidovaných podle zákona č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) na rok 2018 na nedělní trhy v areálu ZO ČSCH Kolín Štítary.

K 1.2.2018 má naše základní organizace 78 členů, z toho pouze 2 MCH a 6 čestných členů.

V následujících měsících roku se neděje nic výjimečného, trhy se postupně dále rozjíždějí.

Klíčovým bodem roku 2018 je pro ZO ČSCH Kolín měsíc březen, kdy se na výroční členské schůzi dne 17. 3. 2018 konají volby nového výboru. Volil se 9členný výbor a 3členná revizní komise tajným hlasováním. Každý člen ZO obdržel hlasovací lístek s obálkou. Volební komise poté vyhodnotila výsledky. Do nového výboru ZO ČSCH Kolín byli zvoleni tito členové: Jiří Král, Oldřich Šálek, Petr Lněnička, Čeněk Pozdník, Pavel Hrubeš, Vladimír Liska, Miroslav Batelka, Ing. Radek Dolejš, Věra Vojtová. Do revizní komise byli zvolení: Miroslav Beňo, Stanislav Apolen, Václav Kokeš.

V další části VČS byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé základní organizace za rok 2017.

Za odbor drůbeže – př. Jana Nováčková, za odbor králíků – př. Ing.Radek Dolejš, za odbor holubů – př. Vilém Holeček, za odbor exotů – př. Lukáš Kolakovský, nejlepší MCH – Jan Lněnička.

Dále se projednávaly různé organizační záležitosti, plán práce a plán výstav na rok 2018, opravy a úpravy výstavního fundusu. Na závěr schůze bylo schváleno usnesení této VČS. Poté předseda ZO poděkoval přítomným členům za účast a schůzi ukončil.

Od měsíce dubna tedy pracuje nový výbor ZO: předseda Jiří Král, místopředseda Oldřich Šálek, jednatel Petr Lněnička, vedoucí odboru drůbeže Pavel Hrubeš, vedoucí odboru králíků Čeněk Pozdník, vedoucí odboru holubů Vladimír Liska, vedoucí odboru exotů Miroslav Batelka, pokladní Věra Vojtová a registrátor Ing. Radek Dolejš. Revizní komise ve složení: Miroslav Beňo předseda, členové Stanislav Apolen a Václav Kokeš. Tak ať se jim daří zvládat všechny požadavky, kladené na jejich bedra, ke spokojenosti všech chovatelů i prodejců.

V následujících měsících roku je jako vždy na trzích živo. Jsou to ty nejhezčí a nejnavštěvovanější nedělní trhy. Přálo i počasí. Po pracovní stránce se výbor scházel pravidelně a i úklidová četa v areálu pracovala na plné obrátky.

Na konci I. pololetí roku 2018 se konala členská schůze ZO ČSCH Kolín. Důležitým bodem bylo objednávání kroužků pro všechny odbory, za odcházející paní pokladní Věru Vojtovou byla zvolena paní Lucie Ludrová. Řešily se termíny podzimních výstav.

Měsíc červenec a srpen jsou pro všechny prodejce i návštěvníky měsíce relaxu, tak tomu odpovídala i návštěvnost chovatelské burzy. Rušno začalo být zase na začátku září. Výbor měl také dost práce, byly to přípravy na podzimní výstavy v chovatelském areálu. Přípravy probíhaly jak na opravách podlážek, klecí ale i úpravách samotných hal, zajištění posuzovatelů. S termíny byly trošku dohady, ale konečné rozhodnutí je následující:

 

10. 18 – Výstava Klubů velkých plemen králíků

11. 18- Okresní výstava

11. 18 – Speciální výstava klubu chovatelů králíků Vídeňských a spec. výstava klubu králíků Novozélandských červených

– 16. 12 18 – Celostátní výstava klubu chovatelů českého staváka

12. 18 – Stolní posuzování.

Dne 21. 10. 18 se konala druhá členská schůze ZO. Hlavním bodem bylo placení členských příspěvků a evidenční listy chovatelů na rok 2019. Mimo to byla přednesena zpráva registrátora o počtu registrovaných králíků, zprávy jednotlivých odborů a pokladní. Schválilo se uzavření hal pro prodejce po dobu konání výstav. Asi se to některým prodejcům i návštěvníkům trhů nelíbilo, ale je to nejschůdnější řešení, protože prostor mezi výstavami je minimální a bylo by náročné každý týden likvidovat a připravovat i čistit klece a podlážky pro další výstavu. Členů z řad ZO, kteří jsou ochotni spolupracovat, nebo se jakýmkoliv způsobem podílet na těchto akcích příliš není. Chovatelé mladší generace mají problémy v práci a chovatelům starší generace už ubývají síly. Zvažuje se, zda se budou výstavy v tomto množství pořádat.

Nyní několik informací k jednotlivým výstavám v našem areálu ZO ČSCH Kolín:

– Speciální XII. Výstava klubu králíků Beranů, Německých obrovitých strakáčů, Belgických obrů konaná dne 20. 10. 2018. Tato výstava byla přehlídkou těch nejkvalitnějších králíků, které jednotlivé kluby představily. Bylo uděleno několik ocenění: Šampion, Šampionka, Mistr, Mistr klubu, Mistr klubu I., Mistr klubu II., a několik ČC. Takže vystavovatelé i návštěvníci byli určitě spokojeni.

