Okresní listopadová výstava

Okresní výstava a speciálky v Kolíně

Dne 7.11.2015 se v Kolíně – Štítarech uskutečnila okresní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva. Zároveň proběhly speciální výstavy klubů chovatelů králíků japonských, moravských bílých hnědookých, zaječích a k vidění byla i rozšířená expozice českých strakáčů. V rámci klubů chovatelů drůbeže proběhly speciální výstavy vyandotek a velsumek. U holubů pak speciální výstava klubu chovatelů českých voláčů.

Celkem bylo přihlášeno 356 králíků, 329 holubů, 217 ks drůbeže a na 218 ksexotického ptactva. Posuzování proběhlo 6.11.2015. Posouzení králíků pod vedením Č. Pozdníka provedli: D. Caithamlová, K. Chadraba, J.Michel, J. Nováčková, Ing. J. Patras a J. Vlastník. Vedoucím posuzovatelů holubů byl V. Záhora. Posuzovali: H. Dufek, J. Sčebel, A. Straka a Mgr. J. Víšek. Drůbež pod vedením J.Bayera posoudili: P. Dvořák, L. Mojžíš a J. Vilhelm.

V horní hale uvítala návštěvníky vkusně vyzdobená expozice exotického ptactva doplněná o drobné hlodavce a akvarijní rybky. Bylo vystaveno 20 zebřiček, 20 kanárů, 38 andulek, 10 agapornisů, 12 kakariků, 9 papoušků zpěvavých, 14 hrdliček, 4 papoušci královští, 3 amazoňané modročelí, 6 alexandrů malých, 25 rozel a 20 korel, po páru pyrur žlutoprsých, bourků,čínských křepelek, mníšků, papoušků nádherných, rozel rubínových, amazonků černohlavých, alexandrů čínských, žaků a elektusů různobarvých. Dále zaujalo 6 bažantů stříbrných, 3 pávi, 8ks okrasných kachniček. Svá zvířata předvedlo 13 vystavovatelů. Bylo uděleno 6 čestných cen. Získala je kolekce kanárů R. Prejzy, z malých papoušků pyrury žlutoprsé J. Macha, ze středních papoušků rosely žlutohlavé V. Dřeva. Dále byla oceněna kolekce pávů J. Kašové a čestnou cenu získal i mladý chovatel J. Lněnička. Čestnou a zároveň vítěznou cenu získal M. Batelka za elektuse různobarvé. Výstava exotů byla pro veřejnost tradičně otevřena až do nedělního trhu.

Výstavu králíků zahajovali francouzští berani 1ks divoce zbarvený a 1 ks železitý. Následovalo: 14 ks moravských modrých (č. cenu získal S. Čermák), 25 ks velkých světlých stříbřitých poměrně vyrovnané kvality (č.ceny: F. Pilař, J. Švehlík, V. Novák), 3 ks činčily velké, 2 meklenburští strakáči černí, 4 vídenští modří (č. cena M. Pfeifer), 7 vídenských šedých (dvě č.ceny: E. Šindelářová). Dále 12ks novozélandských červených (č.cena: J. Švarc), 9 novozélandských bílých (č.ceny: B. Kubík a V.Vávra), 9 burgundských, 13 králíků kalifornských a 1 český luštič.

Speciální výstava japonských králíků představila 32 ks od šesti vystavovatelů, z nichž vynikla především zvířata M. Pfeifera. Získal poháry na nejlepší samici a nejlepší kolekci (378,5b.). Pohár na nejlepšího samce oc. 95,5 b. získal P. Bartoň. Bylo uděleno sedm čestných cen: dvě č. ceny získal Z. Pokorný, tři č. ceny R. Vitásek a po jedné P. Bartoň a M. Pfeifer. Speciálka japonských králíků byla doplněna ještě třemi kusy zakrslých beranů japanovitých a 6 ks zakrslých japonských (č.cena Z. Kopecký). Raritou byla ukázka neoficiálního šlechtění japonského králíka v barvě bílo- havanovité ing. J. France. Šlo o zvíře velmi líbivé zejména svým typem.

Český strakáč byl vystaven v barvě černé (31), modré (1), havanovité (1), žluté (2), divoké (6),železité (1) a černožluté (6). Pohár na nejlepší kolekci získal J. Procházka, č. ceny pak J. Pospíšil na 1,0 95 b., J. Vlastník na 0,1 ČSžel 95b.aj. Tuček na 1,0 ČSčž oc. 96 body.

V rámci speciálky moravských bílých hnědookých bylo představeno 38 zvířat šesti chovatelů. Nejlepší zvířata patřila P. Bičákovi, který získal všechny tři poháry určené na nejlepší kolekci, samce i samici. Čestnou cenu získal ještě samec M. Kaisera oc. 94,5b. Po stránce kvality lze říci, že zvířata pěkná v typu a tvaru se potýkala s výskytem tmavých chloupků (zejm. v lemech uší, ale i na zádi), oproti tomu zvířata vynikající v barvě měla hodně tvarových nedostatků zejména v utváření zádě.

Speciální výstava králíků zaječích čítala 54ks zvířat od deseti vystavovatelů. Byli k vidění ve zbarvení divoce ohnivém (47), tříslově černém(4) a tříslově modrém (3). Nejlepší kolekci (381,5b.) a nejkvalitnějšího samce (96b.) předvedl Č. Pozdník, nejlepší samice patřila M. Kulíškovi. Dále získal č. cenu: J. Jícha, J. Král a M. Kulíšek. Na zaječí tříslově černé získal pohár za nejlepší samici a samce J. Petrsík.

