Polabská výstava

Okresní výstava a speciálky v Kolíně

Dne 6.11.2010 proběhla v Kolíně – Štítarech okresní výstava králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva, rozšířená o speciální výstavy klubů chovatelů králíků zaječích, moravských bílých hnědookých, japonských a klubů chovatelů drůbeže plemen vyandotka a velsumka.
Celkem bylo vystaveno 285 králíků, 295 holubů, 252 ks drůbeže a na 260 ks exotického ptactva. Posuzování proběhlo 5.11.2010. Králíky posuzovali: D. Caithamlová, M. Pavelka, Č.Pozdník, P. Sirotek a J. Vlastník, holuby H. Dufek, D. Hrubá, Z. Musil a J. Bíroš, drůbež
J. Bayer, R. Bayer, J. Nováčková a J. Vilhelm. Hodnocení exotického ptactva se zhostili místní posuzovatelé V. Dřevo a J. Svoboda.
V horní hale uvítala návštěvníky expozice exotického ptactva doplněná o drobné hlodavce a akvarijní rybky. Mimo jiné bylo vystaveno 25 drobných exotů, 14 kanárů, 17 kříženců evropského ptactva a ptáků přírodních, 17 křepelek, 47 andulek- z toho 8 výstavních, 4 exotičtí holoubci, 14 bažantů, 6 koroptví, 5 čírek a kolekce 11 ks vodní okrasné drůbeže. Papoušky prezentovalo 27 malých, 16 středních a 60 velkých druhů. Svá zvířata předvedlo 16 vystavovatelů. Bylo uděleno 5 čestných cen. Získali je exotičtí holoubci V. Holečka, amazonek černohlavý V. Váchy, papoušek kouřový L. Kolakovského, kolekce vodní drůbeže prezentovaná mandarinkami, berneškami a husami indickými L. Karbana a kříženci kanár x stehlík P. Senohrábka. Zajímavostí bylo vystavení evropského ptactva (vše s osvědčením o vzetí do evidence). Zejména děti z MŠ a ZŠ, kterých přišlo v pátek opravdu hodně, měly možnost si z blízka prohlédnout stehlíka, čížka, zvonohlíka, koroptev nebo křepelku. Z velkých papoušků zaujali amazoňani panamští a žakové. Výstava exotů byla pro veřejnost otevřena od 5.11. až do neděle 7.11.
Výstavu králíků zahajovali velcí světlí stříbřití (8) poměrně vyrovnané kvality, následovaly činčily velké(6), vídenští modří(12), černí(4) a šedí(10). Dále se představili novozélandští červení(10), novozélandští bílí (6), burgundští (15) a kalifornští (7). Následovalo 44 ks japonských králíků šesti vystavovatelů, z nichž vynikla především v kvalitě srsti zvířata Z. Pokorného. Český strakáč byl vystaven v barvě černé a divoké (9), 5 králíků durynských bylo velmi dobré kvality. V rámci speciálky Mbh bylo představeno 25 zvířat tří chovatelů. Králíci zaječí (50ks) sedmi vystavovatelů byli k vidění ve zbarvení divoce ohnivém, tříslově černém a tříslově modrém. Malá plemena byla zastoupena holandským havanovitým (1), ruským černým (2) a tříslovým černým (5). Následovali zakrslí berani perloví (7) a jeden japanovitý. Hermelíni červenoocí byli až na výjimky spíše průměrné kvality. V zakrslých barevných zaujali zejména dva japonští, dále byli prezentováni v barvě divoké, siamské žluté, tříslové havanovité a bílopesíkaté (č,m,hav). Raritou výstavy bylo předvedení nadějné novinky. Šlo o dvě samičky zakrslé zaječí bílé červenooké. Závěr expozice králíků patřil rexům modrým, dalmatinským strakáčům, kuním modrým a ze zakrslých rexů pak bylo vystaveno po jednom kastorexu, bílém červenookém, modrém, činčilovém a sedm dalmatinských strakáčů černých.
Okresní pohár na nejlepší kolekci získal př. Zdeněk Pokorný na králíky japonské (378,5b.). Čestné ceny získali: F. Pilař – Vss, Č. Pozdník -Vm (378,5b.), R. Dolejš-Vš, B. Kubík – Nb, P. Lněnička -Bu, na japonské králíky dále P.Bartoň, M. Třešňák a J. Franc. Na 1,0 ČSč 95,5b. získal čestnou cenu J. Hovorka a na pěknou kolekci durynských S.Vaněk. Nejlepší kolekce Mbh patřila M. Melcrovi. V rámci speciálky králíků zaječích byla oceněna zvířata J. Jíchy, J. Petrsíka, Č. Pozdníka a J. Hujíčka, který získal celkem za ocenění 4x 95 b. čtyři č.c. – dvě na divoce zbarvené a dvě na tříslově černé zaječáky. Další čestné ceny získal A. Flieger na Tč, M. Lhotka na Heč 95,5b., N. Melcrová- Zbíč, J. Nováčková – MRex (377,5b.) a I. Laubová ZDSč.