– Okresní výstava drůbeže, králíků, holubů, okrasného ptactva spojená se spec. výstavami klubu chovatelů drůbeže velsumek a vyandotek, klubu chovatelů králíků japonských a zaječích, rozšíř. o expozici králíků moravských bílých hnědookých a českých strakáčů a klubu chovatelů holubů českého voláče sivého se konala v sobotu dne 3. 11. 2018. Celkem výstavu obeslalo 110 vystavovatelů, kteří přihlásili 421 ks králíků, 320 ks holubů, 292 ks drůbeže. Expozice exotů čítala 44 klecí a 23 voliér od 12 chovatelů. Posuzování proběhlo v pátek 2. listopadu. Vedoucím posuzovatelů odboru králíků byl Čeněk Pozdník; vedoucím odboru holubů Vladimír Záhora; vedoucím odboru drůbeže Jaroslav Bayer. I na této výstavě byla zvířata velmi pěkné kvality. Okresní pohár za nejlepší kolekci králíků Vm získal člen ZO ČSCH Kolín př. Čeněk Pozdník.

– Dne 17. 11. 2018 to byla Speciální klubová výstava chovatelů králíků Vídeňských plemen a speciální výstava klubu králíků Novozélandských červených. Vídeňských králíků bylo vystaveno 316 ks od 42 vystavovatelů, Novozélandských červených bylo vystaveno 136 ks od 16 vystavovatelů. Všichni vystavovatelé i zájemci, kteří tato plemena chovají, si jistě přišli na své a odcházeli z této výstavy spokojeni.

– Ve dnech 14. – 16. 12. 2018 Celostátní přehlídka Českých staváků (druhá Nespeciálka). Proč Nespeciálka. Vysvětlení dle předsedy klubu chovatelů holubů Českých staváků př. Karla Beka. Cituji část jeho vysvětlení: ….. „Nezasvěceným se pokusím vysvětlit tento termín. Už téměř 3 desítky let u nás máme svobodu a demokracii. Ale ani za tak dlouhou dobu tyto dvě nejvyšší hodnoty nestačily doklopýtat do ČSCH a do holubářství zejména. Zde stále existují různé zákazy, příkazy, nařízení a omezení, která jsou důsledně kontrolována, a za jejich nedodržení je vyhrožováno různými tresty. Ani o tak pro normálního smrtelníka bezvýznamné věci, jako je způsob posuzování holubů, si pořadatel a vystavovatelé nemůžou rozhodnout sami. Svazoví posuzovatelé mají přísný zákaz (!!!) posuzovat na jiný oceňovací lístek než tzv. evropský. A tak nám nezbylo, než si vyškolit posuzovatele vlastní. Bodové ohodnocení je tak neoficiální a slouží pouze pro potřebu pořadatele“. Více je rozepsáno v Katalogu celostátní přehlídky chovu členů klubu. Celkem bylo vystaveno 1273 ks holubů ze Středočeské, Jihočeské, Západočeské, Severočeské, Východočeské, Jihomoravské, Moravskoslezské pobočky; z Vysočiny a od 3 nečlenů Klubu. Bylo předvedeno i několik novinek ve šlechtění holubů. Zkrátka bylo se na co dívat.

 

– Stolní ocenění dne 22. 12. 2018. Bylo předvedeno 46 ks králíků. Ocenění provedl posuzovatel králíků př. Čeněk Pozdník. Vítězem stolního ocenění se stal 1.0 Vm od chovatele Ing. Radka Dolejše. Odborné posouzení je spojeno s uzavřením stávajícího roku nejen s chovateli, ale i jejich protějšky. Příjemná atmosféra Vánoc se tak promísí chovatelskými historkami samotných chovatelů ale i rodinných příslušníků. Byla to velmi zdařilá a pohodová akce.

Ještě se musíme zmínit o výstavě mimo náš areál a to o 29. Evropské výstavě drobného zvířectva v dánském městě Herningu, v samotném srdci Jutského poloostrova ve dnech 9. – 11. 11. 2018, kde chovatel naší ZO ČSCH Kolín př. Karel Chadraba st. Získal na králíka Rex zakrslý oranžový ocenění Šampion Evropy. K získanému titulu gratulujeme a přejeme hodně dalších chovatelských úspěchů na této úrovni.

Tolik k výstavám. A na závěr, životní jubilea v roce 2018 slavili tito členové organizace: Miroslav Batelka 55 let; Josef Beneš 80 let; Ing. Jiří Céza 80 let; Václav Civín 75 let; Josef Dastych 80 let; Zdeněk Hák 65 let; Ladislav Moravec 70 let; Ladislav Nezbeda 55 let; Ing. Jaromír Petránek 70 let; Václav Šafařík 75 let. Všem jubilantům jsme přáli hlavně hodně zdraví a dostatek sil v chovech svých zvířat.

Jak vidíte sami, věková hranice je někde jinde a tak bychom potřebovali získat do svých řad mladé chovatele. Uvidíme, zda se zadaří. A tím končí rok 2018.