Malá plemena byla zastoupena osmi českými červenými. Čestnou cenu získal V. Korinta, holandskými havanovitými (7) a divoce havanovitými (5), deseti tříslovými černými – č. cena A. Flieger, ruskými černými (3) a českými černopesíkatými (2). Následovali čtyři hermelíni modroocí vyrovnané kvality. Závěr expozice králíků patřil rexům bílým červenookým (3), dalmatinským strakáčům černým (10) a osmi DS černožlutým, na které získal č. cenu R. Měsíček.

Okresní pohár na nejlepší kolekci králíků získal př. Čeněk Pozdník – Za (381,5b.).

V rámci expozice holubů byla vystavena následující plemena: mondén (10) v barvách modrý pruhový, červený bělouš a grizl, moravský pštros (61) – č. cenu získal V. Liska na červenou holubici 95 b., J Mikina na modrého holuba 95b. S. Darius na modrého bělopruhého holuba 95 b. Následovala plemena polský rys (16), koburský skřivan (16), lahore (4), benešovský holub (5) – č. cenu získal Č. Pozdník na bílého holuba oc. 96b., king bílý (10)- č. cenu získal F. Šimek na holuba oc. 95b., hanácký voláč (4) – č. cena: J. Tuček na modrého černopruhého holuba oc. 96b., hesenský voláč (4) – č.cena J. Havrda na černého stříkaného holuba 95b., slezský voláč (10) – č. cena Č. Pozdník na holubici oc. 96 b. Početné bylo zastoupení českých staváků – 78 ks v šesti barevných rázech – č. ceny: V. Liska na 0,1 červeně sedlatou 95b., M. Calda na 0,1 žlutou sedlatou 96b. a holubici červený plamínek 96b.

Speciální výstava českých voláčů sivých čítala 65 ks osmi vystavovatelů. Poháry určené nejlepšímu páru (2x 96 b.) získal na pruhové tmavohroté J. Holec. Čestné ceny obdrželi: B. Blecha, J. Holec (2x) a J. Mazal.

Z dalších plemen byli vystaveni ještě ledňáci (4), české čejky rousné (12) – na stříbřitého bělopruhého holuba dostal č. cenu J. Tuček, čeští bubláci ( 4) – č. cena: J. Tuček 0,1 červená běloštítná 96b., čínští holubi (4), šmalkalští barevnohlávci (2), parukáři (3), kapucíni (9) a kudrnáči (8) – čestnou cenu získal na čeveného bělouše oc. 95 b. J. Havrda.

Okresní pohár za nejlepší holuby – benešovské bílé, získal př. Čeněk Pozdník.

Expozice drůbeže zahrnovala celkem 217 zvířat, z toho bylo 14 ks hus a 10 ks kachen. Z vodní drůbeže byly zastoupeny husy české (4) – č. cena 0,1: 95b. P. Tuček, české chocholaté (4), landeské (4), pomořanské (2). Kachny byly zastoupeny indickými běžci (5), kachnami čárkovanými (2) a třemi pižmovkami hnědě divokými. Kur domácí byl v rámci okresní výstavy prezentován plemeny: brakelka (3), česká slepice (3), minorka (6) – č. cenu na slepici 95 b.obdržel J.Kuba. Vlaška koroptví (3), australka (6), maranska černá měděněkrká a modrá měděněkrká (6), plymutka žíhaná (3), rodajlendka (3), araukana bílá, černá a modrá (15) – č. cenu na černou slepici 94b. získal K. Chadraba, zdrobnělá jokohamka (3), japonka černobílá (4). Čestnou cenu na zdrobnělou holanďanku (6) obdržela J. Nováčková na slepici 96b. Několik přihlášených zvířat dalších plemen nebylo dodáno. Pohár pro vítěze okresní výstavy si odnesl L. Václavík za zdrobnělé maransky (282,5 b.).

Speciální výstava vyandotek zahrnovala 10 velkých ve zbarvení zlatém černě lemovaném a stříbrném černě lemovaném od dvou vystavovatelů. Pohár získal M. Robovský na stříbrné černě lemované. Zdrobnělých vyandotek bylo vystaveno 52 ks v šesti barevných rázech. Z pěti vystavovatelů byl nejúspěšnější J.Baka, který získal tři poháry: na zW bíĺé – kohouta 95,5b., slepici 98 b. a kolekci 286b. zW stříbrně koroptvých vlnitých, mimo to dostal i čestnou cenu na stříbrné černě lemované a zWstřkorvl. Čestnou cenu na černé bíle skvrnité získal J. Pichl.

V expozici klubu velsumek byly zastoupeny velsumky velké v barevném rázu rezavě koroptvím (6), rezavě oranžovém (6) a modře rezavě oranžovém (3). Pohár na nejlepší kolekci 284b. a nejlepší slepici 95b. získal S. Kulanda. Na nejlepšího kohouta 96b. pak J. Král. Zdrobnělých velsumek bylo prezentováno 40 ks od osmi vystavovatelů. Většina byla rezavě koroptvých, pouze 3ks modré rezavě koroptví. Pohár na nejlepšího kohouta 95b. obdržel J. Král, čestné ceny pak V. Martínek a J. Kaše.

Výstavy se zúčastnilo 99 vystavovatelů králíků, drůbeže a holubů. Poměrně dost kvalitních zvířat bylo prodejných, a tak byla příležitost k nákupu chovných zvířat a také řadě přátelských setkání. V pátek 6.11. v rámci propagace chovatelství navštívilo výstavu bezplatně na 600 dětí z MŠ a ZŠ z Kolína a okolí. Významnou byla i návštěva starosty a místostarosty města Kolína.

J. Nováčková