5.11.2011

     Listopadová výstava v Kolíně

Dne 5. listopadu 2011 se uskutečnila okresní výstava drobného zvířectva v Kolíně-Štítarech.

Tradičně byla doplněna speciálními výstavami klubů chovatelů králíků japonských, moravských bílých hnědookých, zaječích a klubů chovatelů drůbeže velsumek a vyandotek.

Pátečního posuzování se zhostilo 7 posuzovatelů králíků (D. Caithamlová, J. Heřmanský, J. Kvapil, J. Michel, M. Pavelka, Č. Pozdník, J. Vlastník), 5 posuzovatelů holubů (S. Brückner, M. Kafka, J. Sčebel, A. Straka, V. Záhora), 5 posuzovatelů drůbeže (J. Bayer, R. Bayer, L. Mojžíš, J. Nováčková, J. Vilhelm) a 2 posuzovatelé okrasného ptactva(V. Dřevo a J. Svoboda). Páteční posuzování bylo, stejně jako loni, bezplatně zpřístupněno dětem okolních mateřských a základních škol.

Výstava byla opět ve dvou halách, přičemž v horní byla expozice okrasného ptactva a drobných hlodavců. Droboť byla vystavena v 48 klecích, z nichž k nejzajímavějším exponátům patřili, mimo jiné, kříženci kanára a stehlíka P. Senohrábka. Papoušci byli vesměs vystaveni ve 23 voliérách. Výstavu exotů dokreslovalo pěkné aranžmá velkých voliér s bažanty, čírkami, berneškami a mandarinkami. Celkem bylo vystaveno 351 ptáků od šestnácti chovatelů. Bylo uděleno pět čestných cen, které získali: V. Vácha na amazoňany surinamské, J. Mach na alexandra malého, V. Dřevo na zebřičky, J. Svoboda na výstavní andulky a L. Karban na kachničky mandarinské. Doplňkovou expozici akvarijních rybek a drobných hlodavců, která zaujala především děti, připravil L. Kolakovský.

Dolní hala patřila králíkům, drůbeži a holubům. Svá zvířata zde prezentovalo 106 vystavovatelů. Vystaveno bylo 344 ks králíků třiceti plemen, 341 ks holubů bylo prezentováno 23 plemeny a drůbež prezentovalo 278 zvířat (6 ks kachen, 3 perličky, 9 křepelek japonských masných a 260 ks kura zastoupených ve 22 plemenech).

V rámci okresní výstavy králíků patřily k nejpěknějším kolekce vídeňských černých V. Lisky oceněná 379 b., vídeňských modrých R. Dolejše oceněná 378,5b., havan J. Pelanta oc. 379,5 b. , zakrslých stříbřitých černých Č. Pozdníka 377 a 282,5b.  Za zmínku jistě stojí i jednotlivci, z nichž většina dosáhla na čestnou cenu: 1,0 novozélandský bílý B. Kubíka 95,5 b., 1,0 český strakáč železitý J. Vlastníka 96 b., 1,0 stříbřitý černý J. Donáta 95,5 b., dva samci třísloví černí Z. Kohouta ocenění 95 b., 1,0 zakrslý divoce zb. oc. 95 b. mladé chovatelky N. Melcrové, 1,0 rex modrý  oc. 95,5 b. J. Koska. Zajímavé byly i K. Chadrabou vystavené novinky v podobě zakrslých zaječích  ve dvou barevných rázech.

Speciální výstava králíků japonských čítala 37 zvířat pěti vystavovatelů. Nejlepší zvířata patřila P. Bartoňovi, Z. Pokornému a V. Schlosserovi. Speciálka moravských bílých hnědookých představila 27 zvířat pěti chovatelů. Nejlepší zvířata předvedl P. Bičák, který defacto posbíral všechny čestné ceny a poháry. Expozice klubu chovatelů králíků zaječích byla tentokráte nejpočetnější – čítala 102 ks od deseti vystavovatelů. Nejvyrovnanější kolekci (378b.) divoce ohnivě zbarvených vystavil Č. Pozdník. Mezi jednotlivci získali v tomto barevném rázu 95 b. samci J. Jíchy, Č. Pozdníka, M. Pavelky a A. Smrčka. Pouze tři samice dosáhly na 95 b. Šlo o zvířata z chovu J. Krále, J. Jíchy a J. Petrsíka. V tříslově černé a modré barvě bylo vystaveno po pěti zvířatech, přičemž nejlepší zvířata patřila J. Petrsíkovi.

Expozice holubů byla velmi rozmanitá nejen zastoupenými plemeny, ale i početnou řadou jejich barevných rázů. Nejlépe oceněná zvířata: rakovnický válivý rejdič 94b. L. Papež, parukář červený 95 b. S. Haták, kudrnáč červený bělouš 95 b. J. Havrda, česká čejka rousná modrá šupkatá 95 b. J.Tuček, prácheňský káník modrý bělopruhý 95b. S. Darius, moravský pštros černý šupinatý 95 b. V. Váňa, mor. pštros červený 95b. J. Drahovzal, polský rys modrý bělopruhý 95 b. M. Šec, gigant modrý pruhový 95b. V.Civín, modenka gazzi modrá J. Charvát, modenka bílá 95 b. K. Chadraba, dragoun modrý černopruhý 95b. S. Darius, německý výstavní červený 95b. A.Kloz, brněnský voláč černý 95b. F. Houdek slezský voláč červený bělouš 95b. Č. Pozdník, český stavák černý 95b. M. Calda,  ČS žlutý sedlatý 95b. M. Calda a V.Liska, ČS bílý červený plamínek 95 b. M. Calda, český voláč sivý pruhový tmavohrotý 95b. V. Holeček, poštovní holubi J. Jandáka a J. Lesáka oc. 95b.

Okresní výstavu drůbeže zahajovaly kachny. Nejlíbivější byly zakrslé bílé L. Rezka oc. 95 a 94b. Pěkné byly i perličky světle modré chovatele L.Václavíka. Z novinek bylo na výstavě možné spatřit slepice eikenburgerské v barvě bílé i černé a černé kosovské kokrháče. Velmi pěkné byly zdrobnělé rýnské slepice Č. Pozdníka oceněné 96,5 a 95,5 b. a zdrobnělé vlašky R. Kysilky.

V rámci speciální výstavy velsumek byla vytavena pouze jejich zdrobnělá podoba (41 ks). Nejkvalitnější dvě kolekce ( 285 a 284,5b.) patřily V. Martínkovi. Další pěkná zvířata vystavil J. Král a J. Dobrovolný. Speciálka vyandotek zahrnovala 17 ks velkých, z nichž nejlepší byla černá slepice P. Tučka oceněná 95b. a stejně ohodnocená zlatá černě lemovaná V. Váni. Zdrobnělé vyandotky (90 ks) byly prezentovány osmi barevnými rázy. Nejlepším zvířetem byl bílý kohout R. Kysilky oc. 98 b. ( z kolekce 286b.). Tradičně kvalitní zvířata vystavil  P.Tuček (žíhaná – kolekce 285b., stř.koroptví vlnitá – 286,5b.).

Touto výstavou však ještě sezóna v Kolíně nekončí. Následují ještě další tři – 12.11. Speciální výstava NoS, FB a BO, 3.12. Místní výstava králíků se speciálkami klubu ČS, ČA a Hb, Nč a králíků zakrslých. Poslední výstavou je tradičně 9.-11.12.- Celostátní speciální výstava holubů českých staváků.

                                                                                                                                                    -jn-