 

 

Rok 2019

 Stejně tak, jako v letech minulých začal chovatelský rok v našem areálu první neděli v měsíci lednu, konkrétně 6. 1. 2019. Kupodivu přijelo i několik prodejců, ale návštěvníků bylo poskrovnu. Výbor začal pracovat již 3. ledna, protože bylo nutné zajistit odvoz zvířat na Krajskou výstavu Náš chovatel v Lysé n/L., konané dne 11. – 12. 1. 2019 a dopravu zpět. Úlohy se zhostil člen naší ZO př. Pavel Kaše se svojí manželkou. Jsou to velice pracovití a obětaví členové, nejen co se týká svozů a odvozů zvířat na výstavy, ale i pomocí na všech akcích pořádaných v naší organizaci. Za to vše jim patří velký dík.

A jak se umístila naše organizace v soutěži okresů Středočeského kraje?

Odb. králíků – 7. místo

Odb. holubů – 2. místo

Odb. drůbeže – 3. místo

Celkové pořadí:     

– 1. místo Nymburk

– 2. místo Kolín

– 3. místo Mělník

Všem zúčastněným chovatelům děkujeme a přejeme i nadále úspěšné odchovy.

Činnost výboru: další schůze výboru se konala v únoru. Př. Radek Dolejš informoval o registraci králíků za rok 2018 – okres 167 ks, klub 482 ks. Byli navrženi nejlepší chovatelé za rok 2018: odbor králíků př. Pozdník Čeněk; holubi – př. Liska Vladimír; drůbež – př. Nováčková Jana; PH – př. Suchánek Vladimír; exot. ptactvo – př. Batelka Miroslav a ml. chovatel – př. Formánek Josef.

Za neplnění si svých povinností vůči ZO bylo navrženo ukončit členství př. Nevyjelovi a př. Kacafírkovi, toto musí odsouhlasit členská základna. Důležitým bodem jednání byla příprava VČS. Ta se uskutečenila 9. 3. 2019 za poměrně dobré účasti členů organizace. Na této VČS byl schválen plán práce, plán výstav, zpráva pokladní, zpráva registrátora, zprávy jednotlivých odborů, zpráva RK. Byl přijat nový člen př. Radek Bechyně, chovatel PH. Na druhé straně bylo ukončeno členství př. Nevyjelovi a př. Kacafírkovi za neplnění si svých povinností. Je to škoda, protože nějaká ta hodina brigády při troše snahy se dá splnit. Světlým bodem VČS bylo vyhodnocení nejlepších chovatelů za rok 2018. Za odbor králíků př. Čeněk Pozdník, za odbor holubů př. Vladimír Liska, za odbor drůbeže př. Jana Nováčková, za odbor PH př. Vladimír Suchánek, za odbor exotického ptactva př. Miroslav Batelka a ml. chovatel př. Josef Formánek.

Na okresní konferenci bylo delegováno 6 členů ZO.

V diskuzi vystoupili zástupci pozvaných organizací – ZO Krakovany, ZO Přelouč, ZO Svinčany, ZO Staňkovice př. Bek za klub Českého staváka. Jiné náměty ani připomínky nebyly, schůzi ukončil jednatel Petr Lněnička.

Další činnost ZO se projednávala do konce prvního pololetí ještě 4x. Došlo k menším změnám u poplatků a to, že poplatek za registraci králíků bude činit 4,- Kč za rodokmen. Byl odsouhlasen příspěvek chovatelům PH 500,- Kč/osoba na vstup do OS Podoubraví. První členská schůze se pak konala 23. června 2019. Projednávaly se organizační záležitosti. Registrátor př. Radek Dolejš informoval o registraci králíků. Paní pokladní Lucie Ludrová informovala o příjmech a výdajích za I. pololetí roku 2019. Př. František Pilař podal zprávu z okresní konference. Předseda př. Jiří Král seznámil přítomné se zřízením věcného břemene na pozemku ZO ŠCH Kolín (naproti Hasičárně) s firmou JON. Byly vyrobeny nové držáky pod podlážky – 30 ks a 20 ks koziček. Ze strany chovatelů nebyly vzneseny žádné připomínky ani náměty, schůzi předseda ZO ukončil. Popřál přítomným hezké prožití léta.

Po letním relaxu pomalu ale jistě jsme vstoupili do podzimu – času výstav. Ve velké hale to bude výstava klubů Velkých plemen, Okresní výstava, přehlídka klubu Českého staváka, ve spolkové místnosti stolní bodování. Pro naši organizaci je stěžejním bodem Okresní výstava drůbeže, králíků, holubů, okrasného ptactva spojená se speciálními výstavami klubů chovatelů drůbeže velsumek a vyandotek; klubů chovatelů králíků japonských a zaječích, rozšířenou o expozici králíků českých strakáčů; klubu chovatelů holubů českého voláče sivého.

Samotné schůze výboru se konaly 29.8., 25.9., 7.11., druhá členská schůze se uskutečnila 13. října 2019. Byli přijati 2 členové – př. Krásová Blanka  a př. Hanzálek Jiří.

Nyní se vrátíme o krůček zpět a to k Okresní výstavě, konané dne 2. 11. 2009 a stolnímu bodování. Výstavu obeslalo 107 chovatelů, z toho 33 našich členů, expozici okrasného ptactva obeslalo 13 chovatelů. Vedoucím posuzovatelů králíků byl Čeněk Pozdník, vedoucím posuzovatelů holubů Záhora Vladimír, vedoucím posuzovatelů drůbeže Bayer Jaroslav. Určitě to byla zajímavá výstava jak pro odborníky, tak pro milovníky zvířat z řad široké veřejnosti. Chovatelství – tiché šílenství – koníček nebo moderně řečeno „hobby“ je to, co nás chovatele naplňuje. Snad se tedy výstava podařila a budeme se těšit na její další ročník v roce 2020.

