Okresní výstava a speciálky v Kolíně

V sobotu 4.11.2017 se v Kolíně – Štítarech uskutečnila okresní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva. Zároveň proběhly speciální výstavy klubů chovatelů králíků japonských, moravských bílých hnědookých a zaječích. K vidění byla i rozšířená expozice českých strakáčů. V rámci klubů chovatelů drůbeže proběhly speciální výstavy velsumek a vyandotek. U holubů pak  klubová výstava českých voláčů sivých.

Celkem bylo přihlášeno 449 králíků, 328 holubů, 231 ks drůbeže. Exotické ptactvo bylo prezentováno 50 klecemi a 26 voliérami. Posuzování proběhlo 3.11.2017. Králíky posuzovali pod vedením Č.Pozdníka: D.Caithamlová, K.Chadraba, B.Dvořák, Bc.P.Dvořák, Ing.J.Patras, J.Heřmanský a J.Vlastník. Vedoucím posuzovatelů holubů byl V. Záhora, dále posuzovali: K.Klepešta, J.Sčebel, A.Straka a Mgr.J.Víšek. Drůbež pod vedením J.Bayera posoudili: P.Dvořák,T.Horynka, M. Hradec a  J.Nováčková.

V horní hale uvítala návštěvníky expozice exotického ptactva doplněná o drobné hlodavce a akvarijní rybky. Svá zvířata předvedlo 14 vystavovatelů. Byly uděleny tři čestné ceny. Na krásný pár eklektusů různobarvých získal čestnou cenu M. Batelka, dále byly oceněny rozely mladého chovatele J. Lněničky a alexandři velcí J. Macha. Výstava exotů byla pro veřejnost otevřena i během nedělního trhu.

 Výstava králíků představila plemena: moravský modrý (č. cenu získal S.Čermák), velký světlý stříbřitý (č.ceny: J.Švehlík, V.Novák), činčily velké, vídeňský modrý (dvě špičkové kolekce oc. č. cenou vystavil Č.Pozdník a jednu R.Dolejš), vídeňský černý, vídeňský modrošedý, vídenský šedý (č.cena: R.Dolejš), český albín. Dále následovali novozélandští červení, kolekce novozélandských bílých, králíci burgundští (č.cena P.Lněnička), kuní velcí, kalifornští a durynští.

V rámci speciálky japonských králíků bylo dodáno 49 ks od šesti vystavovatelů, z nichž vynikla především zvířata M.Pfeifera a P.Bartoně. Na konci expozice byli k vidění i dva rexi japonští. Expozice králíků českých strakáčů představila 28 zvířat. ČS byl vystaven v barvě černé, modré, žluté, želvovinové, divoké, železité a černožluté (čestná cena L.Hrstka).

V rámci speciálky moravských bílých hnědookých bylo představeno 41 zvířat osmi chovatelů. Nejlepší zvířata patřila M.Zbraňkovi, P.Bičákovi, L.Šujanovi (nejlepší 0,1 oc. 95,5 b.), M.Kaiserovi a I.Kargerovi.  

Králíci zaječí byli v rámci speciální výstavy nejpočetnější –  91ks od čtrnácti vystavovatelů. Byli k vidění ve zbarvení divoce ohnivém, tříslově černém (16) a tříslově modrém (2). Nejlepší kolekci (382b.) předvedl Č.Pozdník, dále získali č. cenu: J. Petrsík a M. Kulíšek. Na tříslově černé získal dva poháry J.Matoušek a na modře tříslové pak J.Petrsík.

Malá plemena byla zastoupena českými červenými, holandskými havanovitými, tříslovými černými (č. cena A. Flieger). Následovali čtyři hermelíni modroocí, zakrslí hototští bílí (č.cena J. Vinšová), z.bílopesíkatí černí a z.ruští černí. Závěr expozice králíků patřil krátkosrstým plemenům – kastorexům, rexům činčilovým (č.cena K.Chadraba) a činčilovým modrým, dalmatinským strakáčům černým a černožlutým. Dále byl vystaven rex oranžový, rex černý a rex kuní modrý, zakrslý kastorex, zakrslý rex oranžový, zakrslý rex činčilový, zakrslý rex černý (č.cena K.Chadraba) a zakrslý dalmatinský strakáč černý. Okresní pohár na nejlepší kolekci králíků získal Čeněk Pozdník – Vm (384b.).