V rámci expozice holubů byla vystavena následující plemena: čínský racek (8), staroholandský kapucín (4), parukář (4), kudrnáč (12), česká čejka rousná (4), prácheňský káník (17), moravský pštros (72), koburský skřivan (7), benešovský holub (2), polský rys (4), texan (9), gigant (17), modena (11), king (47), německý výstavní (5), poštovná holub (25), slezský voláč (10), český voláč sivý (5), český stavák (40). Vítězný okresní pohár získal V. Civín na giganty. Dále čestné ceny získali: J. Havrda -čínský racek 95b., staroholandský kapucín 95b. a kudrnáč červený bělouš 95b., S. Darius prácheňský káník modrý šupinatý 95b., J.Tuček – česká čejka rousná modrá šupkatá 95b. a moravský pštros černý 95b. Na moravské pštrosy získal čestnou cenu: J. Beneš – modrý, J. Jiránek – modrý černopruhý, K. Chadraba a J. Procházka – modrý bezpruhý, J. Drahovzal a O. Šedina- červený, Č. Pozdník – žlutý. Kvalitní modeny schietti patřily J. Charvátovi a J. Ouředníkovi. Mezi kingy patřili nejlepší jedinci F. Šimkovi (bílý), J. Herčíkovi (dominant), B. Vlasákovi (žlutý). Kvalitní slezské voláče předvedl Č. Pozdník, české voláče sivé pak K. Lacina ( modré sedlaté), V. Liska (žluté sedlaté) a M. Calda (bílý červený plamínek).
Expozice drůbeže zahrnovala 11 ks vodní drůbeže, dvě krůty, tři perličky, 9 křepelek a 227 ks kura. Z vodní drůbeže vystavovatele M. Jordy byly zastoupeny kachny čárkované, orpingtonské, ruánské a pižmové divoce zbarvené. Na pižmového kačera oc. EL 95b. byla udělena čestná cena. Krocan krůty bílé stejného majitele získal taktéž ocenění EL 95 b. a č. cenu. Další čestnou cenu získala perlička světle modrá L. Václavíka. Kur domácí byl v rámci okresní výstavy prezentován plemeny: minorka – č. cenu na slepici obdržel R. Kysilka, vlaška koroptví, amrokska, hempšírka, šumavanka, araukana (bílá, černá,modrá a divoce zbarvená)-č. cena udělena na kohouta ARdz SE 98b. J. Nováčková, zdrobnělá česká slepice zlatě kropenatá- č.cena M. Jorda, zdrobnělá hamburčanka stříbrná černě tečkovaná, zdrobnělá rýnská slepice – č. cena Č. Pozdník, zdrobnělá vlaška porcelánová, zdrobnělá faverolka, zdrobnělá hempšírka – č. cena B. Kubík, zdrobnělá plymutka černá a koroptví vlnitá, zdrobnělá hedvábnička bílá, zdrobnělá holanďanka, zdrobnělá maranska a antverpský vousáč v šesti barevných rázech – č. cena na černobílé O. Šálek. Závěr expozice patřil japonským křepelkám masným divoce zbarveným a zlatě zbarveným – č. cena J. Nováčková.
Speciální výstava vyandotek zahrnovala 9 velkých ve zbarvení zlatém černě lemovaném, zlatém bíle lemovaném a stříbrně koroptvím vlnitém od tří vystavovatelů. Zdrobnělých vyandotek bylo vystaveno 65 ks v devíti barevných rázech od 11 vystavovatelů. Pohár na 0,1 SE 98 b. byl udělen na z.vyandotku bílou R. Kysilky, 1,0 žíhaného kohouta P. Tučka, který zároveň získal i okresní pohár na nejlepší kolekci z. vyandotek stříbrně koroptvých vlnitých ( 95,96,95,5b.). V expozici klubu velsumek nebyly tentokráte zastoupeny velsumky velké. Prezentováno bylo 62 ks zdrobnělých rezavě koroptvích od jedenácti vystavovatelů. Pohár na nejlepšího kohouta EL 96 získal Z. Kohout, na slepici EL 95 pak V. Martínek. Další čestné ceny získala zvířata P. Kancnýře, J. Krále (2x) a V. Martínka.
Výstavy se zúčastnilo 115 vystavovatelů. Poměrně dost kvalitních zvířat bylo prodejných, a tak byla příležitost k nákupu chovných zvířat a také řadě přátelských setkání. Další výstavu, tentokráte pouze králíků, pořádá ZO Kolín 4.12.2010.

J. Nováčková