Stolní bodování se konalo 21. prosince ve spolkové místnosti ZO ČSCH Kolín. Posouzení provedl př. Karel chadraba ml. a využilo jej 44 chovatelů. Celou akci provázela skvělá nálada a skončila až navečer ke spokojenosti všech zúčastněných.

Životní jubilea v roce 2019 oslavili tito členové organizace: př. Miloš Calda, Jiří Hovorka, Pavel Hrubeš, Karel Chadraba st., Jaroslava Kašová, Václav Kokeš, Antonín Syrovátka, Václav Vácha, Stanislav Vaněk. Všem títmo prostřednictvím ještě jednou přejeme pevné zdraví a hodně chovatelských úspěchů v nadcházejícím roce 2020.

 

Rok 2020

Jako v letech minulých, tak i tento rok začíná pro chovatele naší základní organizace účastí na Výstavě Náš chovatel v Lysé nad Labem, konané ve dnech 10. – 11. 1. 2020. Do meziokresní soutěže se přihlásilo 13 okresů včetně Prahy. Umístění v této chovatelské přehlídce, kde bylo více než 2000 holubů, 1500 králíků, 600 ks vodní i hrabavé drůbeže,  je následující:

 

Výstava Náš chovatel Lysá nad Labem leden 2020

 

sledky soutěže okresů Středočeského kraje

Králíci:

       1. Příbram                     2661,5 bodů

       2. Kolín                          2656,0

       3. Mladá Boleslav          2651,5

       4. Nymburk                    2637,0

       5. Benešov                    2626,0

       6. Mělník                        2268,5

 

Holubi:

       1. Nymburk                    2670,0 bodů

       2. Benešov                    2654,0

       3. Praha – město           2653,0

       4. Kolín                          2652,0

       5. Mělník                        2642,0

       6. Praha – západ           2653,0

       7. Příbram                      2623,0

 

Drůbež:

      1. Mělník                         1966,5 bodů

      2. Nymburk                     1943,0

      3. Beroun                        1669,0

      4. Kolín                           1386,0

 

Celkové pořadí:

 

      1. Nymburk                    7250,0 bodů

      2. Mělník                        6877,0

      3. Kolín                          6694,0

 

Z naší organizace získali čestné ceny:

Novák Vlasta – králík VSS

Pilař František – králík VSS

Ing.Dolejš Radek – králík Vm

Heler Jaroslav – králík Zaječí

Chadraba Karel ml. – králík zakrslý černý

Gratulujeme k umístění. Jistě to je povzbuzující začátek nové chovatelské sezóny.

 

 

Kromě účasti na této výstavě se začaly rozjíždět i samotné trhy v našem areálu. Zpočátku tak trochu nejistě, ale následně se vše zabíhalo do vyjetých kolejí.

Schůze výboru byla 2. 1. 2020, 13. 2. 2020 a 5. 3. 2020. Byl odsouhlasen plán výstav, plán práce i program VČS. Předsedové jednotlivých odborů podali informace – př. Liska za odbor holubů – kroužky již byly rozdány; př. Hrubeš za odbor drůbeže informoval o počtu členů vystavujících na výstavách, odbor exotů – tam se v podstatě nědělo nic nového. Registrátor př. Dolejš sdělil, že bylo registrováno za okres cca 212 ks králíků, klubově 602 ks králíků. Dále byl schválen nákup pokladen EET od firmy Dotykačka. Tolik asi ke schůzové činnosti.

A budeme pokračovat dále.

Jaro bylo v plném proudu, chovatelé natěšení, prodejci zvířat, květin, zahrádkářského vybavení dostatečně zásobeni svými produkty a přišlo to, co nikdo nečekal. Vir COVID-19 udeřil znovu a trhy se musely uzavřít. Zpočátku byly uzavřeny haly, burza probíhala na venkovních místech, ale nakonec se muselo zavřít vše. Byla zrušena i výroční schůze organizace. Tato situace trvala cca 2,5 měsíce. To víte, chybělo to všem. Potom svitla malá naděje a nakonec se stal zázrak. Vláda uvolnila nákazová opatření a tak výbor na květnovém zasedání odsouhlasil, že se nedělní trhy otevřou v neděli 21. 6., sice zatím venku a další neděli již i uvnitř hal. Všichni pookřáli. A tak se také mohla uskutečnit 21. června 2020 členská schůze organizace. Přítomné přivítal předseda př. Jiří Král a seznámil členy s programem. Po jeho schválení byla minutou ticha uctěna památka zesnulých členů a to př. Josefa Beneše a paní Jany Líbalové. Dále již následoval klasický program. Jednatel př. Petr Lněnička informoval o dění v naší organizaci. Z evidence členů byli vyřazení pro neplnění si svých povinností a nezaplacení čl. příspěvků př. Jaroslav Cejkhons a Johana Vinšová. Na vlastní žádost ukončili členství př. Ladislav Moravec a př. Josef Pilát. Oproti tomu byli přijati dva noví členové – chovatelé králíků Lucie Tučková a Jan Kotek. Byli vyhlášeni nejlepší chovatelé za rok 2019 a to:

př. Tichý Jaroslav – odbor králíků

př. Novák Vlasta – odbor drůbeže

př. Holeček Vilém – odbor holubů

př. Pokorný Radek – odbor exotického ptactva.