V rámci expozice holubů byla vystavena následující plemena: říman, mondén (č.cena na červeného F.Sykáček), moravský pštros (č. ceny získal V. Liska na červeného, V. Civín na žlutého, J. Beneš na černého, J. Vrána na modrého a K. Chadraba na modrého bělopruhého), prácheňský káník (č.cena na modrého bělopruhého S.Darius), polský rys (č. cena  na stříbřitého šupinatého J. Dastych), koburský skřivan, benešovský holub, king bílý, hesenský voláč (č.cena  černý stříkaný J. Havrdy), český stavák (č. ceny: V. Liska – červeně sedlatý a žlutý sedlatý, M.Calda – bílý a červený plamínek).

Expozice českých voláčů sivých čítala 67 ks v šesti kresebných rázech. Nejlepší zvířata představili: V.Holeček – pruhový, J.Mazal – pruhový tmavohrotý a J.Sčebel – kapratý.    

Následovaly české čejky rousné ( č.cena J.Tuček na modré bělopruhé), čínští holubi, parukáři, kapucíni (č.cena na žluté J. Havrda), kudrnáči (č. cena na červeného bělouše – J. Havrda) a pávíci. Vítězný okresní pohár získal Josef Havrda na kapucíny. Expozice drůbeže zahrnovala 15 ks vodní drůbeže a 216 ks kura. Z vodní drůbeže byla nejlepší husa česká oc. 98,5 b. vystavovatele O. Šálka. Dále byly zastoupeny husy landeské, pomořanské, kachny indičtí běžci, zakrslé kachny bílé a čárkované a pižmovky černě sedlaté. Kur domácí byl v rámci okresní výstavy prezentován plemeny: česká slepice zlatě kropenatá, minorka, vlaška, ayam cemani, australka, forverka, hempšírka, maranska, plymutka, rodajlendka (č. cenu získal L.Nezbeda), sasexka, araukana dz (č.cena 284b.-J. Nováčková), zdrobnělá barneveldka (č. cena V. Novák), zdrobnělá hempšírka, zdrobnělá plymutka, zdrobnělá holanďanka (č. cena 285 b.- J. Nováčková), antverpský vousáč a bantamka černá (č. cena J. Baka). Okresní pohár na nejlepší kolekci drůbeže získala Jana Nováčková na zdrobnělé holandské chocholaté slepice.

Speciální výstava vyandotek zahrnovala 19 velkých, ve zbarvení stříbrném černě lemovaném, zlatém bíle lemovaném, zlatém černě lemovaném a bílém kolumbijském, od pěti vystavovatelů. Nejlepší kohout bílý kolumbijský oc. 95b. patřil O. Šálkovi. Pěkné kolekce stříbrných černě lemovaných vystavil M. Robovský (278,5 b.) a J. Nováčková (279,5 b.). Zdrobnělých vyandotek bylo vystaveno 49 ks v osmi barevných rázech od sedmi vystavovatelů. Poháry a č. ceny získali: J. Pichl a J. Baka na černé, J. Pichl na černé bíle skvrnité – nejlepší kolekce 283,5b. a V. Navrátil na zWstřkvl. 

V expozici klubu velsumek byly zastoupeny velsumky velké 10 zvířaty. Pohár získaly modře rezavě koroptví S. Kulandy. Zdrobnělých velsumek bylo prezentováno 55 ks od třinácti vystavovatelů. Nejlepší rezavě koroptví velsumky vystavil P. Kancnýř, J.Věříš a J. Baka. Čestnou cenu obdržela i stříbrně koroptví stříbroprsá slepička J. Dobrovolného.

Výstavy se zúčastnilo 125 vystavovatelů. Poměrně dost kvalitních zvířat bylo prodejných, což skýtalo dobrou příležitost k nákupu chovných zvířat. Pro členy klubů zde pak byla příležitost nejen ke zhodnocení činnosti, ale zejména k přátelským posezením a setkáním.

Během pátečního posuzování výstavu tradičně navštívily děti z MŠ a ZŠ z Kolína a okolí. Od průvodců z řad členů ZO se děti nejen dozvěděly celou řadu zajímavých informací, ale měly možnost si vybraná zvířata také pohladit a zeptat se na vše, co je zajímalo.

                                                                                                                                                  -nov-