Předseda kontrolní komise př. Beňo přednesl zprávu, z níž vyplynulo, že chod organizace je v naprostém pořádku.

Registrace – př. Radek Dolejš informoval, že za rok 2019 bylo registrováno cca 814 ks králíků.

Pokladna – příjmy výrazně poklesly z důvodu pandemie koronaviru, jinak podrobný výčet všech položek je uveden v pokladní knize.

V diskuzi žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny, předseda př. Král schůzi ukončil a popřál přítomným hezké prožití letních prázdninových měsíců.

Náš areál neosiřel ani po dobu prázdnin, trhy fungovaly, ale pandemie viru se podepsala na všem. Na prodejcích, návštěvnících, kupujících – prostě se všichni obávali setkávat, protože Covid-19 byl, je i nadále zůstává nevyzpytatelný.

Prováděly se nejnutnější opravy a hlavně údržba zeleně. Sekání travnatých prostorů je dost náročné a tak je a byla každá pomoc vítána.

Léto skončilo a je podzim – čas konání tradičních výstav.

Výbor se sešel 10. září. Byly projednány organizační záležitosti, byla schválena oprava střechy na velké hale, výměna umyvadla a instalace průtokového ohřívače v pokladně. Dále byl schválen termín členské schůze na 25. 10. 2020. Přítel Šálek Oldřich informoval, že končí ve funkci správce areálu ke dni 14. 9. 2020. Předseda pochválil paní Černou, paní Nechojdomovou, paní Oupickou, př. Apolena, př. Šálka za zkulturnění sklepních prostor – a to samotné vymalování, instalaci kuchyňského koutu, vč. úklidu. Je to zázemí pro dozor trhu a obslužné pracovnice u vstupu do areálu. Hovořilo se i o termínech podzimních výstav a jejich předběžném zajištění. Ale dlouho jsme se neradovali. Dne 4. října jsme museli svolat mimořádnou schůzi výboru. Na základě opětovného šíření nákazy COVID-19 byly všechny výstavy (naše Okresní listopadová výstava, speciální výstava klubů chovatelů králíků Nč, NoS a Beranů, ukázková expozice klubu holubů Českého staváka) zrušeny. Zatím bylo zrušeno i stolní ocenění králíků. Rovněž tak i členská schůze byla zrušena. Protože však bylo nutné vybrat členské příspěvky a evidenční listy od chovatelů na rok 2021 bylo dohodnuto, že se toto provede dne 25. 10. v pokladně organizace od 7.00 – 9.00 hod. přes výdejní okénka a za dodržení hygienických opatření a rozestupů mezi s sebou. To byla poslední možnost se potkat s chovateli, chvilku si popovídat.

Uzavřely se obě haly, krátce fungoval venkovní prodej ale i ten musel být ukončen. Areál se tak zase zahalil do husté mlhy, ze které cesta ven bude složitá a asi i dlouhá. Nekonaly se výborové schůze, vlastně ani nebylo nic, čím by se výbor zabýval.

Nové světlo se na konci tunelu objevilo v prosinci. Pandemie se zmírnila a tak výbor mohl svolat svoji poslední schůzi a s potěšením konstatoval, že od 6. prosince se opět otevřou brány chovatelského areálu pro chovatele i veřejnost, za dodržení všech hygienických opatření vydaných vládou ČR. Spodní velká hala ale zůstane nadále uzavřená. Uskuteční se i stolní ocenění králíků, pouze pro členy naší orgnizace. To se tedy konalo, ale nebyla to ta akce se správnou atmosférou, na kterou jsme byli zvyklí z minulých let. Zvířata se ocenila, odnesla do přenosných bedýnek a se svým majitelem hned cestovala domů. Žádné posezení a vyhlášení nejlepších oceněných zvířat se tudíž nekonalo. No co se dá dělat.

Závěrem ještě k jubilantům. Životní výročí v roce 2020 oslavili tito členové:

Apolen Stanislav 75 r., Ing. Radek Dolejš 50 r., Drahovzal Josef 80 r., Jiroudek Vladimír 75 r., Kuba Jiří 80 r., Pokorný Zdeněk 90. r., Pozdník Čeněk 75 r., Procházka Jiří 80 r., Vlasák Bohumil 75 r., Vojáček Miroslav 80., Vrána Jaromír 65 r.. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví.

Tak takový byl rok 2020. Snad ten nadcházející bude lepší, a že se vrátíme do normálnějšího stavu a potkáme se na našich chovatelských akcích.

 

Rok 2021

Máme za sebou rok s covidem-19. Nebyl jednoduchý. Počáteční odhodlání a energii přibrzdil náraz na realitu, občas trochu vyčerpávající. Finanční dopady, které situace přinesla a bohužel ještě zřejmě přinese, byly a budou výrazné. Covidová situace zavřela brány chovatelského areálu do konce měsíce března a následně dalších 14 dní ptačí chřipka. 

Nedělní trhy se obnovily od neděle 18. 4. 2021 za dodržení podmínek a opatření stanovených vládou ČR pouze ve venkovních prostorech. S přibývajícími slunečními paprsky začal do areálu proudit i takříkajíc čerstvý vítr. Přibývalo prodejců, návštěvníků – zkrátka zase trhy ožily. Švitoření exotů v hale Mikulce, pípání kuřat, štěbetání housat, vrkání holubů ve velké hale, venkovní prostory zahalené do škály barev okrasných a balkonových květin, zahrádkářské potřeby – to bylo to, co nám všem chybělo a na co jsme se všichni těšili.

Schůze výboru se konala 12. 4. 2021; 20. 5. 2021. Projednávaly se organizační záležitosti. Byl schválen termín konání členské schůze na den 20. 6. 2021. Registrátor ing. Radek Dolejš podal informaci o registraci za rok 2021 – okres 240 ks králíků, klub 329 ks – celkem registrováno 569 ks králíků. Předseda př. Jiří Král informoval, že kluby NoS a Beranů mají zájem ve Štítarech uskutečnit klubovou výstavu. Platí stanovisko organizace, že pronajmeme halu a oni si výstavu sami postaví i zbourají. První pololetí roku 2021 uzavřela členská schůze dne 20 června 2021. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého člena př. Václava Vlasáka. Byl přijat nový člen př. Richter Andreas, chovatel drůbeže a holubů. Předseda kontrolní komise př. Beňo konstatoval, že po dobu ztíženou epidemií covid 19 chod organizace je v pořádku. Dále bylo schváleno, že Okresní listopadová výstava se uskuteční bez účasti klubů z důvodu stárnoucí členské základny a nemožnosti zajistit takto velkou výstavu. Výstava bude dvoudenní a to 6. – 7. 11. 2021. Stolní bodování bylo stanoveno na 18. 12. 2021. Co se týče úprav prostranství – sekání trávy se provádí dle závislosti na počasí, různé drobné opravy, úklid a dezinfekce hal – to je prováděno pravidelně. Brigádníky na tyto práce zajišťuje a kontroluje předseda ZO. V další části roku – v době dovolených a odpočinku se dá říci, že situace byla tak trochu normální, sice ji komplikovala rozličná omezení, přesto proběhla řada kulturních, společenských akcí i trhů. Proto se i chovatelé naší základní organizace těšili na podzimní události – výstavy zvířat. Ale než se dostaneme k naší Okresní výstavě – tak se vrátíme ještě ke schůzové činnosti. Výbor zasedal 2. 9., 7. 10., dále pak 11. 11. 2021. V říjnu 17. 10. 2021 se konala členská schůze. Byly předneseny zprávy jednotlivých odborů, zpráva registrátora, zpráva pokladní. Registrátor registroval za rok 2021 celkem 612 ks králíků. Na vlastní žádost opustili naše řady př. Hanzálek Jiří, Krásová Blanka a Tučková Lucie. Předseda př. Jiří Král přednesl informaci z jednání Evropského svazu na konferenci sekce drůbeže, která se týká zhoršení podmínek dovozu zvířat ze zahraniční z důvodu veterinárních opatření. Členové organizace platili členské příspěvky na rok 2022 a odevzdávali evidenční listy chovaných zvířat. Vyřazeni z evidence ZO byli: př. Jiří Procházka a př. Jaroslav Knížek pro nezaplacení členských příspěvků. Podrobně se projednávali přípravy na okresní výstavu – stavění klecí ve velké hale, příprava malé haly Mikulky, služby u zvířat, tvorba katalogu, zajištění občerstvení, zajištění obslužného provozu, apod.. Další informace se týkala voleb do výboru okresu Kolín. Předsedou byl zvolen př. Karel Chadraba st., pokladní př. Gabriela Pilařová. Za organizaci přejeme, ať se vše daří. Životní jubilea oslavili tito členové organizace: Beňo Miloslav 80 let, Jirovec Zdeněk 80 let,  Kovalczuk Vladimír 80 let, Král Jiří 75 let, Lesák Josef 75 let, Liska Vladimír 70 let, Nováčková Jana 50 let, Novák Vlasta 70 let, Pilař František 65 let, Svoboda Josef 80 let, Štulajter Dušan 80 let, Tvrdík Josef 75 let. Přejeme hlavně hodně zdraví, životní pohody a také trochu toho štěstí.

Nyní něco málo k samotné okresní listopadové výstavě. Jak již bylo předesláno – Okresní výstava se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2021. Výstavu obeslalo 50 vystavovatelů. Expozice králíků byla umístěna ve 151 klecích, expozice holubů byla umístěna ve 181 klecích, expozice drůbeže byla umístěna v 97 klecích. Expozice okrasného ptactva byla umístěna ve 45 klecích a 23 voliérách od 12 chovatelů. Králíky posuzovali – Dvořák Pavel, Bc., Heřmanský Jan, Vanžura Josef. Holuby posuzovali – Klepešta Karel, Sčebel Jiří, Mgr. Víšek Jaroslav. Drůbež – posuzovali Dvořák Pavel ml., Moravec Tomáš. A jaké bylo umístění? Vítězem okresní výstavy se stal Novák Vlasta za králíky, Mazanec Jaroslav za holuby, Král Jiří za drůbež, Batelka Miroslav za exotické ptactvo. Výstavu navštívilo 1. den 139 návštěvníků a chovatelů, 2. den 548 návštěvníků a chovatelů. Celkem bylo prodáno 112 ks katalogů. Poděkování za uspořádání výstavy patří těm členům ZO, kteří spolu s dalšími nadšenci vytvořili pro vystavovatele, chovatele i návštěvníky nejen příjemné prostředí, ale jistě i spoustu nevšedních zážitků a inspirace.  Uvidíme, jaký bude další ročník v roce 2022 protože „opravdových“ chovatelů ubývá a za další, mladí o chovatelství nemají příliš velký zájem, neboť chovatelství je velmi náročná činnost, vyžadující každodenní práci a současný trend zájmové činnosti směřuje do jiných oblastí. Poslední akcí bylo stolní bodování králíků a to pouze pro členy ZO. Ohodnoceno bylo celkem 40 ks králíků dlouholetým, zkušeným a odborným posuzovatelem Čeňkem Pozdníkem. 1. místo získal na králíka zakrslý beran durynský př. Karel Chadraba ml.;  2. místo Novák Vlasta na králíka VSS a 3. místo ing. Radek Dolejš na králíka Vm. Odpoledne proběhlo přátelské posezení a rozloučení se s chovatelským rokem 2021. A to byla poslední tečka roku 2021. Budeme věřit, že ten „dvojkový“ rok 2022 bude alespoň chvalitebný, ideálně výborný, že přinese všem tolik potřebné zdraví, pohodu a samozřejmě hodně chovatelských úspěchů.

 

Rok 2022

Začíná nám chovná sezóna 2022 a tak se otevírají i Štítarské trhy. Prodejní místa, malá i velká hala zatím zejí prázdnotou, přichází pouze několik jedinců chovatelů, kteří trhovou neděli mají vžitou jako víkendovou chovatelskou pouť. Při čaji či kávě se diskutuje o minulém roku, o úspěších či neúspěších v chovech králíků, holubů, drůbeže, exotů a ze všeho nejvíce, zda přihlásit zvířata na výstavu NÁŠ CHOVATEL Lysá n/Labem ve dnech 14. – 15. ledna 2022. Touha zúčastnit se nakonec zvítězila. Výstavu obeslal nebo si vlastně zvířata odvezli sami – př. Hrubeš Pavel, Calda Miloš, Chadraba Karel ml., Chadraba Karel st., Král Jiří, Kuba Jiří. Uskutečnění výstavy byl velký otazník, covidová epidemie míchá kartami ve všech směrech, ale nakonec se vše v dobré obrátilo. Celkem vystavovalo 194 chovatelů. Největší zastoupení měli holubáři, potom následovala expozice králíků a nakonec expozice drůbeže. Krásné čestné ceny získali členové naši Základní organizace Kolín:

  • př. Miloš Calda na holuby Český stavák červený plamínek,

  • př. Karel Chadraba ml. na králíky zakrslý beran černý

  • př. Jiří Kuba na kachny smaragdové a vlašky stříbrně zbarvené

  • př. Jiří Král na velsumky zdrobnělé rezavě koroptví. 

V soutěži  okresů Středočeského kraje se naše organizace umístila:

  • v odboru králíků na   6. místě se ziskem 1502,0 b.

  • v odboru holubů na  3. místě se ziskem 2640,0 b.

  • v odboru drůbeže na 1. místě se ziskem 1964,0 b.

a v celkovém pořadí na 2. místě se ziskem 6106,5 b.

Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v nadcházející chovatelské sezóně. Byla to krásná akce pro všechny příznivce drobnochovatelů. Snad se bude dařit i nám ve Štítarském areálu.

Únor – březen 2022

V měsíci únoru 2022 se výbor zabýval zejména zvýšením ceny vstupného z 10,- Kč na 20,- Kč, dále přípravou VČS. Samotná výroční členská schůze se uskutečnila 12. března 2022 v jídelně bývalého podniku Strojírny Kolín. Tentokráte byla účast členů téměř 100%. Byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé za rok 2021 a to:

Za odbor králíků – př. Ing. Radek Dolejš

Za odbor holubů – př. Václav Civín

Za odbor drůbeže – př. Jiří Král

Za odbor exotů – př. Miroslav Batelka.

Přijali se noví členové – Lukáš Pohanka, Kateřina Nejedlá, Lukáš Chalupník a Anton Poturnay. 

Byl schválen plán práce, plán výstav a stolního bodování, které bylo rozšířeno o posouzení drůbeže. 

Co se týká samotných trhů, je to jako na houpačce. Jednou je návštěvnost a počet prodejců poměrně velká, po druhé zase mizivá. Má na to vliv střídavé počasí, paní zima nechce ustoupit a také neutěšená situace na Ukrajině. Tak trochu jsme si oddychli od covidové pandemie a nyní čelíme velkému zdražování obilí, potravin, pohonných hmot, energií atd.. Prostě všechno souvisí se vším. Snad vše dobře dopadne a budeme se těšit na nové chovatelské přírůstky, vysazování zeleniny, zkrášlování svých domků květinovými truhlíky a také, že se život vrátí do mírových kolejí.

Bohužel i v tomto čase potkala naší základní organizaci smutná událost – dne 28. 3. 2022 opustil naší organizaci přítel Zdeněk Pokorný ve věku 92 let, dlouholetý posuzovatel králíků a chovatel králíků Japonských a dne 30. 3. 2022 paní Alena Melichová, která byla celá léta pracovnicí obslužného provozu. Její malá zavalitá postava a velká výřečnost bude všem chybět. Věnujme jim oběma tichou vzpomínku.

Snad II. čtvrtletí roku 2022 bude po všech stránkách pozitivnější.

Duben 2022 – prosinec 2022

S přibývajícími slunečními paprsky je svět hned veselejší. Najednou se chce přesazovat kytičky, zkrášlovat svá obydlí, terasy, zahrady, balkony dřevinami, skalničkami, chlubit se svými zvířecími přírůstky – a to vše nám poskytuje náš Štítarský areál. Je stále z čeho vybírat a nejen to, prostě popovídat si s přáteli, vyměnit si zkušenosti a nebo si prostě udělat jenom radost.

Výborové schůze se konaly každý měsíc – vždy 1. týden v daném měsíci, výroční členská schůze se uskutečnila  jedna a to 13. března 2022;  členské schůze se konaly dvě – 19. června 2022 a 23. října 2022.

Prováděly se běžné údržby a čištění klecí, sekání travnatých ploch, byly provedeny odbornými firmami revize topidel a hasicích přístrojů.

Velkou akcí byla výměna svítidel vč. kabelového vedení ve velké hale odbornou firmou Jelínek v průběhu měsíce října 2022

Výstavní činnost ČSCH ZO Kolín 1 – Štítary:

V měsíci srpnu 27. – 28.8.2022 se uskutečnila Posvícenská přehlídka drobného zvířectva. Konala se u příležitosti připomenutí 110 let od založení chovatelského spolku v Kolíně. Byla vystavena různá plemena králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Převážně se jednalo o zvířata členů naší základní organizace a chovatelů z organizací na kolínském okrese. Závěr výstavy a zhodnocení bylo provedeno na venkovním posezení s občerstvením. Poděkování za tuto zdařilou akci patří př. Chadrabovi st., př. Chadrabovi ml.,  př. Batelkovi, př. Kotkovi a všem členům ZO, kteří se do této akce zapojili.

Dne 5. – 6. listopadu 2022 se konala Okresní výstava drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva. Zde bylo vystaveno 180 ks králíků, 178 ks holubů, 192 ks drůbeže. Expozice okrasného ptactva byla ve 23 voliérách a 30 klecích a velice hezky doplněna výzdobou. Celkem výstavu obeslalo 54 vystavovatelů. Poměrně dobrá byla i návštěvnost.

V prosinci 19. 12. 2022, se dá řici, že je to už tradice, proběhlo stolní bodování. Největší počet bodů a tím i 1. místo získal králík Vm od chovatele př. Ing. Dolejše, 2. místo získal králík Vm od chovatele Honzy Dostála a na 3. – bronzové příčce  se umístil králík tříslový černý chovatele Jaroslava Tichého. No a na závěr dobré jídlo, dobré pití, káva, vánoční cukroví – to je správná atmosféra pro zakončení chovatelského roku 2022.

Byli přijati noví členové: Bořek Pavel, Bydžovský Tomáš, Chalupník Lukáš, Poturnay Anton, Pohanka Lukáš, Nejedlá Kateřina.

Žívotní jubilea oslavili: př. Vladimír Dřevo 80 let, Vilém Holeček 75 let, Jiří Matoušek 65 let, Miroslava Hrubešová 75 let; Bedřich Sixta 80 let, Stanislav Svoboda 75 let, Oldřich Šálek 70 let, Jaroslav Šanda 70 let, Josef Švehlík 80 let, Jaroslav Tichý 75 let, Jaroslav Heler 50 let a čestní členové Ladislav Papež 85 let, Věra Vojtová 90 let. Do dalších let přejeme všem oslavencům hlavně hodně zdraví.

Zemřeli významní chovatelé a členové organizace Zdeněk Pokorný, Ladislav Liska a Vladimír Kovalczuk.

Je konec roku – nejkrásnější období Vánoce. To je čas, kdy k sobě mají lidé blíž, dalo by se říci, že mají srdce otevřená. Je to také čas, kdy si uvědomujeme, že přichází konec dalšího roku a začínáme bilancovat rok, který právě končí. Nebylo to vůbec jednoduché, přešel covid, a když už se zdálo, že bude líp, začala válka Ruska s Ukrajinou. Situace značně ovlivnila životy lidí ve světě, v České republice a zasáhla každého z nás. Energetická situace a s ní přicházející zdražování vnesla do našich životů nejistoty a obavy z budoucnosti. Proběhly komunální volby. I naši organizaci čekají změny. V měsíci březnu 2023 se budou konat volby nového výboru, kontrolní komise ZO ČSCH Kolín. Je nutné si uvědomit, že členové výboru a kontrolní komise, i přes některé názorové neshody, jsou tu pro všechny chovatele, a proto musí hledat společné cíle a cesty, jak těchto cílů dosáhnout. Předpokladem úspěchu by mělo být spojovat chovatele a nevytvářet jakékoli mezilidské příkopy. Uvidíme, zda se to podaří.

Přejeme všem hodně chovatelských úspěchů a hlavně zdraví v nadcházejícím roce 2023.